Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednica: Marija Langer 

Zamjenica predsjednice: Klaudija Ana Velimirović 

Članovi Vijeća: 

1.      Antonija Bubić
2.      Bojan Bukovnik
3.      Cvetka Celija
4.      Bojana Hrobat
5.      Milena Križman
6.      Vesna Jelinčić
7.      Bojan Kaučić
8.      Vinko Knez
9.      Kristina Kocanović
10.  Damijana Pezdirc
11.  Alojzija Slivar
12.  Frančiška Uzunić
13.  Janez Velkavrh

Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Hermana Dalmatina 4

 

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.