Novosti

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

08/05/16 

Za ponedjeljak, 09. svibnja 2016. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule  

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

1.      Vijećnička pitanja
2.      Izvješće Mandatne komisije:
a)      ostavka vijećnika Bruna Nefata te verifikacija mandata zamjenika (Dunja Račić)
b)      mirovanje mandata vijećnice Elene Vian Projić te verifikacija mandata zamjenika (Denis Buršić)
3.      Usvajanje:
a)      Skraćenog zapisnika sa 21. /tematske/ sjednice Gradskog vijeća od 02.03.2016. godine
b)      Skraćenog zapisnika sa 22. /tematske/ sjednice Gradskog vijeća od 04.03.2016. godine
c)      Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 07.03.2016. godine
4.      Donošenje Strategije razvoja turizma grada Pule 2016. – 2020. i Strateškog marketinškog plana turizma 2016. – 2020.
5.      Donošenje:
a)      Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
b)      Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
6.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2015. godinu
7.      Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji “Uvala Valovine” U Puli
8.      Donošenje Odluke o dopuni Odluke o grobljima
9.      Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2015.  godinu
10.  Donošenje:
a)      Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
b)      Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
11.   Donošenje Odluke o pristupanju gradonačelnika Grada Pule inicijativiNovi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji“ („The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy“)
12.      Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
13. Donošenje Zaključka o podršci izdavačkoj kući EDIT

Materijale možete pogledati ovdjeNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.