Novosti

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija Grada Pule za 2016/17.

07/11/16 

Grad Pula, nadležni Upravni odjel za društvene djelatnosti danas je objavio Natječaj za dodjelu stipendija Grada Pule za akademsku godinu 2016/2017. koji ostaje otvoren do 23. studenog 2016. godine. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu te su u prethodnom školovanju ostvarili prosjek ocjena kako slijedi: za studente prve godine studija najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studij za zvanje koje je određeno kao deficitarno. Za studente druge i treće godine nužan je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini i najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je određeno kao deficitarno. Za studente na diplomskom studiju potreban je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj godini studija, odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija i najmanje 3,5 na prethodnoj godini za zvanje koje je određeno kao deficitarno. Natječajem su navedena deficitarna zvanja koja su dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, a ona su: doktor medicine; magistar informatike; magistar edukacije informatike, matematike, geografije, fizike i kemije; magistar socijalnog rada, magistar brodogradnje i magistar računarstva te prvostupnik sestrinstva.

Prema Pravilniku za dodjelu stipendija, studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine studija boduju se s dodatna tri boda. Dodatna dva boda predviđena su za studente koji su u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini najmanje 30 sati volontirali u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro. Isto tako, dodatni bodovi dodjeljuju se za uspjehe na natjecanjima državnog i međudržavnog značaja iz područja znanja, sporta i umjetnosti.

Zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Pula, Sergijevaca 2) ili neposredno predajom u Pisarnici Grada (Stara Tržnica 1, 52100 Pula).

Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Grada Pule, broj stipendija koje će se dodijeliti u određenoj godini, kao i njihov iznos, određuje odlukom Gradonačelnik na prijedlog pročelnika nadležnog upravnog odjela, a sukladno financijskim mogućnostima Grada. Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavit će se 9. prosinca 2016. godine na službenim web stranicama Grada Pule i Oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule.

Cjeloviti tekst Natječaja za dodjelu stipendija nalazi se na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) pod rubrikom Izdvojeno, Natječaji i nadmetanja te pod UO za društvene djelatnosti.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.