Novosti

5. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

19/11/13 

U srijedu, 20. studenog 2013. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 5. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

 Za rad tematske sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

1.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju  i jedinstvenosti Istre.

 

Materijale možete pogledati ovdjeNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.