Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Orce Stojkoski 

Zamjenik predsjednika: Igor Janevski 

Članovi Vijeća: 

1.      Borče Atanasoski
2.      Violeta Katmeroska
3.      Zoran Mitanovski
4.      Vesa Prelogova
5.      Violeta Rabasović
6.      Saška Solomonovska Janevska
7.      Valentina Stojkoska
8.      Trajko Stojkoski
9.      Kiril Taleski
10.  Sašo Trajčeski
11.  Djore Vaskov
12.  Milena Zlateska
13.  Ratko Zlateski

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Maksimijanova 23

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.