Novosti

20. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

21/12/15 

za utorak, 22. prosinca 2015. godine, s početkom u 18,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 20. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad tematske sjednice predložen je sljedeći

 

D N E V N I  R E D


 1.      Donošenje Strategije razvoja turizma Grada Pule 2016.-2020.

 Materijale možete pogledati ovdje

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.