Upiti građana

Poštovani građani,

u ovoj rubrici možete Odsjeku za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike Grada Pule dostaviti svoje upite putem e-maila, vezano za europske fondove, projektne ideje, novosti i prijedloge za suradnju. Vašim će pitanjima odgovoriti stručni tim u odgovarajućem vremenskom roku ovisno o kompleksnosti upita ili prijedloga.

Svoje e-mailove možete poslati na sljedeću adresu:

international(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.