Novosti

Privremena regulacija prometa za vrijeme radova na Šijanskom kolektoru

28/02/11 

Radovi na Šijanskom kolektoru započet će u četvrtak 03. ožujka 2011. godine sa početkom izgradnje na kišnom preljevu u parku kod Veterinarske stanice. Radovi kreću sa iskolčenjem trase buduće kanalizacije i pripremom terena, uz to premjestiti će se spomenik kako bi se izbjeglo njegovo oštećenje, nakon čega će se krenuti sa radovima na iskopu u samom parku. Park će zadržati svoju funkciju i biti doveden u prvobitno stanje nakon dovršetka radova, a preljevna građevina uklopit će se u zelenu površinu. Preljevna građevina nema nadzemnih dijelova, već samo poklopce koji služe za održavanje objekta. Ovaj tip objekta već se nalazi od 2008 g. u parku ispod Arene, uz pješačku stazu koja od Arene vodi do pješačkog prijelaza na ulici Starih statuta i uklopljen je u sam park (vidljivi su samo poklopci u travi).

S ciljem da se skrati vrijeme potrebno za izvođenjem radova na prometnicama i olakša prometovanje, u dogovoru s izvođačem radova, sa prekopima na Ulici 43. Istarske divizije započet će se u ponedjeljak 07. ožujka, kada će se ista zatvoriti za sav promet osim za autobuse Pulaprometa. Radovi na prekopu Ulice 43. Istarske divizije trajat će do kraja ožujka, kada će se ulica ponovno otvoriti za sav promet.  Početkom travnja započet će radovi na kružnom toku koji će trajati do kraja svibnja. Tijekom tih radova promet na kružnom toku će se odvijati u dva prometna smjera prema privremenoj regulaciji. 

Za vrijeme radova u ulici 43. Istarske divizije promet će se odvijati obilazno: iz smjera Šijane promet će teći Trinajstićevom ulicom, dok će se promet iz centra prema Šijani usmjeravati Tršćanskom ulicom na gradsku zaobilaznicu. Iz smjera Velog Vrha, Šijanske ceste i gradske obilaznice, promet teretnih vozila S priključnim vozilom usmjeravat će se prema centru grada na Tršćansku ulicu do Trga na mostu. 

Krajem svibnja započet će radovi na Ravenskoj ulici koji će se ovisno o dinamici izvođenja nastaviti u ulicama Kolodvorska, Ravenska i Akvilejski prilaz. Zadnja faza predviđa radove na Tršćanskoj ulici uz zgrade prema Putu za groblje. Građani će biti pravovremeno informirani o privremenoj regulaciji prometa u navedenim ulicama.

Podsjetimo, izgradnja objekata kanalizacijskog sustava objedinjenih pod nazivom Šijanski kolektor – otpadne vode uključuje izgradnju preljevne građevine te novu razdjelnu fekalnu i oborinsku  kanalizaciju u dijelu Ravenske i Kolodvorske ulice i dijelu Trga na mostu. Preljevna građevina, smještena u parku kod Veterinarske stanice, u sušnom će razdoblju preusmjeravati ukupan fekalni dotok iz Šijanskog kolektora u smjeru crpne stanice Riviera. Ovim rješenjem će se ujedno isključiti oborinske vode iz novoizgrađenog kolektora u Ravenskoj ulici te u nastavku izgradnje kolektora u Kolodvorskoj ulici. Oborinske vode će biti izravno odvedene u Šijanski kolektor, koji je nizvodno od preljevne građevine predviđen samo za oborinske dotoke. Šijanski kolektor je uz Pragrande jedan je od dva najveća ispusta fekalnih voda u Pulski zaljev. 

Ovaj zidani kolektor je dimenzija 200/120 cm, a maksimalne protočne moći 7,0 m3/s. Spomenutim zahvatom će se izgraditi 474,20 m novog mješovitog (fekalnog) kolektora te 206,30 m nove oborinske kanalizacije. Profili koji će se ugrađivati kreću se od 150 do 600 mm. Maksimalna dubina iskopa na kolektorskoj mreži je 5,34 m. Kišni preljev ima tlocrtnu veličinu 860/640 cm i dubinu 543 cm. Za utvrđivanje visine preljevnog praga provedeno je modelsko ispitivanje na fizikalnom modelu od strane Instituta građevinarstva Hrvatske kojim je odabrana kota praga na +1,3 m.n.m kao najpovoljnija varijanta.

Putem javne nabave za izvođača ove izgradnje odabrana je tvrtka Ecos trgovina iz Zagreba. Iznos Vrijednost ugovorenih radova je 2,4 milijuna kuna, a dovršetak je planiran u maksimalnom roku od 6 mjeseci. Projekt se financira iz bespovratnih državnih sredstava putom HBOR-a.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.