Novosti

Miletić primio priznanje za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi

09/04/13 

Gradonačelniku Pule Borisu Miletiću danas je u hotelu Westin u Zagrebu uručeno priznanje za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi  za projekt„Grad Pula – e-Vrtići“. Vrijedno priznanje Gradu Puli dodijelila je Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, nakon što je ocjenjivački odbor programa INpuls – Inovacije i najbolja praksa u lokalnoj samoupravi e-Vrtiće proglasio najboljim ostvarenjem među projektima prijavljenima u kategoriji predškolskog odgoja.

Projekt e-Vrtići jedinstven je projekt u radu lokalne samouprave u Hrvatskoj. Osmislio ga je i jedini u Hrvatskoj implementirao Grad Pula, u želji da modernim informatičkim sustavom poveže 2 gradska i 22 privatna dječja vrtića u Puli. E-vrtići je jedinstven, transparentan, pravedan, centraliziran i javan proces upisa u sve dječje vrtiće kojim se olakšava birokratski proces upisa djeteta u vrtić i kojim je omogućeno da svako dijete koje zadovoljava uvjete upisa  ima i osigurano  mjesto u vrtiću.

Projekt je doprinio modernizaciji, poboljšanju, pojednostavljenju, te pojeftinjenju ukupnog servisa Grada Pule u kontekstu predškolskog odgoja i odnosa prema građanima, čime je Grad Pula još jednom potvrdio status Grada Prijatelja djece kojemu su  potrebe djece i najmlađih prioritetni ciljevi u poslovanju.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.