Arhiva akata GP 2006

24. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

21/01/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00),

S A Z I V A M 24. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za srijedu, 27. prosinca 2006. godine   s početkom u 11 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći  D N E V N I    R E D

  1. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe ( Nogometni klub " Pula" )
  2. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe ( Društvo oboljelih od celijakije )
  3. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe ( Ribarska zadruga Lanterna )
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule po Zaključku predsjednika Gradskog poglavarstva za mjesec

      IX - XI  2006. godine

  1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja za nabavu lož ulja za potrebe osnovnih  škola na području grada Pule i upravnih tijela Grada Pule za 2007. godinu
  2. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja za nabavu usluga pripreme i dostave hrane za stare i nemoćne osobe u 2007. godini


Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.