Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Pule za 2015. godinu

U pripremi je nacrt Proračuna Grada Pule za 2015. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna Grada Pule uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna. Pozivamo sve građane da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule za 2015. godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu.

Rok za dostavu prijedloga je 10. listopada 2014. godine. Prijedloge možete predati putem on line servisa eKonzultacija na www.pula.hr, dostaviti u pisarnicu Grada Pule (Stara tržnica 1); uputiti poštom na adresu: Grad Pula, Forum 1, 52100 Pula, n/p gradonačelnika; poslati elektronskom poštom na adresu: proracun@pula.hr ili kroz sudjelovanje na tribinama po mjesnim odborima.

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.