5. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 20.11.2013.

U srijedu, 20. studenog 2013. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 5. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za rad tematske sjednice predložen je slijedeći

 

 D N E V N I  R E D

1.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre

 

Zapisnik

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.