Novosti

Uređuju se zelene gradske površine

25/04/16 

U sklopu radova na uređenju zelenih površina na području grada Pule, koje provodi Grad Pula putem trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o., danas će u Valerijinom parku započeti pripreme za krajobrazno uređenje parka. Na toj će se lokaciji posaditi 20-ak stabala magnolije, te će se ukloniti bolesno i  preraslo grmlje u parku.
Valja naglasiti kako se tijekom proljetnih mjeseci intenzivno radi na uređenju javnih gradskih zelenih površina. Prvenstveno se to odnosi na radove košnje, sadnje, okopavanja, održavanja fontani kao i održavanje dječjih igrališta.

Proljetnim radovima na uređenju javnih zelenih površina Grad Pula „dotjeran“  i bogat biljnim materijalom adekvatno se priprema za dolazeću turističku sezonu.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.