Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Jetiš Bajrami 

Zamjenik predsjednika: Veli Huseini 

Članovi Vijeća: 

1.      Muhamed Bajrami
2.      Rešat Bajrami
3.      Senad Bajrami
4.      Šukrija Diego Bajrami
5.      Samir Bajramović
6.      Džafer Džemailji
7.      Seat Gušani
8.      Baškim Haliti
9.      Kenedi Jahja
10.  Ćamil Osmani
11.  Januš Rushiti
12.  Roki Rušiti       
13.  Etem Šaćir

Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Keršovanijeva 23

 

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.