Novosti

Usvojen proračun Grada Pule za 2015. godinu

16/12/14 

Usvajanjem proračuna za 2015. godinu sinoć je okončana posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Pule. Proračun je izglasan u ukupnom iznosu od 345.326.466,00 kuna, odnosno na razini rebalansa 2014. godine, ali s drukčijom strukturom prihoda.  Planiranju proračuna i ove je godine prethodio poziv za predlaganje javnih potreba, kao i poziv političkim strankama, mjesnim odborima i vijećima nacionalnih manjina. Također, održane su javne rasprave o prijedlozima na Proračun za 2015. u svih 16 mjesnih odbora na kojima su građani davali prijedloge i sugestije i većina ih je ugrađena u program gradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Osim toga, svoje prijedloge i sugestije građani su dostavljali i putem e-Konzultacija te novog web servisa www.proracun.pula.hr.

Na pad prihoda od poreza na dohodak, osim negativnih financijskih kretanja, dodatni utjecaj ima izmijenjen Zakon o porezu na dohodak kojim se od 1. siječnja iduće godine mijenjaju porezni razredi za primjenu stopa poreza na dohodak, čime se smanjuju prihodi od poreza na dohodak županijama, gradovima i općinama. Prema predloženim izmjenama, prihodi od poreza na dohodak Grada Pule prema procjenama bit će manji za 20 milijuna kuna u odnosu na 2014. godinu.

Na tragu ove izmjene, vijećnici su sinoć raspravljali o prijedlogu korekcije stope prireza poreza na dohodaka s dosadašnjih 7,5 na 12% kako bi se bar djelomično kompenzirao pad poreznih prihoda, a odluka je nakon poduže rasprave donesena s 14 glasova za, 7 protiv i bez suzdržanih. Vijećnici su sinoć usvojili i izmijenjenu odluku o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja čime se cijena mjesečne subvencije roditelja-korisnika usluga za redoviti cjelodnevni 10-satni program korigira s 650,00 na 690,00 kuna, Korekcija cijene rezultat je usklađenja sa stopom inflacije u prethodnom razdoblju i planiranog smanjenja poreznih prihoda u 2015. godini.

Govoreći o ovim odlukama, pulski gradonačelnik Boris Miletić izjavio je kako su vjerojatno najteže koje je donio u svom mandatu. „Izmjene zakona koje doprinose ovim nepopularnim mjerama su prije svega socijalno nepravedne jer oni s niskim prihodima imat će neznatno veće plaća, a oni s visokim primanjima znatno veće prihode. To je za mene nepravedno i vrijeme će pokazati hoće li se ovim mjerama zaista potaknuti potrošnja. Za razliku od državnog, gradski proračun ne može biti u deficitu već imati uravnoteženu prihodovnu i rashodovnu stranu. U Puli smo s mjerama štednje i racionalizacije poslovanja krenuli smo znatno prije izbijanja krize, još 2008. godine, od tada smo uveli objedinjenu javnu nabavu, lokalnu riznicu, a iako smo smanjili broj zaposlenih i njihove plaće, uspjeli smo povećati efikasnost, zadržavajući visoku razinu transparentnosti što redovito potvrđuju i nezavisni stručnjaci“, kazao je Miletić.

Na sinoćnjoj sjednici donesena je i nova Odluka o komunalnom redu Grada Pule te je pročelnik za komunalni sustav i imovinu Grada Damir Prhat istaknuo najznačajnije novine poput reguliranja prodaje u ulazima u zgrade, zabrane izvođenja radova za vrijeme turističke sezone i mjere držanja životinja u gradu. Donesena je i Odluka o socijalnoj skrbi, zatim Program gradnje i Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sv. Katarina-Monumenti.

Aktualni sat započeo je upitom vijećnika (SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA Hrvatske) Roberta Fabrisa koji je upitao kada će započeti uklanjanje arhitektonskih barijera u Ulici Sergijevaca, a koje onemogućavaju prolaz osobama s invaliditetom, na što je resorni pročelnik Damir Prhat odgovorio kako Grad izdvaja značajna sredstva za omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom, no i da je obaveza pravnih osoba omogućiti kvalitetan pristup invalidima. Ivana Lasića (SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA Hrvatske) zanimalo je može li se u sklopu izgradnje dječjeg vrtića na Sisplacu predvidjeti i izgradnja novog prostora za potrebe mjesnog odbora Sveti Polikarp – Sisplac, na što je gradonačelnik Boris Miletić odgovorio kako je će se prijedlog svakako razmotriti te kako je izgradnja vrtića prioritet.

Vijećnica Gordana Peteršić (IDS-HNS-Zeleni) upitala je direktora Pula Herculanee Igora Starog  koliko je sredstava izdvojeno za blagdanske ukrase, na što je Stari odgovori kako su prošlogodišnje dekoracije, koje su datirale još od 2008. godine, naišle na niz kritika od samih građana te kako ih je bilo nužno obnoviti. Dodao je i to da nova dekoracija nakon tehničkih poteškoća funkcionira, a da će i kvar na kugli biti uskoro popravljen te će kompletna dekoracija funkcionirati idućih desetak godina.

Vijećnica Elena Vijan (SDP-HSU-SDSS-HSLS-SDA Hrvatske) upitala je gradonačelnika o špekulacijama da bi se na području Valmada trebala izgraditi džamija. „U razgovoru s Islamskom zajednicom dogovoreno je da bi se oni trebali proširiti, a da im je to na sadašnjoj lokaciji u centru grada, u Zagrebačkoj ulici, vrlo teško s obzirom na susjede i probleme oko ishodovanja dozvola. Tada smo im ponudili nekoliko lokacija, a jedna je upravo na Valmadama. Detalje, kao što su visina minareta, izgled građevine i ostalog, ne znam, jer je trenutno u izradi idejni projekt i vjerujem da će Islamska zajednica, kada bude imala nešto konkretno, sama građane upoznati sa svojim projektom“, zaključio je Miletić.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.