Novosti

Prijava podatka za utvrđivanje spomeničke rente za 2016. godinu

29/02/16 

Pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Pula-Pola, sukladno članku 114. stavak 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine» RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članku 2. Odluke o visini spomeničke rente Grada Pule («Službene novine Grada Pule“ broj 13/10 i 11/15) obvezni su do 31. ožujka 2016. godine  Gradu Pula-Pola, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu dostaviti   podatke za utvrđivanje spomeničke rente za 2016. godinu.

Prijave se podnose na obrascu  za utvrđivanje spomeničke rente za 2016. godinu koji je dostupan na službenoj web stranici Grada Pule : www.pula.hr, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, u rubrici Zahtjevi – Obrazac za prijavu obveznika spomeničke rente, te u rubrici Izdvojeno. Ako neki obveznik obavlja djelatnost u više poslovnih prostora za svaki poslovni prostor mora podnijeti zasebnu prijavu podataka. Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2016. godinu može se dostaviti putem pisarnice Grada Pule, Stara tržnica 1 ili poštanskim putem  na adresu Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, 52 000 Pula, Forum 2.  ili  elektronskim putem na e-mail:   pisarnica(at)pula.hr

Glede svih upita vezanih za prijavu podataka i utvrđivanja spomeničke rente pravne i fizičke osobe mogu se  obratiti   nadležnim službenicima  u uredovno radno vrijeme sa strankama  (ponedjeljak  i petak od 08. 30 do 11. 30 sati te srijedom od 13.00 do 16.00 sati)  u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za izgradnju, održavanje i promet, Pododsjek  za komunalne djelatnosti , Forum 2, II kat, soba 50 i soba 51, odnosno na broj telefona 052/371-832  i 052/371-809.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.