Novosti

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

11/12/13 

Sutra, 12. prosinca 2013. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule s predloženim sljedećim dnevnim redom:

 

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja

2.      Usvajanje:

a)       Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća od 24.10.2013. godine

b)      Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 20.11.2013. godine

3.      Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2013. godine

4.      Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

5.      Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2013. godinu

6.      Donošenje:

a)      Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu

b)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu

7.      Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule

8.      Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2014. godine

9.      Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

10.  Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2014. godinu

11.  Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

12.  Donošenje:
a) Proračuna Grada Pule za 2014. godinu i projekcija Proračuna Grada Pule za 2015. i 2016. godinu

   b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2014. godinu

13.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti t.d. Pula Herculanea d.o.o.

14.  Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta i davanju ovlaštenja

15.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna    

        Statuta Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula

16.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog:

a)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja

b)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana

c)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer

17.  Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Pule

18.  Donošenje Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke

19.  Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama

20.  Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenjem otpadom

21.  Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice

22.  Donošenje Odluke o gradskim porezima Grada Pule

23.  Donošenje Odluke o otpisu zateznih kamata

24.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

25.  Donošenje Odluke o panoramskoj vožnji na području Grada Pule

26.  Donošenje:

a)      Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Pula Sport

b)      Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove Pula Sport

27.  Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj ostavci Peđe Grbina i određivanju zamjenika vijećnika (Danijel Ferić)

Materijale za sjednicu možete pronaći ovdjeNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.