Doneseni akti od 10. rujna do 25. rujna 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 10. rujna do 25. rujna 2013. godine

 

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru Ur.broj:170/13 od 23. kolovoza 2013. godine Javne ustanove „Pula Sport“
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, 43. istarske divizije br.13 – Udruga za zaštitu životinja „Ruka šapi“
 4. Odluka o davanju skloništa tunelskog tipa – dopunske zaštite br.19 lociranog u Tomassinijevoj, Rizzijevoj i Kranjčevićevoj ulici, na uporabu u miru – trgovački obrt „Mushroom“ iz Pule
 5. Odluka o otpisu duga na ime zateznih kamata po osnovi obveze plaćanja komunalne naknade – Gimnazija Pula
 6. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – Uniline d.o.o. Pula
 7. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Aleksandar Kostić i Moira Kostić-Bobanović
 8. Zaključak o organiziranju obilježavanja Europskog tjedna kretanja u gradu Puli
 9. Zaključak o prihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika – Elan trgovina, ugostiteljstvo i turizam d.o.o. Pula
 10. Zaključak o neprihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika –  BUP d.o.o. Buzet
 11. Zaključak o neprihvaćanju izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika –  Michele d.o.o. Pula
 12. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Belobrajdić Vlado vl. obrta za dizala i knjigovodstvene usluge
 13. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Šobot Luka
 14. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Peruško Vladimir
 15. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Baban Igor-Tedy
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u naselju Štinjan – Tomašić Željko i Feldbauer Jasenka
 17. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture radi uređenja pristupne ceste – Ulica Monte Lesso – Božac Miranda
 18. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije u svrhu obilježavanja Dana MO Arena
 19. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija – MO Arena
 20. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (16. Obrtnički sajam Istre, održavanje promenadnog koncerta u sklopu manifestacije „Kupujmo u Puli“)
 21. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – Bistro „Corinne“ Pula  
 22. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. siječnja do 30 lipnja 2013. godine
 23. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2013. godine
 24. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2013. godine
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukciju istih
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.