Novosti

21. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

01/03/16 

Za srijedu, 02.ožujka 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u Komunalnoj palači, Pula,Forum 1 sazvana je 21. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad tematske sjednice predlaže se sljedeći

 

 D N E V N I  R E D

 

 1.      Predstavljanje natječajne knjige za prijavu Grada Pule-Pola po Pozivu za podnošenje prijava  za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj“

 

Materijale možete pogledati ovdjeNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.