Novosti

Dinamika izvođenja radova na pulskoj rivi

01/06/12 

Početkom travnja ove godine započeli su pripremni radovi na izgradnji obalnog kolektora, od kada je, u svrhu zaštite na potezu dionice Riva od zgrade lučke kapetanije do raskršća Ulice Riva i Ulice Sv. Ivana izvedeno ukupno 2.818 dužnih metara zaštite, odnosno oko 12% ukupno potrebne zaštite od 26.000 metara. Na dionici Flaciusove ulice do danas je izrađeno 2.087 dužnih metara zaštite, od predviđenih 7.500 metara. Za razliku od dionice Riva, tehnologija izvođenja radova je ovdje nešto jednostavnija, a prioritet je sprječavanje prodiranja vode i urušavanja pokosa građevinske jame. S tim se ciljem postavljaju čelični profili i armiranobetonske stijene te se primjenjuje tehnologija mlaznog injektiranja.

Preduvjet za početak iskapanja rova u koji će se polagati kanalizacijske cijevi je izrada zaštite građevinske jame, kako bi se rov zaštitio od urušavanja, osigurale zgrade u blizini te kako bi se spriječilo prodiranje morskih voda i omogućilo nesmetano prometovanja vlaka. Prema dinamici izvođenja radova zaštitu je potrebno izraditi u planiranom roku od osam mjeseci, odnosno do kraja ove godine, pri čemu valja uzeti u obzir da je tehnologije izrade različita na dvjema dionicama.

Radovi na obje dionice izvode se specijaliziranim strojevima, a ukupan broj radnika trenutno odgovara aktivnostima na gradilištu. Predviđeno je da se početkom prvih iskopa njihov broj sustavno prilagođava daljnjim građevinskim potrebama, a u cilju ubrzavanja radova razmatra se uvođenje dodatne smjene, što će, pak, biti moguće tek nakon usklađenja svih aktivnosti na gradilištu. Naime, samo izvođenje zaštite građevinske jame, kao i brzina rada ovise o opskrbi betonom, potrebama izbjegavanja brojnih instalacija i poprečnim ispustima, arheološkim aktivnostima i nizu drugih čimbenika, pa se i strojevi moraju premještati na nove pozicije, odnosno vraćati nakon iskopa instalacija. Također, na mogućnost produženja radnog vremena utječe i potreba uklađenja prolaska vlaka i kamiona–labudica sa teretom za brodogradilište Uljanik. Prilikom prolaska vlaka potrebno je sve radove na gradilištu zaustaviti te izvršiti kontrolu trase pruge od strane stručnih službi HŽ-a.

Na dionici Flaciusova ulica trenutačno se izvodi zaštita građevinske jame u predjelu gdje je pronađen speron, kako bi se arheolozima omogućili istraživački radovi pa će se tako do kraja ovog tjedna u potpunosti završiti zaštita u takozvanom sektoru I, od ulaza u brodogradilište Uljanik do raskršća Flaciusove i Anticove ulice.

Do sada izvedena zaštita na obje dionice u skladu je s dinamičkim planom izgradnje te će se u narednom razdoblju i intenzivirati. Po osiguranju tehnoloških uvjeta započet će sa radom i treća garnitura strojeva i to od ulaza u brodogradilište Uljanik kod porte otok prema semaforima na raskršću sa ulicom Sv. Ivana. Osim uvođenja treće garniture započeli su i radovi na izgradnji poprečnog kanala F7 na dijelu parkirališta.

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.