Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac

Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac obuhvaća područja gradskih četvrti Sveti Polikarp, Mornarička bolnica i Sisplac smješteno na površini od 794.822 m2 na kojem živi 7.776 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Kochova 13.

Prikaz granica mjesnog odbora Sv. Polikarp - Sisplac

MO Sv. Polikarp Sisplac - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Srećko Lalić
Adresa: Kochova ulica 13
Uredovno vrijeme:  srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/393-340
Kontakt fax: 052/388-717
E-mail: mosvpolikarpsisplac(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.