Mjesni odbor Valdebek

Mjesni odbor Valdebek obuhvaća područja prigradskih naselja Valdebek i Dolinka smješteno na površini od 4.715.057 m2 na kojem živi 2.226 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Pod murvon 2.

Prikaz granica mjesnog odbora Valdebek

MO Valdebek - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Brigita Žufić
Adresa: Pod murvon 2
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/506-610
Kontakt fax: 052/393-308
E-mail: movaldebek(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.