Novosti

Usvajanjem proračuna za 2016. osiguran visoki socijalni standard i daljnji razvoj Pule

09/12/15 

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule s 14 glasova za, sedam suzdržanih i bez glasova protiv usvojen je proračun Grada Pule za iduću godinu u visini od 411.820.712 milijuna kuna. Istovjetno je usvojen i rebalans proračuna za 2015. godinu. 

"Proračun za iduću godinu je realan, održiv, stabilan, racionalan, štedljiv i socijalno osjetljiv", kazao je gradonačelnik Pule Boris Miletić prilikom rasprave koja je prethodila donošenju proračuna ističući najvažnije stavke kapitalne izgradnje zbog koji su, kako je rekao, i dobili povjerenje građana. "Proračunom se i dalje osigurava visok društveni standard, a ne zanemaruje se ni donošenje važnih strategija koje su preduvjet za privlačenje sredstava iz EU fondova. Osim što smo stvorili pretpostavke za privlačenje novih investicija, drago mi je što smo u mogućnosti čak dvostruko povećati naknadu za novorođenčad, s 500 na 1000 kuna, smanjujemo cijenu autobusnih karata za učenike s 98 na 50 kuna te povećavamo novčanu pomoć studentima prema socijalnim kriterijima koji studiraju izvan Pule sa 600 kn na 800 kn. mjesečno," kazao je Miletić.

Tijekom sjednice gradonačelnik Grada Pule konkretnim je podacima o dosadašnjim ulaganjima u predškolski odgoj odgovorio i na amandman gradskih vijećnika Danijela Ferića (SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA Hrvatske) i Mauricija Licula o preraspodjeli pojedinih stavki iz proračuna što bi, po njihovoj računici, smanjilo cijenu vrtića: "Iako uporno i bezuspješno pokušavate od Pule napraviti grad slučaj, brojke vas demantiraju. Naime, Pula iz proračuna za predškolski odgoj izdvaja jednu petinu ukupnih sredstava iz proračuna. Ako usporedimo ostale gradove, Pula po glavi stanovnika za predškolski odgoj izdvaja 829 kuna, Split 714 kuna, Rijeka 649 kuna, Zadar 733 kune, Osijek 508 kuna, a Varaždin 656 kuna. Osim toga, među deset smo najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj i to dovoljno govori o načinu na koji radimo i promišljamo budućnost našeg grada.“

Obrazlažući prijedlog proračuna, pročelnica za financije Grada Pule Vesna Sajić kazala je kako je proračun veći od rebalansa za 2015. godinu za 27,55% i to za dio namjenskih prihoda komunalnog doprinosa, prihoda od komunalne naknade privatnih investitora te prihoda od pomoći radi sanacije Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. „Moram ponovno naglasiti da je Grad Pula i ove godine Puljanima omogućio aktivno sudjelovanje u izradi proračuna i to putem javnog poziva svim zainteresiranim građanima za dostavu prijedloga za proračun, e-konzultacija, tribina po mjesnim odborima, projekta participativnog budžetiranja "Građani odlučuju" i nove web aplikacije eProračun čime je ostvaren dodatni korak naprijed u postizanju transparentnosti proračunskog planiranja i izvršenja“, rekla je Sajić.

Na aktualnom satu vijećnici su u najvećoj mjeri tematizirali trenutne građevinske projekte u Puli. Tako je Viktora Lazarića (IDS-HNS-Zeleni) zanimalo kad će se intenzivirati radovi na izgradnji sustava retencije na kružnom toku u Šijani, a vijećnicu Gordanu Peteršić (IDS-HNS-Zeleni) dovršetak izgradnje skate parka kod CGU Rojc. Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule Giordano Škuflić kazao je kako su investitor projekta izgradnje retencija u Šijanskom kružnom toku Hrvatske vode te kako će se radovi odvijati po etapama. "Retencija će omogućiti privremenu akumulaciju vode za vrijeme jačih padalina, a za vrijeme radova vrijedit će posebna regulacija prometa", odgovorio je Škuflić, dodavši kako izgradnja skate parka teče planiranom dinamikom te da se otvaranje očekuje krajem siječnja iduće godine.

Na pitanje vijećnika Ivana Lasića (SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA Hrvatske) zašto se u programu gradnje za iduću godinu nije našao vrtić na području Sv. Polikarpa, gradonačelnik Boris Miletić odgovorio je kako su dobivene sve dozvole za njegovu gradnju te kako je potrebno osigurati financijska sredstva iz dugoročnih izvora.

Redžep Raimović (IDS-HNS-Zeleni) upitao je zbog čega Pula ove godine neće imati klizalište na što je direktor Pulaparkinga Branislav Bojanić obznanio kako će se klizalište i popratni sadržaji na zadovoljstvo brojnih Puležana posebice onih najmlađih, ove godine nalaziti na Karolini, a otvaranje je predviđeno 19. prosinca.

Jasminu Simović Medicu (IDS-HNS-Zeleni) zanimao je tijek izgradnje dječjeg igrališta na Valdebeku, a Gordanu Ferenčić dinamika izgradnje gradskog bazena. Pročelnik Škuflić kazao je kako gradnja multifunkcionalnog igrališta na Valdebeku ide planiranim tempom te se otvaranje očekuje do kraja travnja iduće godine. „U suradnji s koordinacijom za izgradnju bazena svakog tjedna održavaju konstruktivni sastanci na kojima se traže najbolja rješenja i tehnologije koje će omogućiti najjeftinije održavanje i racionalno korištenje na zadovoljstvo svih građana“, istaknuo je Škuflić

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Pule. Također, usvojen je Plan mreža dječjih vrtića na području Pule, a vijećnici su usvojili I Program gradnje obekata i uređaja komunalne infrastrukutre za iduću godinu među kojima je uređenje Trga Kralja Tomislava, nastavak izgradnje Ceste prekomorskih brigade, multifunkcionalnog igrališta Valdebek, kružnog toka na križanju Rizzijeve i Radićeve ulice te proširenja groblja Monte Giro i u Štinjanu.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.