Novosti

Širi se javna rasvjeta na području Nove Verude

31/03/16 

Grad Pula, u sklopu provođenja plana malih komunalnih akcija, nastavlja s radovima na proširenju javne rasvjete na dijelu prolaza između Gervaisove ulice i Caprinovog prolaza na području Mjesnog odbora Nova Veruda.  Inače, radovi proširenja javne rasvjete započeli su još u svibnju prošle godine, no zbog nastupajuće turističke sezone  i potrebe uklanjanja dijela zelenila posađenog na trasi instalacija, bili su obustavljeni.

Radove izvodi tvrtka Zanitel d.o.o. a nadzor nad izvođenjem radova vrši Elkon d.o.o..Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.