Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Mirko Vučinić 

Zamjenik predsjednika: Ljubiša Kilibarda 

Članovi Vijeća: 

1.      Novak Bošković
2.      Bogić Bulatović
3.      Milan Drobnjak
4.      Mirko Ivanović
5.      Stanica Malobabić
6.      Boris Mićunović
7.      Vidak Mićunović
8.      Slobodan Mirković
9.      Gojko Nešković
10.  Božidar Radulović
11.  Željko Šćepanović
12.  Aleksandar Taušan

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Držićeva 4

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.