Novosti

Objavljen međunarodni natječaj za izgradnju pulske kanalizacije

11/11/11 

17. listopada 2011. godine Hrvatske vode Zagreb objavile su međunarodni javni natječaj za odabir izvođača radova na izgradnji pulske kanalizacije, točnije za izgradnju obalnog kolektora Riva i to „dionice Riva“ i „dionice Flaciusova“ ulica.

Natječaj je objavljen uz suglasnost Svjetske banke u sklopu „Jadranskog projekta – Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2“ (Jadran 2), a u skladu s postupcima koje su određene Smjernicama IBRD i otvoren je za sve ponuditelje iz prihvatljivih zemalja prema definiciji iz Smjernica Svjetske banke.

Detalje o samom natječaju i natječajnoj dokumentaciji moguće je pronaći na web stranicama Hrvatskih voda te ostalim ovlaštenim elektronskim medijima. Također, obzirom da je riječ o međunarodnom natječaju, poziv ponuditeljima objavljen je, osim u Narodnim novinama, i u oglasniku Ujedinjenih naroda – DG Market. Rok za dostavljanje ponuda je 01. prosinca 2011. Godine, a ponude se dostavljaju u Hrvatske vode, Zagreb koje i provode cjelokupni natječaj

Izgradnja obalnog kolektora Riva podijeljena je u tri dionice i to kako slijedi:
-dionica „Riva“ – od zgrade Lučke kapetanije do brodogradilišta Uljanik (točnije porte Uljanik otok)
-dionica „Uljanik“ – od porte Uljanik otok do zgrade uprave Uljanika kroz samo brodogradilište
-i dionica „Flaciusova“ – od zgrade uprave Uljanika do zgrade glavne pošte

Međunarodni javni natječaj odnosi se na dionice Riva i Flaciusova, dok je za treću dionicu "Uljanik", u tijeku je izrada glavnog projekta.

Izgradnja obalnog kolektora pulske kanalizacije čini kralježnicu kanalizacijskog sustava Grada Pule. Do danas je izgrađeno više od 70% obalnog kolektora. Za dovršetak obalnog kolektora pulske kanalizacije potrebno je izgraditi:
- kolektor Veli Vrh (dio tlačnog voda),
- kolektor Riva – dionice: Riva, Uljanik i Flaciusova ulica,te
- kolektor Pragrande i Šijanski kolektor (od novog rotora).

U tijeku su završni radovi na dionici „Šijanski kolektor“ točnije završeni su svi građevniski radovi te se trenturno radi na uređenju okoliša preljevne građevine u parku kod Veterinarske stanice. Nakon završetka istih izvršiti ugradnja opreme u kišni preljev i izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog kolektora.

U studenom je Pula Herculane raspisala je javni natječaj za izgradnju dijela tlačnog voda kolektora Veli Vrh. Kao najpovoljniji ponuđač odabrana je pulska tvrtka Monte Serpo d.o.o. Krajem studenog očekuje se i početak radova na toj dionici, točnije u dijelu nogostupa Tršćanske ulice (pored mlina) čime će se spojiti crpna stanica Veli Vrh sa kolektorom koji je prethodno izgrađen u Kolodvorskoj ulici. Navedena dionica financira se bespovratnim sredstvima HBOR-a.

Podsjećamo, krajem rujna završeni su radovi na izgradnji crpne stanica Veli vrh vrijedne 3,4 milijuna kuna. Riječ je o jednom od ključnih objekata u sustavu obalnog kolektora i posljednji je u nizu od četiri planirane stanice. Nakon izgradnje crpne stanice Rivijera, Pošta-Uljanik i Stoja T-Luka izgradnjom crpne stanice Veli Vrh dovršeni su radovi na izgradnji crpnih stanica u sustavu obalnog kolektora.

Projekt dogradnje i rekonstrukcije kanalizacijskog sustava grada Pule jedan je od temeljnih razvojnih projekata Grada i preduvjet razvoja pulske Rive koji se, unatoč teškoj gospodarskoj situaciji, sustavno realizira.

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.