Novosti

22. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

03/03/16 

U petak, 04. ožujka 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 22. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad tematske sjednice predlaže se sljedeći

 

D N E V N I  R E D 

1.      Javni gradski bazen za sve građane Pule

 Materijale možete pogledati ovdjeNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.