Novosti

Pragrande pravovremeno provodi mjere sprječavanja širenja neugodnih mirisa

21/04/16 

Kao posljedica velike suše uzrokovane izrazito visokim temperaturama, tijekom ljetnih mjeseci prošle godine pojavili su se neugodni mirisi u predjelu Flaciusove ulice kod zgrade pošte i Danteovog trga, zbog čega su se aktivno i svakodnevno poduzimale mjere kojima se značajno utjecalo na smanjenje širenja neugodnih mirisa poput pranja i ispiranja cijevi i slivnika, tretiranja enzimima te ubacivanjem morske vode u kanal Pragrande. Ove i ostale aktivnosti koje će se u narednom periodu nastaviti provoditi najavljene su na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj je pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule Giordano Škuflić kazao kako su Grad i Pragrande u proteklih nekoliko mjeseci izradili privremeno rješenje kojim će se pravovremeno spriječiti širenje neugodnih mirisa u ovom dijelu grada budući da se trajno rješenje sastoji od odvajanja fekalne kanalizacije od oborinske u samom kanalu Pragrande ."Za to već postoje sve potrebne dozvole, a sama realizacija bit će omogućena putem europskog projekta Pula Centar", istaknuo je Škuflić.

Direktor Pragrandea Igor Stari pojasnio je kako privremeno rješenje podrazumijeva izgradnju zapornica na samom izlazu kanala Pragrande u more i kod crpne stanice Pošta koje će preusmjeriti dotok vode u ljetnim mjesecima u crpnu stanicu i sprječiti izlijevanje u more, a ugradit će se i filter za sprječavanje širenja neugodnih mirisa oko zgrade pošte. Pored toga, s talijanskom tvrtkom, koja je specijalizirana za tretiranje onečišćenih voda, napravljen je program tretiranja specijalnim sredstvima kako bi se i kemijskim putem utjecalo na sprječavanje nastanka spojeva koji su uzrok širenja neugodnih mirisa.

"Mi nastavljamo s redovnim čišćenjem tog dijela kanala, kao i s punjenjem i čišćenjem slivnika. U tijeku je postupak javne nabave za postavljanje zapornica i ugradnju potrebnih filtera, a njihova ugradnja neće utjecati na prometovanje budući da će se radovi izvoditi unutar brodogradilišta. U međuvremenu, kanal Pragrande u dijelu Flaciusove ulice kod zgade pošte redovno je održavan čišćenjem taloga u kanalu i to u noćnim satima tijekom zimskih mjeseci, a samo kroz tu aktivnost u dijelu kanala u dužini od oko 300 metara izvađeno je oko 50 kubnih metara taloga", kazao je Stari dodavši da se zbog izrazito niskog pada kanala u zadnjem nizvodnom dijelu i slabog protoka te utjecaja plime i oseke stvaraju najveće količine taloga.

S ciljem da se dobiju potrebni podaci za izradu privremenog rješenja, ugrađena je oprema kojom su se kontinuirano mjerili protok i temperatura vode u kanalu Pragrande, a na nekoliko su mjesta višekratno izvršeni uzorkovanje i analiza vode i taloga. Opremu je predstavio Robi Fuart iz Pragrandea navodeći kako su prikupljeni i analizirani podaci pokazali da se najveća koncentracija neugodnih mirisa pojavljuje u najnižem dijelu kanala Pragrande kod zgrade pošte te su na temelju toga definirane sve smjernice i prijedlozi rješenja za sprječavanje stvaranja i širenja neugodnih mirisa.

Kanal Pragrande izgrađen je još u vrijeme Austro-Ugarske isključivo kao odvodni protupoplavni kanal no kroz godine je spajanjem kanalizacije iz dijela grada od doline Pragrande pretvoren u mješoviti kanal u kojem se miješanju odvodne (kišne) vode i  fekalne (kanalizacijske) vode.

Za vrijeme radova na Obalnom kolektoru u Flaciusovoj ulici 2013. godine uređen je i obalni dio kolektora Pragrande koji je očišćen od urušavanja, prepreka i taloga čime su očigledno promijenjene hidaruličke karakteristike u dotad vrlo oštećenom kanalu smanjene propusnosti. Kanal je vraćen svojoj prvobitnoj funkciji i čisti se izmjenama plime i oseke kada more nadire ili se povlači iz kanala. Neugodni mirisi javljaju se za vrijeme oseke kada u glavnom ispustu kanala ostaje minimalna količina vode, a tada nošeni vjetrom dospijevaju i do središta grada.

Kako bi se utvrdio uzrok problema i pronašlo optimalno rješenje, angažiran je dr.sc. Nenad Ravlić iz tvrtke Hidroart iz Rijeke koji je sastavio projektni zadatak i evaluirao idejno rješenje. Idejno rješenje otklanjanja neugodnih mirisa iz kanala Pragrande putem javnog natječaja izradili su profesori sa Splitskog fakulteta prof.dr.sc. Jure Margeta i dr.sc. Davor Bojanić.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.