Mjesni odbor Štinjan

Mjesni odbor Štinjan obuhvaća područje prigradskog naselja Štinjan, prigradskih turističkih predjela Puntakristo, Puntižela, Valdežunac i Camulimenti i otoka Sv. Jerolim, Kozada, Sv. Katarina smješteno na površini od 6.055.036 m2 na kojem živi 1.366 stanovnika.

Sjedište je u Štinjanu, Ulica Selo 2.

Prikaz granica mjesnog odbora Štinjan

MO Štinjan - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Brigita Žufić
Adresa: Ulica Selo br. 2
Uredovno vrijeme:  srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/517-492
Kontakt fax: 052/388-258
E-mail: mostinjan(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.