Novosti

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

21/06/13 

U četvrtak, 27. lipnja 2013. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Obavijest Mirjane Galo o mirovanju mandata i Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata zamjenika (Dejan Janković) te polaganje prisega
3.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća od 12.06.2013. godine
4.      Donošenje Zaključka o usvajanja Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu:
a)      Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
b)      Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula – Pola
c)      Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
d)     Javne ustanove Pula Film Festival
e)      Gradske knjižnice i čitaonice Pula
f)       Pučkog otvorenog učilišta Pula
g)      Javne ustanove Pula Sport
h)      Saveza sportova Grada Pule
i)        Zajednice tehničke kulture Pula
j)        Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula i Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula
5.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Pule za 2012. godinu
6.      Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
7.      Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
8.      Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule
9.      Donošenje Odluke o davanju na upravljanje kulturno povijesnih spomenika Grada Pule
10.  Donošenje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Materijale možete pogledati ovdje  Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.