Lokalni izbori 2013.

Zastupljenost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Pule - Pola

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Pule - Pola

La lista cumilativa dei candidati validamente proposti  per le elezioni a sindaco della Città di Pula-Pola

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova gradskog vijeća Grada Pule - Pola

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova gradskog vijeća Grada Pule - Pola

La lista cumilativa dei candidati validamente proposti  per le elezioni consigliere/consiglieri del Consiglio municipale della Città  di  Pula-Pola

Kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pule - Pola


1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
Nositelj liste: ZRINKO KAJFEŠ


2. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
Nositelj liste: TOMISLAV BENČIK


3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: MARIJO VUJICA


4. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
Nositelj liste: DAMIR ILIĆ


5. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
Nositelj liste: BORIS MILETIĆ


6. ISTARSKI SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM - FORO SOCIALDEMOCRATICO   ISTRIANO - ISDF - FSDI
Nositelj liste: FRANE MILAT


7. LADONJA
Nositelj liste: BRUNO NEFAT


8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ZORAN PERUŠKO


9. SAVEZ ZA PROMJENE - SP
   
Nositeljica liste: NENSI KRUPIĆ


10. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE
Nositelj liste: PEĐA GRBIN


11. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP
Nositelj liste: VLADIMIR KAPURALIN


12. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Nositelj liste: JOZO ŽULJ
Liste di candidatura per l´elezione dei consiglieri del Consiglio municipale della Citta di Pula-Pola

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS

Capolista: ZRINKO KAJFEŠ


2. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
Capolista: TOMISLAV BENČIK


3. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Capolista: MARIJO VUJICA


4. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
Capolista: DAMIR ILIĆ


5. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR
Capolista: BORIS MILETIĆ


6. ISTARSKI SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM - FORO SOCIALDEMOCRATICO   ISTRIANO - ISDF - FSDI
Capolista: FRANE MILAT


7. LADONJA
Capolista: BRUNO NEFAT


8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Capolista: ZORAN PERUŠKO


9. SAVEZ ZA PROMJENE - SP   
Capolista: NENSI KRUPIĆ


10. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE - SDA HRVATSKE
Capolista: PEĐA GRBIN


11. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP
Capolista: VLADIMIR KAPURALIN


12. STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
Capolista: JOZO ŽULJ

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.