Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Miloš Bajić  

Zamjenica predsjednika: Verica Alambašić 

Članovi Vijeća: 

1.      Milan Ašćerić
2.      Mirjana Galo
3.      Čedo Grabež
4.      Petar Jovetić
5.      Aleksandra Jović
6.      Nataša Jović
7.      Bojan Kovačević
8.      Danica Lazić
9.      Gospa Marković
10.  Milovan Milosavljević
11.  Alen Miljević
12.  Ivan Putnik
13.  Zoran Vasiljević

Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Maksimijanova 10

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.