Novosti

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pule-Pola

07/06/13 

 

Prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola održat će se u srijedu 12. lipnja 2013. godine u 17,00  sati u Gradskoj vijećnici, Pula-Pola, Forum 1. sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne  komisije
3. Izviješće Mandatne komisije,  verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Gradskog vijeća
5. Izbor Odbora  za izbor i imenovanja
6. Izbor predsjednika  Gradskog vijeća

Poziv možete pogledati ovdje.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.