6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 12.12.2013.

U četvrtak, 12. prosinca 2013. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje:
a)       Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća od 24.10.2013. godine
b)      Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 20.11.2013. godine
3.      Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2013. godine
4.      Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
5.      Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2013. godinu
6.      Donošenje:
a)      Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
b)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
7.      Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
8.      Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2014. godine
9.      Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
10.  Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2014. godinu
11.  Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
12.  Donošenje:
a) Proračuna Grada Pule za 2014. godinu i projekcija Proračuna Grada Pule za 2015. i 2016. godinu
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu
13.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti t.d. Pula Herculanea d.o.o.
14.  Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta i davanju ovlaštenja
15.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
16.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog:
a)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
b)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
c)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
17.  Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Pule
18.  Donošenje Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke
19.  Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama
20.  Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenjem otpadom
21.  Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice
22.  Donošenje Odluke o gradskim porezima Grada Pule
23.  Donošenje Odluke o otpisu zateznih kamata
24.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  
25. Donošenje Odluke o panoramskoj vožnji na području Grada Pule
26. Donošenje:
a)      Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Pula Sport
b)      Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove Pula Sport
27.  Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj ostavci Peđe Grbina i određivanju zamjenika vijećnika (Danijel Ferić)

Zapisnik

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.