Novosti

Odabrano urbanističko-arhitektonsko rješenje uređenja Trga kralja Tomislava

10/09/13 

Gradonačelnik Boris Miletić danas je u nazočnosti gradskih pročelnika održao tiskovnu konferenciju o 33 akta donesena u razdoblju od 02. kolovoza do 09. rujna 2013. godine.

Grad Pula raspisao je javni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Trga kralja Tomislava u Puli kojeg je provelo društvo arhitekata Istre. U postupku natječaja je zaprimljeno ukupno sedam natječajnih radova, od čega šest u predviđenom roku. Sukladno odluci ocjenjivačkog suda i uvjetima natječaja donesena je Odluka kojom su proglašeni najzanimljiviji projekti dodijeljene novčane nagrade. Tako je prvu nagradu za idejno rješenje uređenja Trga Kralja Tomislava osvojio Studio BF, drugu Metro cubo, a treća nagrada je pripala AB Forum-u. Prvonagrađeni autori su stekli pravo ugovaranja izrade projektno-tehničke dokumentacije koja je bila predmet natječaja.

Između ostalog u navedenom razdoblju donesen je Zaključak o prigovorima na prijedlog Liste prvenstva za davanje u najam gradskih stanova, kao i Odluka o određivanju konačne Liste prvenstva, kojima je okončan postupak utvrđivanja konačne liste prvenstva koja će se primjenjivati u Gradu Puli u sljedeće četiri godine.

Također je donesen Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu prema kojemu je u prvom polugodištu iskazan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 31.273.828,16 kuna. Proračun Grada Pule za 2013. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 28. studenog 2012. Godine, a ukupna planirana sredstva iznosila su 371.575.531,00 kunu. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu ostvaren je u iznosu od 174.152.250,67 kuna ili 46,87% u odnosu na godišnji plan.

Navedeni, kao i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 02. kolovoza do 09. rujna 2013. godine dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju 'Akti gradonačelnika'.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.