Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Ervino Quarantotto  

Zamjenik predsjednika: Alessandro Lakoseljac 

Članovi Vijeća:

1.      Martina Bosich
2.      Patrizia Bosich
3.      Sandra Brakus Brženda
4.      Diana Dušić
5.      Kristina Fedel Timovski
6.      Anna Giugno Modrušan
7.      Sandra Kalagac
8.      Majda Marković
9.      Sonia Modrušan
10.  Vito Paoletić
11.  Guido Stocco
12.  Ardemio Zimolo
13.  Argeo Zimolo

Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Carrarina 1

Dokumenti:

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.