Novosti

Započela je izgradnja dječjeg igrališta u Štinjanu

31/03/16 

U dijelu Ulice Kašćuni u Štinjanu Grad Pula gradi moderno opremljeno dječje igralište. Dječje igralište uredit će se unutar postojeće zelene površine smještene između okolne stambene izgradnje na površini oko 340 metara kvadratnih, s pristupnom stazom koja povezuje igralište sa sjevernom i istočnom pješačkom komunikacijom okolnih ulica – Ulica Kašćuni i Ulica Baližerka. Na igralište će se postaviti 6 igrala: ljuljačka, klackalica za četvero djece, kućica za penjanje i provlačenje s dvostrešnim protukliznim krovom i klupicom, kombinirano igralo, vrtuljak, njihalica za jedno dijete, koja će biti raspoređena unutar nepravilne forme na antitraumatskog trobojnoj podlozi. Unutar površine dječjeg igrališta predviđena su 3 zelena otoka uz koje će se postaviti klupa za sjedenje (ukupno 3 klupe, 2 kante za otpatke), a u svakom zelenom otoku bit će posađena  stablašica.

Igralište će biti nepravilnog oblika, a sve konture partera su planirane u blagim krivuljama postavom betonskih parkovnih rubnjaka.

Radovi se izvode u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

Izvođač radova, danas uveden u posao, je Cesta d.o.o. iz Pule. Ugovorena vrijednost radova iznosi 368.054,25  kuna, a rok izvođenja  40 radnih dana.

Podsjetimo, nedavno je na području između Sponzine ulici i Ulice braće Leonardelli na Velom Vrhu dječje igralište u potpunosti obnovljeno novim igralima i to: ljuljačkom, njihalicom s oprugama za četvero djece, kućicom za penjanje i provlačenje s dvostrešnim krovom, kombiniranim igralom, vrtuljkom i njihalicom za jedno dijete. Osim navedenog igrališta, novim igralima, istim kao u Sponzinoj ulici, obnovljeno je i dječje igralište u Japodskoj ulici. Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.