Novosti

Obavijest UO za kulturu Grada Pule - dostava Godišnjih izvještaja za 2016. do utorka 31. siječnja

27/01/17 

Obavještavaju se proračunski korisnici za čije su programe/projekte u 2016. godini osigurana sredstva u Proračunu Grada Pule za 2016. godinu da je rok za dostavu Izvješća o ostvarivanju programa i Financijskog izvješća o namjenskom utrošku sredstava iz Proračuna Grada Pule za razdoblje  01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine najkasnije do utorka 31. siječnja 2017. godine.

Obrazac za Opisno izvješće o ostvarivanju programa i Financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava iz Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (Obrazac GODIZV2016) objavljen na stranici Grada Pule (pod Upravni odjeli i službe/Upravni odjel za kulturu/Dokumenti i izvješća). Obrasci se mogu preuzeti i na adresi Sergijevaca 2/2, Pula.

Obrazac GODIZV2016 mora biti ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe. Ispunjeni obrazac sa prilozima dostavlja se nadležnom Upravnom odjelu (predati u Pisarnicu Grada Pule) te u elektronskom obliku na e-mail pjp@pula.hr.

Sukladno članku 18. Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Pula-Pola (Klasa: 023-01/16-01/273, Ur.broj 2168/01-02-01-0243-16-2) upravna tijela Grada Pule dužna su pratiti i kontrolirati namjensko trošenje donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera. Korisnici koji ne dostave godišnje izvješće na propisanom obrascu u propisanom roku, te ako izvješće ne sadrži dokumentaciju kojom se trošak opravdava, dužni su u roku od osam (8) dana od dana proteka roka za predaju izvješća izvršiti povrat uplaćenih sredstava u proračun Grada Pule. Korisnici koji ne dostave izvješće u propisanom roku i korisnici za koje se utvrdi nenamjensko trošenje sredstava gube pravo korištenja sredstava Grada Pule u narednom periodu od pet (5) proračunskih godina.

Dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Upravnog odjela za kulturu Grada Pule (radnim danom od 8:00 do 15:30 sati) na telefone 052 371 911, 052 371 920 ili na e-mail pjp@pula.hr.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.