Završio kreativni natječaj projekta EASY TOWNS

Jučer se u Komunalnoj palači održala prezentacija radova studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u sklopu kreativnog natječaja na projektu EASY (European Accessible Sustainable Young) TOWNS. Suradnjom Grada Pule i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli došlo se na ideju povezivanja Savjeta mladih Grada Pule s Erasmus studentima. Kristina Hlavati, stručna suradnica za mobilnost i međunarodne projekte Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli zahvalila je Savjetu mladih Grada Pule što je prepoznao vrijednost suradnje s pulskim studentima i doprinos koji mogu dati u okviru promicanja europskih vrijednosti. Izrazila je spremnost i interes Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za nove buduće suradnje
Lena Radunić iz Upravnog odjela za kulturu Grada Pule pohvalila je trud studenata i izrazila želju za nastavkom kontinuirane suradnje sa Sveučilištem u Puli na područjima od zajedničkog interesa. Također, dodala je da će se Grad Pula zalagati za uključivanje mladih u aktivnosti koje im omogućuju osobni i profesionalni razvoj te stjecanje dodatnih kompetencija i iskustava.
Studenti, korisnici Erasmus programa, imali su zadatak izraditi prezentaciju kojom će predstaviti svoju razmjenu i europske vrijednosti stečene tijekom boravka na školovanju u inozemstvu. Članovi Savjeta mladih Grada Pule ocijenili su prezentirane radove Massima Brajuhe, Corinne Šćulac, Ine Cerovečki, Anje Boljunčić Punčikar i Amele Škrijelj.
Predsjednica Savjeta mladih Grada Pule Sara Bužleta izjavila je da je žiri imao vrlo težak zadatak "studenti su se veoma potrudili na zanimljive načine prikazati stečena iskustva, znanja, vještine i kompetencije koje su predstavili u svojim radovima na kreativan i originalan način kroz interaktivne prezentacije." Većinom glasova odlučeno je da je pobjednica kreativnog natječaja Amela Škrijelj, studenica smjera Management i poduzetništvo, koja je predstavila svoj Erasmus boravak na Sveučilištu u Almeriji. Amela je na jedinstven način objedinila najvažnije vrijednosti koje joj je omogućio odlazak na razmjenu. Smatra boravak u Španjolskoj dosad najljepšim periodom svog života "Erasmus iskustvo mi je otvorilo mnoga vrata i  pomoglo da se razvijem kao osoba, postanem odgovornija i svjesnija značaja europskih vrijednosti koje nosimo u sebi i različitosti s kojima se susrećem, a  koje zapravo obogaćuju moj život."
Sljedećeg mjeseca, Amela će svoju prezentaciju predstaviti na četvrtoj međunarodnoj konferenciji na Malti koja će se održati od 22. do 25. na otoku Gozo.
Projekt Grada Pule provodi Upravni odjel u kulturi u suradnji sa Savjetom mladih Grada Pule čiji članovi organiziraju lokalne aktivnosti. Cilj projekta je stvaranje mreže jedanaest gradova partnera na projektu te uspostava buduće suradnje na područjima integracije mladih i tolerancije prema multikulturalnosti. Do sad su održane tri međunarodne konferencije i dva lokalna kreativna natječaja. Na prvom kreativnom natječaju uspostavljena je suradnja Grada Pule i Savjeta mladih Grada Pule s mladim predstavnicima nacionalnih manjina s područja Pule kroz kreativni natječaj u predstavljanju lokalnih aktivnosti za koje se zalažu nacionalne manjine. Pobjednik Marko Voštan, svoj je rad predstavio na trećoj projektnoj konferenciji u Pforzheimu u listopadu prošle godine gdje je otputovao s predstavnicima Grada Pule i Savjeta mladih. Do kraja ove godine održat će se još dvije konferencije, na Malti te završna konferencija u Vicenzi.
Projekt se financira iz europskog programa Europa za građane.

Kreativni natječaj u sklopu projekta EASY TOWNS

Danas će se u Komunalnoj palači s početkom u 16 sati održati prezentiranje kreativnih radova studenata Sveučilišta u Puli u sklopu natječaja međunarodnog projekta EASY TOWNS. Članovi Savjeta mladih Grada Pule, ocijenit će prezentacije prijavljenih studenata.
Mogućnost sudjelovanja imaju studenti koji su proveli dio školovanja na razmjeni u sklopu ERASMUS programa.
Najbolji rad prezentirat će se na četvrtoj međunarodnoj konferenciji koja će se održati od 22.-25. ožujka na Malti (Gozo). Tema konferencije bit će Mladi u kontekstu Europske unije. Pobjednik natječaja sudjelovat će tijekom četverodnevne konferencije na niz radionica i predavanja s predstavnicima ostalih zemlja partnera na projektu.

Projekt Upravnog odjela za kulturu EASY TOWNS traje od listopada 2015. do listopada 2017. godine. Projektne aktivnosti provode se na međunarodnoj i lokalnoj razini. Teme projekta su multikulturalnost i integracija mladih. Partneri na projektu imaju mogućnost razmijeniti pozitivne prakse, raspravljati o ključnim međunarodnim temama, umrežiti se i uspostaviti temelje za buduću suradnju.

Održana 24. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Jučer je u Komunalnoj palači u Puli održana 24. sjednica Savjeta mladih Grada Pule kojoj su prisustvovali Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule Robert Cvek i pročelnica Upravnog odjela za kulturu Jasmina Nina Kamber.

Gradonačelnik je naveo da je ovaj saziv Savjeta mladih Grada Pule napravio iskorak u promicanju suradnje donositelja odluka s mladima kroz veliki broj aktivnosti provedenih tijekom prve dvije godine mandata. Zahvalio se članovima Savjeta mladih na trudu koji su uložili u dosadašnjem djelovanju u lokalnoj zajednici i zaželio im jednako uspješnu posljednju godinu mandata. Istaknuo je da je osluškivanje potreba mladih od velikog značaja te ponudio svoju bezuvjetnu potporu u ostvarivanju aktivnosti Programa rada Savjeta mladih Grada Pule u 2017. godini. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule nadovezao se na Gradonačelnika te pohvalio proaktivnost Savjeta mladih i naglasio važnost nastavka kontinuirane kvalitetne suradnje. Pročelnica Upravnog odjela za kulturu Jasmina Nina Kamber izrazila je izuzetno zadovoljstvo radom ovog saziva savjeta mladih, rekla je da redovito prati sve aktivnosti te da je kao i do sad otvorena za nastavak uspješne suradnje.

Članovi Savjet mladih raspravljali su o niz tema među kojima se posebno ističe izrada prva dva strateška dokumenta za mlade, Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2017.-2020. i Regionalnog programa za mlade Istarske županije 2018.-2020.

Lokalni program za mlade Grada Pule 2017.-2020. izrađen je tijekom 2015. i 2016. godine provedbom aktivnosti kroz projekt financiran sredstvima Grada Pule i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  Tijekom perioda izrade mapirani su dionici na lokalnom području koji kreiraju programe za mlade, održano je šest radionica s mladima, osamnaest sastanaka radnih skupina koje su definirale sadržaj poglavlja Lokalnog programa za mlade, partnerski sastanci Udruge ZUM, Udruge mladih i Alumni FET s Gradom Pula kao nositeljem projekta te dva Info dana na kojima su se mladima i zainteresiranoj javnosti predstavile aktivnosti u izradi i sadržaj prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2017.-2020. Prijedlog Lokalnog programa  na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule bit će ujedno i točka dnevnog reda za usvajanje.

Istarska županija u suradnji s Udrugom Alfa Albona i Udrugom mladih i Alumni FET Pula započela je s izradom Regionalnog programa za mlade Istarske županije 2018.-2022. Savjeti mladih istarskih općina i gradova imat će bitnu ulogu u provedbi aktivnosti i kreiranju sadržaja Regionalnog programa. Na sastanku održanom krajem siječnja u Pazinu, dogovoreno je da će članovi savjeta provesti aktivnost mapiranje dionika na lokalnom području kako bi se u konačnici ispitala kapacitiranost udruga mladih i za mlade u svim istarskim gradovima i općinama. Ostatak aktivnosti provest će se tijekom 2017., a cilj je uključiti u njegovu izradu što veći broj mladih s područja Istarske županije. Plan je da Nacrt Regionalnog programa za mlade Istarske županije bude gotov do kraja 2017. nakon čega bi ga Županijska skupština izglasala kao prvi strateški dokument za mlade na razini Istarske županije.

Mladi su raspravljali o nadolazećim aktivnostima Savjeta mladih Grada Pule u prvoj polovici 2017. Svakako valja spomenuti nastavak suradnje s mladima kroz radionice, predavanja i tribine koje se planiraju realizirati tijekom 2017. Članovi Savjeta kontinuirano će poticati suradnju lokalnih dionika koji kreiraju sadržaje za mlade, pružaju formalne i neformalne mogućnosti za njihovo obrazovanje i usavršavanje te ih potiču na usvajanje vještina i kompetencija koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada.

Trenutno je u tijeku lokalni natječaj u sklopu međunarodnog projekta EASY TOWNS, čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu Grada Pule. Savjet mladih Grada Pule u suradnji s pročelnicom UO za kulturu Jasminom Ninom Kamber došao je na ideju organizirati kreativni natječaj s ERASMUS studentima Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli. Studenti imaju zadatak kroz interaktivnu prezentaciju predstaviti svoje ERASMUS iskustvo i vrijednosti koje su stekli kroz ERASMUS program. Članovi Savjeta mladih u ponedjeljak 06. veljače poslušat će prezentacije studenata te odlučiti tko je napravio najbolji rad. Pobjednik će svoju prezentaciju izlagati na sljedećoj projektnoj konferenciji koja će se održati od 22.-25. ožujka na Malti (Gozo).

Ove godine, formirat će se radno tijelo koja će kreirati sadržaj novog Zakona o savjetima mladih u Republici Hrvatskoj. Članovi Savjeta mladih Grada Pule, predložit će izmjene postojećeg Zakona te ukazati na njegove nedostatke. Savjet mladih Grada Pule član je Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske koja će prijedloge uputiti nadležnom Ministarstvu.

Po završetku sjednice, predsjednica Savjeta mladih Grada Pule Sara Bužleta zahvalila je gostima i izrazila veliko zadovoljstvo podrškom koju predstavnici Grada Pule pružaju Savjetu mladih u realizaciji godišnjih aktivnosti i svakodnevnom djelovanju.

Najava 24. sjednice Savjeta mladih Grada Pule

U srijedu 01. veljače, u Komunalnoj palači, održat će se 24. sjednica Savjeta mladih Grada Pule s početkom u 17 sati.
Na dnevnom redu su sljedeće točke:

1.    Rasprava o novom Zakonu o savjetima mladih u RH
2.    Aktivnosti projekta EASY TOWNS u prvom kvartalu 2017.
3.    Plan aktivnosti Savjeta mladih Grada Pule za prvu polovicu tekuće godine
4.    Izvještaj Gradskom vijeću o radu SMGP u 2016. godini
5.    Aktivnosti Lokalnog programa za mlade Grada Pule u 2017. godini
6.    Sudjelovanje u izradi Regionalnog programa za mlade Istarske županije
7.    Konferencija Koordinacije gradskih savjeta mladih RH u Splitu (svibanj, 2017.)
8.    Razno

Drugi info dan Lokalnog programa za mlade Grada Pule

U ponedjeljak, 12. prosinca od 11 do 13 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održat će se drugi Info dan Lokalnog programa za mlade Grada Pule. Grad Pula u partnerstvu s Udrugom ZUM tijekom 2016. izradio je prvi strateški dokument za mlade. Cilj Lokalnog programa jest izraditi održivi program temeljen na postojećim potrebama mladih u lokalnoj zajednici.
U izrada Lokalnog programa za mlade Grada Pule sudjelovali su dionici s lokalnog područja koji kreiraju sadržaje za mlade, odnosno udruge, institucije i poduzeća koja svakodnevno rade s mladima. Važan doprinos pridali su mladi od 15 do 30 godina, koji su sudjelovali na tematskim radionicama i fokus grupama. Svojim idejama, komentarima i prijedlozima izradili su, u suradnji s partnerskom udrugom ZUM i Savjetom mladih Grada Pule, preporuke za donositelje odluka koje su razrađivane na radnim grupama. Radne grupe sačinjavali su stručnjaci s različitih područja koji rade s mladima, educiraju ih ili osmišljavaju projekte u koje uključuju mlade. Na 18 radnih sastanka sudjelovali su profesori, ravnatelji, predstavnici civilnog društva, direktori javnih ustanova, članovi Savjeta mladih Grada Pule, donositelji odluka, predstavnici Zaklada, predstavnici najvećih lokalnih poduzeća i drugi relevantni dionici koji imaju iskustva u radu s mladima.
Do sad je u izradi sudjelovalo preko 200 osoba koje su doprinijele u kreiranju što kvalitetnijeg sadržaja prvog strateškog dokumenta za mlade.

Izrada Lokalnog programa za mlade Grada Pule financira se kroz projekt sredstvima programa Europske unije Erasmus+, Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Pule.

Održana 23. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Savjet mladih Grada Pule održao je ovog utorka u Gradskoj palači 23. sjednicu na kojoj se raspravljalo o planu aktivnosti do kraja tekuće godine. Plan je u sklopu mjeseca borbe protiv ovisnosti organizirati predavanje u suradnji s MUPom Pula na temu Ovisnosti i mladi kako bi se mlade upozorilo na važnost očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja.
Također, održat će se info dan Lokalnog programa za mlade Grada Pule na kojem će se predstaviti sadržaj prvog strateškog dokumenta za mlade. U stvaranju Lokalnog programa sudjelovali su mladi s područja Pule u dobi od 15 do 30 godine i osobe s dugogodišnjim iskustvom u radu s mladima, kao i svi dionici s lokalnog područja koji sudjeluju u kreiranju programa, manifestacija i projekata od interesa za mlade.
Članovi Savjeta raspravljali su i o odlasku predstavnika na Nacionalnu konferenciju za mlade u Karlovac koje se tradicionalno održava početkom prosinca. Ove godina, Savjet mladih Grada Pule, na trodnevnoj konferenciji, predstavljat će Ismet Muhić.
Predsjednica Sara Bužleta izvijestila je članove Savjeta o zaključcima Konferencije za mlade "Koraci do uspješne politike za  mlade u lokalnoj zajednici", koja se 18. studenog održala u Europskom centru za mir i razvoj.
Na kraju sjednice, članovi Savjeta mladih skupili su dobrovoljne donacije za udrugu Naš san njihov osmijeh i pozivaju sve mlade da se uključe u akciju prikupljanja namirnica za potrebite, socijalno ugrožene obitelji.

23. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Danas će se u Komunalnoj palači s početkom u 17.30 održati 23. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim dnevnim redom:

1. Sudjelovanje SMGP-a na Nacionalnoj konferenciji Savjeta Mladih RH
2. Planiranje aktivnosti do kraja tekuće godine
3. Određivanje prioritenih aktivnosti za siječanj 2017.
4. Razno

Održana konferencija "Koraci do uspješne politike za mlade u lokalnoj zajednici"

U petak, 18. studenog, održala se Konferencija Savjeta mladih Grada Pule pod nazivom "Koraci do uspješne politike za  mlade u lokalnoj zajednici" u prostoru Europskog centra za mir i razvoj u Puli. Organizirator konferencije je Savjet mladih Grada Pule pod pokroviteljstvom Centra Party iz Švedske i Fondacije Boris Divković.
Konferenciju je otvorio gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić i pročelnica Upravnog odjela za kulturu Grada Pule Jasmina Nina Kamber, a panelu je prisustvovao i predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule Robert Cvek.

Gradonačelnik Miletić istaknuo je kako prisutnost Grada na ovoj konferenciji daje jasnu poruku koliko je svima stalo do toga da se mladi aktivno uključe u predlaganje i odlučivanje u svojoj zajednici. "Politička fraza "Vi ste budućnost" za mene ne postoji, jer smatram da su mladi sadašnjost, avangarda i kreativna i pokretačka snaga za dobre promjene koje su današnjem svijetu doista potrebne." - poručio je Miletić.

Održana je diskusija o važnosti participacije mladih u društvu. Panelisti su bili zamjenica pročelnice UO za društvene djelatnosti Grada Pule Irena Peruško, predstavnik Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Andrej Pevec, Danijela Ustić, predsjednica Volonterskog centra Istre i Alek Dragojević iz Istarske razvojne agencije, dok je raspravu moderirala Jelena Vitasović. Konferenciju je zatvorio Dino Starčić, zamjenik predsjednice Savjeta mladih Grada Pule zahvalivši se prisutnima i najavivši aktivnosti Savjeta mladih za sljedeću godinu.

I. konferencija Savjeta mladih Grada Pule „Koraci do uspješne politike za mlade u lokalnoj zajednici“

Sutra će se s početkom u 10 sati održati I. konferencija Savjeta mladih Grada Pule pod nazivom "Koraci do uspješne politike za  mlade u lokalnoj zajednici" u prostoru Europskog centra za mir i razvoj u Puli. Konferencija je organizirana od strane Savjeta mladih Grada Pule pod pokroviteljstvom Centre Party iz Švedske te Fondacije Boris Divković.

Na rasporedu je panel rasprava o važnosti uključivanja mladih u proces donošenja odluka i društvena zbivanja, uloga Savjeta mladih u lokalnoj zajednici, mogućnosti koje Grad Pula, Volonterski centar Istre, IDA i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva pružaju mladima te važnost aktivnog građanstva i volontiranja. Panelisti će biti Zamjenica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule, Irena Peruško, predstavnik Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Andrej Pevec, Danijela Ustić iz Volonterskog centra Istre i Alek Dragojević iz Istarske razvojne agencije. Moderatorica panela bit će Jelena Vitasović. Konferenciji će nazočiti pulski srednjoškolci i studenti Fakulteta ekonomije i turizma u Puli.

Uz panel raspravu, organizirano je i predstavljanje knjige "Moralnost kapitalizma".

Konferencija je otvoren za sve zainteresirane posjetitelje.

Javne konzultacije Lokalnog programa za mlade Grada Pule

Potrebe i mišljenja mladih, organizacija mladih i za mlade te svih onih koji  su uključeni u rad s mladima  veoma su  važni u kreiranju prvog strateškog dokumenta za mlade Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2017.-2020.
Sugestije oko dodatnog sadržaja za Lokalni program za mlade pošaljite na mail savjetmladihpula@gmail.com. Prijedlozi su nam veoma važni kako bi konzultacije oko konačnog sadržaja prošle što uspješnije.
Odrađene su radionice, fokus grupe i sastanci stručnih radnih skupina. Javne konzultacije održat će se od 12. studenog do 12. prosinca kada će se na info danu u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula predstaviti Lokalni program za mlade. To će biti ujedno i završnica javnih konzultacija Lokalnog programa za mlade Grada Pule.
Izradu Lokalnog programa za mlade Grada Pule financijski podupiru Ministarstvo socijalne politike i mladih, Agencija za mobilnost, program Europske unije Erasmus+ i Grad Pula.

Učenici Medicinske škole posjetili izložbu u ECMR

Učenici Medicinske škole danas su posjetili Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca i  Europski centar za mir i razvoj u kojem do 12. studenog traje izložba Izbjeglice, crnogorskog umjetnika Luke Lagatora. Pod stručnim vodstvom Aleksandra Taušana, predstavnika Zajednice Crnogoraca Pule, učenicima je predstavljen život i djelo višestruko nagrađivanog umjetntka Luke Lagatora. Učenici su razgledali izloženje karikature koje prikazuju probleme današnjice i s kojima se i oni sami susreću pa im je utoliko izložba bila zanimljivija i edukativnog karaktera.  
Profesorica Kristina Majer izjavila je da su posjeti izložbama, manifestacijama i ustanovama u kulturi sastavni dio vježbi kojima se učenicima želi približiti kulturne sadržaje i na takav način stvoriti interes od ranih dobnih uzrasta. Cilj joj je motivirati mlade da jednog dana postanu aktivna kulturna publika te da redovito prate kulturnu ponudu u gradu.

Povećanje publike i intersa kod mladih za praćenjem kulturnih događaja dio je kulturne strategije Grada Pule.

Savjet mladih Grada Pule prikuljučuje se humanitarnoj akciji "Jedna za druge"

Savjet mladih Grada Pule priključuje se humanitarnoj akciji "Jedna za druge" udruge "Naš san, njihov osmijeh" s ciljem prikupljanja namirnica i higijenskih sredstava društveno potrebitima.
Sara Bužleta, predsjednica Savjeta mladih Grada Pule smatra da je pomoć socijalno ugroženim obiteljima od iznimnog značaja te će Savjet mladih apelirati školama, Sveučilištu i udrugama za mlade da budu društveno odgovorne i prepoznaju značaj ove hvalevrijedne akcije. Svaki član Savjeta mladih donirat će proizvode kojima će se pomoći 400-tinjak obitelji na području Istarske županije.

Uključenjem u humanitarnu akciju "Jedna za druge" Savjet mladih doprinosi poboljšanju kvalitete društva u cjelini.

22. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Danas će se s početkom u 17 sati u Gradskoj vijećnici održati 22. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim dnevni redom
1.    Izglasavanje plana aktivnosti SMGP-a za 2017.
2.    Business Café: Odluka o daljnjoj suradnji
3.    Forum mladih: Planiranje mogućnosti poludnevnih konferencija
4.    Status projekta ‘Easy Towns’
5.    Lokalni program za mlade; planovi do kraja 2016.
6.    Razno

Jole i NEX ove godine na Brucošijadi

Studentski zbor Sveučilista Jurja Dobrile u Puli i ove će godine svojim novim kolegama - brucošima prirediti pravu Brucošijadu. U subotu 5. studenog 2016. u dvorani doma sportova Mate Parlov na Verudi natupaju od 21:00 sati NEX i poznati hrvatski glazbenik Joško Čagalj - Jole.

Sponzori događaja su Studentski Zbor, Studentski Centar, sveučilište Jurja Dobrile, Grad Pula, Istarska Županija, turistička zajednica grada Pule, Savjet mladih Grada Pule, Collegium - agencija za mlade, Knockout Snow Festival, Electro Percan, Fun Factory travel agency, H20 Pula, caffe bar The Bar Žminj, Pula Film Festival.

Održana Konferencija za mlade u Crikvenici

Grad Crikvenica i Savjet mladih Grada Crikvenice prošlog su vikenda bili domaćini nacionalne Konferencije za mlade pod nazivom „Važnost uključivanja mladih u politiku“. Inicijator konferencije bila je Koordinacija gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske čiji je član i Savjet mladih Grada Pule. U Hotelu Omorika, okupili su se predstavnici savjeta mladih iz čitave Hrvatske s ciljem razmjene iskustava o uključivanju mladih u društvena zbivanja, lokalnu politiku i proces donošenja odluka od njihova interesa. Osim radnih sastanaka članova i predsjedništva Koordinacije gradskih savjeta mladih RH, održana je i panel rasprava na kojoj su govornici bili Maja Grubišin (pomoćnica ministra pravosuđa RH), Dragan Vulin (zamjenik župana Osječko-baranjske županije i predsjednik HDSSBa), Nenad Livun (predsjednik Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske) i Ivona Milinović (asistentica u uredu bivšeg zastupnika u EU parlamentu Davora Ive Stiera, novoizabranog Ministra vanjskih poslova RH ). Panelisti su odgovarajući na niz pitanja podijeliti svoja poslovna i privatna iskustva s predstavnicima mladih. Raspravljalo se o tome što je politika i kako mladi percipiraju trenutno društveno i političko stanje u Hrvatskoj, koji su panelistima bili motivi ulaska u politiku, kakva su pozitivna i negativna iskustva doživljeli tijekom svoje dosadašnje političke karijere te kako mlade motivirati da počnu odlučivati o problematici lokalne sredine s kojom su direktno povezani. Panelisti su zaključili raspravu mišlju da svaka osoba dijelom politike postaje samim rođenjem i od toga ne može pobjeći jer sve što se oko nas događa je produkt političkih odluka i političkog djelovanja. Svaka mlada osoba treba prvenstveno postati aktivan birač, a potom se uključivati u različite društvene i političke inicijative.

Konferencija za mlade „Važnost uključivanja mladih u politiku"

Ovog se vikenda u Hotelu Omorika u Crikvenici, održava Konferencija za mlade „Važnost uključivanja mladih u politiku" pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, gđe. Kolinde Grabar Kitarović. Organizatori konferencije su Koordinacija gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske i Savjet mladih Grada Crikvenice. Partneri u organizaciji konferencije su Grad Crikvenica i Turistička zajednica Grada Crikvenice.
Cilj Konferencije je okupiti predstavnike savjeta mladih u svrhu educiranja i razmjene iskustava te ih potaknuti na angažman u društvu. Na konferenciji će gostovati gđa. Maja Grubišin (pomoćnica ministra pravosuđa RH iz MOSTa), gosp. Dragan Vulin (zamjenik župana Osječko-baranjske županije i predsjednik Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje), gosp. Nenad Livun (predsjednik Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske) i gđa. Ivona Milinović (asistentica u uredu zastupnika u EU parlamentu iz HDZa). Također, u sklopu konferencije će se održati radni sastanak članova savjeta mladih iz cijele Republike Hrvatske te sastanak predsjedništva Koordinacije gradskih savjeta mladih RH o planovima i programu rada za 2017. godinu.

Pulski predstavnici mladih sudjelovali na konferenciji u Pforzheimu

U sklopu međunarodnog projekta EASY TOWNS ovog se vikenda održala treća projektna konferencija u njemačkom gradu Pforzheimu na kojoj su nazočile delegacije iz Pule, Vicenze (Italija), Heist-op-den-Berga (Belgija), L'Alfas del Pia (Španjolska), Šentjura (Slovenija), Goza (Malta), Niepolomicea (Poljska), Craigavona (Sjeverna Irska), Arada (Rumunjska), dvije hrvatske delegacije iz Osijek i Rijeke te domaćini iz Pforzheima. Tema treće konferencije bila je participacija mladih u lokalnim sredinama, odnosno uloga savjeta mladih u poticanju mladih na aktivno sudjelovanje u društvu.

Pobjednik lokalnog kreativnog natječaja Marko Voštan, mladi predstavnik Zajednice Talijana Pula, prezentirao je svoj rad o participaciji mladih pripadnika talijanske nacionalne manjine u društvena zbivanja na lokalnom području. Tijekom četiri dana konferencije održane su kreativne radionice i predavanja na teme „Što je europsko - koje mogućnosti pruža ujedinjena Europa“, „Ujedinjena Europa i mladi – što Europa može učiniti za mlade“ te „Participacija i važnost savjeta mladih u kontekstu europske suradnje“. Organizirano je i predstavljanje lokalnih sredina partnera sudionika na kojemu su se mogle vidjeti nacionalne nošnje, čuti regionalne himne, kušati autohtona hrana te pogledati promotivne video materijale, slike i turističke brošure.

Sudionici konferencije posjetili su i gradsku palaču u Pforzheimu, Muzej dragog kamenja gdje im je predstavljen integrativni projekt muzeja „Povijest dragulja – kulturni transfer s fokusom na Europu“ te su ujedno nazočili ceremoniji 25 godina od bratimljenja gradova Vicenze i Pforzheima.

Sljedeći lokalni kreativni natječaj održat će se na temu „Programi ERASMUS i ERASMUS+ - razmjena studenata i međunarodna suradnja“, a organizirat će ga Savjet mladih Grada Pule. Četvrta projektna konferencija održat će se sljedeće godine u ožujku na Malti.

Održana javna rasprava o ulozi društva u suzbijanju problema pretjeranje konzumacije alkohola kod mladih

U organizaciji Savjeta mladih Grada Pule, u suradnji s Udrugom mladih i ALUMNI FET Pula, danas su se od 11 do 13 sati u pulskoj Komunalnoj palači održale javan rasprava i predavanje učenicima srednje Ekonomske škole i Gimnazije Pula. Tema predavanja bila je "Ja i moje samopouzdanje", dok je tema javne rasprave odnosno parlaonice bila "Pretjerana konzumacija alkohola među mladima  - uloga društva u suzbijanju problema pretjeranje konzumacije alkohola". Parlaonicu i predavanje moderirala je Kristina Bulešić, pulska motivacijska govornica.
Srednjoškolci su se podijeliti u dvije skupine, afirmacijska skupina argumentirano je dokazivala da društvo može učiniti mnogo po pitanju rješavanja prethodno navedenog problema, dok se negacijska skupina zalagala za tezu da društvo ne može utjecati na izbore mladih koji svjesno konzumiraju alkohol te da neodgovorno ponašanje proizlazi od svake mlade osobe individualnom odlukom. Ponuđeno je niz rješenja, konstruktivnih sugestija, a mladi su se dotaknuli i mnogih tema koje direktno i indirektno utječu na stavove i odluke mladih osoba u svezi konzumacije alkohola.
Stručni žiri, koji se sastojao od članica Savjeta mladih Grada Pule i predstavnika Udruge mladih i ALUMNI FET Pula, jednoglasno je odlučio da je bolje argumente iznijela negacijska grupa koja je ujedno i pobijedila.
O zaključcima i rezultatima današnje debate i predavanja, raspravljat će se na sljedećoj sjednici Savjeta mladih Grada Pule, kako bi se konkretne prijedloge uputilo na razmatranje predstavnicima lokalne vlasti.
Rasprava se provela ususret obilježavanju mjeseca borbe protiv ovisnosti koji započinje 15. studenog.

Najava javne rasprave za mlade "Ja i moje samopouzdanje"

U Organizaciji Savjeta mladih Grada Pule te u suradnji s predsjednicom Udruge mladih i ALUMNI FET Pula, Kristinom Rabar sutra će se od 11 do 13 sati u Gradskoj vijećnici u Puli održati javna rasprava učenika srednjih škola na temu "Ja i moje samopouzdanje" u sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti (15. studeni do 15. prosinca). Javnu će raspravu odnosno debatu voditi Kristina Bulešić, motivacijska govornica i direktorica poduzeća Inspiracija d.o.o. Cilj debate je osvijestiti mlade o štetnosti pretjerane konzumacije alkohola kod mladih i konzumacije pretjeranih količina alkohola na javnim mjestima te raspraviti o uzrocima i mogućim rješenjima ovog velikog problema današnjice.
Istraživanje provedeno među mladima, tijekom 2016. godine, pokazalo je da značajan broj mladih u Puli konzumira alkohol s ciljem podizanja raspoloženja te da se tri četvrtine ispitanika izjasnilo kako ne poznaje Zakon o zabrani konzumacije alkohola na javnim mjestima, odnosno nije upoznato s postajanjem takvog Zakona. Savjet mladih Grada Pule poduzima navedene aktivnosti kako bi se podigla razina svijesti kod mladih o ovom problemu te kako bi se zajedničkim naporima pridonijelo ostvarivanju zajedničkog cilja i učinkovitoj borbi protiv svih oblika ovisnosti, posebice konzumaciji alkohola koja postaje sve veći problem među mladima, kako u našem društvu, tako i u svijetu.

Otvoren Međunarodni Forum mladih Pula

Međunarodni ECPD Foruma mladih Pula pod nazivom „Kultura mira: Migrantska kriza i mladi" danas je službeno otvoren u prostorijama Komunalne palače. Otvaranju su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci, ECPD izvršni direktor Negoslav P. Ostojić, predstavnik zastupnika Europskog Parlamenta Vili Rosanda, predsjednik Emeritus, IPS, Italija Roberto Savio, Jeffrey Levett ispred ECPD UP UN, predstavnica Regionalnog info centra za mlade Kristina Tolić te predstavnici Savjeta mladih Pule.

Riječi pozdrava prisutnima je uputila zamjenica gradonačelnika koja se ovom prilikom zahvalila organizatorima što su odabrali Pulu kao mjesto održavanja, za Europu, vrlo važnog međunarodnog skupa. „Za Pulu uvijek kažemo da je multikulturalan i dvojezični grad koji se može pohvaliti vrijednostima suživota različitih manjina“ istaknula je Puh Belci te nadodala kako će se te vrijednosti i dalje nastaviti nadograđivati širenjem kulture mira i tolerancije. „Jako je dobro što su ovim projektom, koji se bavi aktualnostima migrantske krize, obuhvaćeni mladi iz raznih zemalja, jer nam oni mogu ponuditi neka nova inovativna rješenja važna kako za Hrvatsku tako i za Europu“ kazala je Puh Belci.

O dosadašnjem razvoju događaja vezanim uz migrante i migrantsku krizu, a koji je značajno promijenio demografsku kartu svijeta, posebno Europe govorili su Negoslav P. Ostojić, Roberto Savio i Jeffrey Levett.

Vili Rosanda složio se oko stava da Europa mora biti ujedinjena oko zajedničkog cilja, a to je zbrinjavanje migranata i spremna sprovesti plan rješavanja migrantske krize. „Migranti nisu teroristi, već samo ljudi koji bježe pred strahotama rata, a na nama je da im olakšamo put i ponudimo pomoć“ zaključio je Rosanda.

Riječ je o četvrtom Forumu takvog vida, a koji je u Puli okupio preko 80 sudionika od 18 do 35 godina iz 12 zemalja. Kroz tri dana trajanja Foruma sudionici će se dotaknuti tema migranata i utjecaja na stabilnost Europe, društvene uključenost migranata kroz ekonomski razvoj i suradnju te mladih kao partnera danas, a vođa u budućnosti. Posebna pažnja bit će posvećena važnosti poboljšanja postojećih i stjecanja novih vještina kao što su mirna i učinkovita interakcija s migrantima, prevencija konflikata i procesa razvoja izgradnje kulture mira

Naime, cijeli program provodi Europski centar za mir i razvoj u partnerstvu s Regionalnim info centrom za mlade Rijeka i suradnji s Gradom Pula, Istarskom županijom, kao i Sveučilištem na Long Islandu (SAD), Sveučilištem u Kragujevcu (Srbija), Sveučilištem VAMK (Finska), Međunarodnim centrom za lokalni i regionalni razvoj i Dunavskim centrom za prekograničnu suradnju.

Isto tako treba napomenuti kako će rezultati panela koji će biti provedeni za vrijeme održavanja Foruma biti poznati u ponedjeljak, po okončanju cjelokupnog programa. 

Predstavnici Savjeta mladih Grada Pule prisustvovali Business Cafeu

Jučer se u restoranu Ribarska koliba održalo osmo izdanje druženja malih poduzetnika pod nazivom Business Cafe. Na početku događaja, u ime generalnog pokrovitelja, gostima su se obratili predsjednica HGK Pula Jasna Jaklin Majetić te pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić.

Ispred Savjeta mladih Grada Pule, jednog od glavnih pokrovitelja, druženju su nazočili Dino Starčić i Lena Radunić. Savjet mladih Grada Pule u svom programu rada navodi, kao jednu od bitnijih aktivnosti, poticanje mladih na poduzetništvo u vremenima kada je nezaposlenost gorući problem mladih osoba.

Gosti Cafea bili su Kristina Ercegović, začetnica Business Caféa te vlasnica tvrtke Zaokret d.o.o. iz Zagreba, Gordana Deranja, predsjednica uprave Tehnomont d.d., prva žena HUP-a te predsjednica udruge poslovnih žena Krug za Istarsku županiju, Darko Špelić, inovator, dobitnik brojnih priznanja na raznim svjetskim izložbama i vlasnik tvrtke Prestige d.o.o. te Valter Roša, uspješan i talentiran mladi glumac, koji je svoj uspjeh započeo u Istarskom narodnom kazalištu, a danas izvodi predstave u mnogim gradovima po RH.

Dodijeljene su  mnogobrojne nagrade sponzora, a druženje je nastavljeno do kasno u noć. Uz besplatnu kavu, gosti su dobili vrećice s promotivnim materijalima Zagrebačke banke i Grada Pule, Savjeta mladih Grada Pule.

Više o Business Cafe možete pročitati klikom na link: businesscafe.info/report/najvaznije-za-uspjeh-je-bit-sretan-izvjestaj-s-8-business-cafea-u-istri-20-9-2016/

Marko Vošten pobjednik kreativnog natječaja u sklopu projekta EASY TOWNS

U sklopu međunarodnog projekta EASY TOWNS organiziran je kreativni natječaj u suradnji Savjeta mladih Grada Pule i mladih predstavnika nacionalnih manjina s područja grada Pule. Mladi predstavnici imali su zadatak osmisliti rad u kojem će prezentirati  svoje projekte, programe i aktivnosti u koje uključuju mlade.

Naglasak je bio na participaciji mladih osoba od 15 do 30 godina te njihov angažman u društvenim zbivanjima. Najbolje prezentacije izradili su predstavnik talijanske nacionalne manjine Marko Vošten i predstavnik srpske nacionalne manjine Ivan Putnik. Tom prigodom, obojici je predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule Robert Cvek uručio nagrade Grada Pule. 

Odlukom članova Savjeta mladih Grada Pule, mladi predstavnik talijanske nacionalne manjine Marko Vošten, prezentirat će svoj rad na sljedećoj, trećoj po redu, projektnoj konferenciji koja će se održati od 6. do 9. listopada ove godine u njemačkom gradu Pforzheimu.

Poštivanje multikulturalnosti, poticanje solidarnosti i suradnje među mladima neke su od temeljnih zadaća Savjeta mladih Grada Pule. U tom duhu nastavit će se suradnja s mladim predstavnicima nacionalnih manjina grada Pule na projektima od zajedničkog interesa.

Projekt EASY TOWNS ima za cilj povećati sposobnost gradova partnera na projektu u područjima integracije svih dobnih skupina u društvena zbivanja i proces donošenja odluka, s naglaskom na mlade, poticati toleranciju prema multikulturalnosti i suradnju među mladima, kako na lokalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

21. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Dana, 02.08.2016., u 17 sati, u Komunalnoj palači, održat će se sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.     Donošenje odluke o predstavniku manjina i predstavniku tijela SMGP-a na projektu ‘Easy Towns’ u Italiji i Njemačkoj
2.     Informiranje članova SMGP-a o projektu ‘Bezalkoholni koncert’
3.     Postavljanje datuma održavanja tribine na temu konzumacije alkohola među mladima u Gradu Puli
4.     Razno

20. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Dana, 05. srpnja 2016., u 17.00 u Komunalnoj palači održat će se 20. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim dnevnim redom:

1. Sastanak i radionica s predstavnicima manjina na temu ‘Easy Towns’
2. Izvještaj razvoja LPZM-a za srpanj, 2016.
3. Predlaganje ideja vezano za ‘Bezalkoholni koncert’
4. Izglasavanje finalne ideje o budućem koraku na temelju analize ankete o konzumaciji alkohola među mladima u Gradu Puli
5. ‘Jeste li znali’ – raspored nadolazećih teme za drugu polovicu 2016.
6. Razno

19. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Dana, 07.06.2016., u 17.00 održat će se sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.     Sastanak s predstavnicima manjinskih skupina na području Pule
    a)     Projekt EASY TOWNS
    b)     Lokalni program za mlade grada Pule
2.     Izvještaj s ‘Norijade 2016’
3.     Analize ankete o konzumaciji alkohola među mladima u gradu Puli
4.     Planiranje sljedećih koraka na temelju analize ankete o konzumaciji alkohola među mladima u Gradu Puli
5.     Lokalni program za malde: Planovi za lipanj 2016.
6.     ‘Jeste li znali’ – definiranje novih tema
7.     Razno

Održana 18. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Jučer je u Komunalnoj palači održana 18. sjednica Savjeta mladih Grada Pule na kojoj su gostovali i predstavnici klubova mladih političkih stranaka. Predsjednica Sara Bužleta moderirala je raspravu o važnosti klubova mladih u uključivanju mladih u proces donošenja odluka od njihova interesa. Predstavnici političkih stranaka pričali su o svojim iskustvima u radu s mladima, o motiviranju mladih na koji način aktivno pristupiti rješavanju problematika od njihova interesa, o radionicama i seminarima koje organiziraju svojim članovima kako bi stekli znanja i vještine koje su im potrebne za aktivno priključivanje stranačkim aktivnostima. Naveli su i kako mladi spremno volontiraju za potrebe stranačkih aktivnosti te u većini slučajeva nakon  informiranja o mogućnostima koje im se unutar stranaka pružaju, postaju dio aktivnog članstva.

Predsjednica je izvijestila članove o izvješću Savjeta mladih za 2015. godinu, kao i aktivnostima koje su se provele u sklopu izrade Lokalnog programa za mlade grada Pule. Do sad je odrađeno 6 sastanaka s radnim skupinama na teme Položaj mladih na tržištu rada, Zdravlje i zdravstvena zaštita, Aktivno sudjelovanje mladih, Ranjive skupine mladih, Obrazovanje i usavršavanje te Kultura i slobodno vrijeme. Radnim skupinama su prisustvovali stručnjaci s pojedinih područja i osobe s iskustvom u radu s mladima. Sastanci s radnim skupinama odradit će se do kraja svibnja. Savjet mladih Grada Pule i ove je godine, uz Grad Pulu,  suorganizator Norijade, završne proslave pulskih maturanata koja će se održati 17. svibnja na parkiralištu Društvenog centra Karlo Rojc. Program će trajati od 11 do 16 sati, a nastupaju Night Express Band i DJ Gaby. Član Savjeta mladih Ismet Muhić, bit će koordinator programa Norijade.

Raspravljalo se i o izmjeni javnog poziva prilikom sljedećeg konstituiranja Savjeta mladih Grada Pule. Andrej Jurković, predložio je da u sljedećem sazivu Savjeta mladih sjedi predstavnik manjinske skupine s područja grada Pule kako bi na takav način imao mogućnost zagovarati interese manjinskih skupina u gradu. Na sljedećoj sjednici gostovat će predstavnici mladih manjinskih skupina kako bi se raspravilo o navedenoj ideji. Lena Radunić izvijestila je članove o sastanku predsjedništva Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske kojem je kao članica prisustvovala prošlog vikenda u Zagrebu. Na sastanku se raspravljalo o aktivnostima i planovima rada Koordinacije u 201 godini., o donošenju Poslovnika o radu te o procedurama prijema novih članova.

17. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Za ponedjeljak, 25. travnja 2016. godine, s početkom u 17.00 sati u prostorijama Komunalne palače sazvana je 17. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim dnevnim redom:

1. Lokalni Program za mlade Grada Pule – Formiranje radnih skupina
2. Norijada 2016
3. Rasprava na temu prilagođavanja pravilnika o radu SMGP-a; Postavljanje manjinske kvote pri konstituiranju SMGP-a
4. Razno

16. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Za srijedu, 5. travnja 2016. godine, s početkom u 17.00 sati u prostorijama Komunalne palače sazvana je sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim dnevnim redom:

1.   Lokalni program za mlade Grada Pule - radne skupine
2.   Projekt Easy Towns - "Integracija, gdje smo sad?"
3.   Planovi za Norijadu u tekućoj, 2016., godini
4.   Obilježavanje Dana planeta zemlje
5.   Financiranje članova SMGP-a za stručna putovanja
6.   Poziv na 1, Konferenciju SMG Kastva pod nazivom ‘Zagovaračka politika i uloga savjeta mladih’
7.   Odluka o nastavljanju projekta ‘Jeste li znali?’
8.   Razno

Sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Dana, 03. veljače 2016. godine, u 17.00 sati u Komunalnoj palači održat će se sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim dnevnim redom:

1.   Donošenje odluke o financiranju troškova sudjelovanja na European Youth Eventu 2016 u Strasbourgu člana SMGP
2.   Lokalni program za mlade - planovi za sastavljanje radnih skupina
3.   Pregled prikupljenih informacija - plakatiranje
4.   Projekt ‘Jeste li znali?’
5.   Razno

Savjet mladih podržao projekte Pula Europska prijestolnica kulture 2020. i Pula u pokretu

Savjet mladih Grada Pule jučer je održao prvu sjednicu u 2016. godini. Članovi su raspravljali o Programu rada Savjeta mladih Grada Pule za 2016. godinu odobrenoga na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule. Nakon što je izrazila zadovoljstvo do sada ispunjenjem aktivnosti predsjednica Savjeta mladih Grada Pule Sara Bužleta prezentirala je nadolazeće aktivnosti među kojima se našla i ona koja se tiče izrade Lokalnog programa za mlade grada Pule, prvog gradskog strateškog dokumenta za mlade. Naime, po završetku radionica i fokus grupa s mladima, tijekom sljedećih mjeseci, formirat će se radne skupine koje će razrađivati ciljeve, mjere i zadatke za pojedina sadržajna područja Lokalnog programa za mlade.

Sjednici je prisustvovao Erik Lukšić, direktor Pula Sport d.o.o. i  Vlatka Kolarović, direktorica kandidature grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Erik Lukšić prezentirao je cjelogodišnji projekt Pula u pokretu. „U projekt se mogu uključiti sve dobne kategorije, a posebice se želi aktivirati djecu i mlade kroz deset mjesečnih manifestacija kako bi stekli naviku bavljenja tjelesnom aktivnošću kroz druženje i zdravo okruženje“ kazao je Lukšić te je nadodao kako će u organizaciju biti uključene sve osnovne škole, udruge i mjesni odbori iz razloga što će se projekt provoditi duž cijele Pule.

 

Vlatka Kolarović, pojasnila je ulogu mladih u projektu EPK Pula 2020. „Tijekom naredna dva mjeseca, svake subote, planiramo niz evenata na kojima će se predstaviti hrvatski i irski gradovi, finalisti projekta Europska prijestolnica kulture 2020.“ nadodala je Kolarović te je spomenula kako će Savjet mladih Grada Pule kao i svi zainteresirani volonteri pomagat u organizaciji programa koji će biti interaktivnog karaktera. Na tragu tome, pozivaju se svi mladi da se jave Savjetu mladih, putem facebook stranice https://www.facebook.com/savjetmladihpula ili e-mail adrese savjetmladihpula@gmail.com, sa svojim idejama i postanu dio projekta EPK Pula2020.

13. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Dana, 13. siječnja 2016. godine, u 17.00 sati u Komunalnoj palači održat će se 13. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim dnevnim redom:

1.      Utvrđivanje rasporeda sjednica za tekuću godinu
2.      Predstavljanje sportskih projekata u Gradu Pula
3.      Planiranje potpore  kampanjama protiv svih vrsta ovisnosti
4.      Lokalni program za mlade; izvještaj o status projekta
5.      Razno

Dan otvorenih vrata projekta Lokalni program za mlade grada Pule

Grad Pula započeo je s provedbom projekta Lokalni program za mlade grada Pule. Cilj projekta jest izraditi održivu lokalnu strategiju za mlade, utemeljenu na postojećim potrebama mladih u lokalnoj zajednici.

Dan otvorenih vrata projekta održat će se 17. studenoga od 11 do 13 sati, u multimedijalnoj dvorani Središnje gradske knjižnice Pula, u Kandlerovoj ulici broj 39. Na Danu otvorenih vrata bit će detaljnije predstavlje projekt i rasprava na temu „Kome treba lokalni program za mlade?“

Panelisti programa bit će:
Jasmina Nina Kamber, pročelnica Upravnog odjela za kulturu Grada Pule
Vlasta Vujačić
, voditeljica projekta od strane partnerske organizacije za mlade Udruge ZUM
Kristina Rabar
, članica Savjeta mladih Grada Pule
Kristina Afrić Rakitovac
, docentica na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta u Puli
Nada Katić
, tajnica udruge mladih i diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

Moderatorica diskusije bit će Ana Žužić, direktorica tvrtke Projektna kutija d.o.o.

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+, Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Pule.

Na sjednici Savjet mladih o Programu za 2016

Početkom tjedna u prostorijama Komunalne palače Savjet mladih Grada Pule održao je zadnju ovogodišnju sjednicu kojoj su prisustvovali predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule Robert Cvek, pročelnica Upravnog odjela za kulturu Jasmina Nina Kamber i gradska vijećnica Diana Kukić Dasko.

Rasprava se vodila oko 4 teme dnevnog reda. Najviše vremena posvetilo se Programu rada Savjeta mladih za sljedeću godinu. Zaključeno je da će Savjet i u idućoj godini nastaviti podržavati projekte mladih i za mlade koji podupiru osvješćivanje mladih o važnosti zdravog života, bavljenja sportom, društvenoj odgovornosti i volontiranju za dobrobit zajednice. Također, Savjet će poduprijeti kandidaturu Grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture 2020., a članovi Savjeta bit će direktno uključeni u koordinaciju svih projekata koji se odnose na mlade. Kao i ove godine, Savjet će organizacijski potpomoći natjecanja i projekte koji omogućuju mladima stjecanje praktičnih znanja i dodatnih kompetencija. Tu se prvenstveno misli na projekte Burza poduzetničkih ideja, Istrian Tourism Competition, Regional Case Study, Web Day i TEDX.

Grad Pula se prijavio na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za izradu Lokalnog programa za mlade, a na Savjetu je da tokom naredne godine iskoordinira aktivnosti kako bi se isti izradio što kvalitetnije. Tako će se održati niz javnih rasprava, fokus grupa, radionica i sastanaka s mladima i donositeljima odluka u cilju detektiranja trenutnih problema među mladima te pronalaska rješenja koja će pripomoći da se dodatno poboljšaju uvjeti života mladih Pule.

Osim Programa za 2016. godinu, raspravljalo se o projektu UO za kulturu EASY TOWNS. Pročelnica UO za kulturu Jasmina Nina Kamber predstavila je mladima ciljeve projekta i objasnila koja je uloga Savjeta.

Kontinuirano će se educirati članove o ulozi Savjeta mladih u posredništvu između donositelja odluka i ciljnih skupina mladih kako bi se uspostavila produktivna i dugoročna suradnja.

12. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Za ponedjeljak, 9. studenoga 2015. godine, s početkom u 17.00 sati u prostorijama Komunalne palače sazvana je 12. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izglasavanje plana aktivnosti SMGP-a za 2016.
2. Informiranje o projektu ‘Easy Towns’
3. Sakupljanje ideja za kampanju protiv svih vrsta ovisnosti
4. Lokalni program za mlade; plan aktivnosti u 2015.
5. Razno

Savjet mladih Grada Pule partner natjecanja Regional Case Study

Tokom studenog i prosinca 2015. godine održat će se 3. po redu izdanje natjecanja Regional Case Study (RCS) kojega raspisuje Start-Up udruga. Riječ je o nacionalnom natjecanju u rješavanju poslovnih slučajeva kompanija iz različitih djelatnosti.

Natjecatelji će u timovima imati priliku rješavati poslovne slučajeve uspješnih kompanija iz različitih djelatnosti, a ovogodišnji natjecatelji moći će birati birati između šest poslovnih slučajeva. U natjecanju mogu sudjelovati studenti i mlade osobe do 30 godina s višom i visokom stručnom spremom. Po završetku natjecanja, za svaki poslovni slučaj, proglašavaju se najbolja tri tima, uz novčane i utješne nagrade. Sudjelovanje je besplatno za sve sudionike.

Suorganizatori ovogodišnjeg izdanja natjecanja jesu Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, EWOB – Poduzetnici bez granica Osijek, Studentski zbor Sveučilišta u Zadru i Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku, a među brojnim partnerima našao se i Savjet mladih Grada Pule.

Za prijavu, dovoljno je poslati životopis na e-mail regionalcasestudy@gmail.com najkasnije do 5. studenog 2015. godine. Prijava sudionika je pojedinačna, dok će po isteku natječaja sudionici uz dobivene smjernice samostalno formirati timove od dva ili tri člana te izabrati poduzeća čije će poslovne slučajeve rješavati.

Za dodatne informacije o natječaju i načinu prijava potrebno je posjetiti web stranicu Start-Up udruge http://www.startup-udruga.hr/ ili postaviti upit na regionalcasestudy@gmail.com.

Završna konferencija projekta Burza poduzetničkih ideja

Konferencija BPI završna je konferencija projekta Burza poduzetničkih ideja sufinanciranog od strane Upravnog odjela za kulturu Grada Pule, Savjeta mladih Grada Pule, Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt je započeo u prosincu 2014. i traje do kraja listopada 2015. Riječ je o jedinstvenom projektu koji se prvi put provodi u Puli. Njegov je cilj osposobljavanje i motiviranje mladih osoba za bavljenje poduzetništvom.

Tijekom trajanja projekta, održana su predavanja o različitim područjima, od ekonomije, financija, gospodarstva, IT-a do turizma i mnogih drugih. Svoj doprinos dali su i profesori sa Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, IRTA-e te predstavnik FWD grupe Toni Milovan. Sa polaznicima su odrađene mnoge kreativne radionice s ciljem proučavanja vlastite osobnosti i kapaciteta, kao i poticanje drugačijeg vida razmišljanja, “out of the box” razmišljanja.

Tijekom trajanja ciklusa i izrade poslovnih planova, u projekt se sveukupno uključila 81 mlada osoba u dobi do 29 godina. Projekt je omogućio polaznicima obuku o pokretanju poduzetničkog poduhvata, od ideje do start upa-a, u vidu pisanja poduzetničkih planova. Predaja poslovnih planova trajala je do kraja srpnja ove godine, nakon čega je uslijedilo izbor onih najboljih. Polaznici su mogli izradili individualne ili timske poslovne planove, a predano ih je sveukupno 25.

Završna konferencija održat će se sutra, 23. listopada 2015. godine, na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, u dvorani Pula (prizemlje zgrade) s početkom u 11.00 sati. 

Ulaz na konferenciju je besplatan.

11. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Za ponedjeljak, 12. listopada 2015. godine, s početkom u 17.00 sati u prostorijama Komunalne palače sazvana je  11. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Finalizacija aktivnosti ‘Istraživanje prepoznatljivosti SMGP-a’
2. Definiranje anketnih pitanja na temu konzumacije alkohola pulske mladeži
3. Prijedlog potpore LPZM-u od strane SMGP-a
4. Revizija Plana aktivnosti SMGP-a 2015
5. Planiranje aktivnosti za ProgramSMGP-a 2016
6. Razno

Pulski Savjet mladih sudjeluje na Ljetnoj akademiji

Članovi Savjeta mladih Grada Pule od sutra pa sve do 4. rujna sudjeluju u četvrtom ciklusu Ljetne akademije članova savjeta mladih. Projekt Ljetne akademije kroz interaktivne radionice i predavanja pruža članovima savjeta mladih na gradskoj i županijskoj razini priliku da usvoje nova znanja u području strukturiranog dijaloga i poznavanja Zakona o Savjetima mladih.

Polaznici će raditi rade na primjerima iz prakse radi stjecanja potrebnog iskustva i razvijanja ključnih vještina poput timskog rada, vodstva, nenasilne komunikacije, prezentacijskih i vještina javnog nastupa. Isto tako, polaznici će imati priliku učiti putem interaktivnih predavanja koja osiguravaju lakše razumijevanje procesa strukturiranog dijaloga. Koristit će se i ostale neformalne metode učenja koje će se primijeniti tokom ljetne akademije kao što su metode podizanja energije, grupnog rada, rasprava, samo-procjene i evaluacije procesa, a sve u svrhu što efikasnijeg prenošenja znanja i vještina na mlade polaznike.

Partneri na projektu su udruga za mlade Alfa Albona, Udruga gradova, Grad Labin i zaklada Friedrich Ebert Stiftung uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

9. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Za srijedu, 26. kolovoza 2015. godine, s početkom u 17.00 sati u prostorijama Komunalne palače sazvana je  9. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Alkoholizam kod mladih u Gradu Puli
2. Uvođenje studentske prakse na FET kao obaveznog i izbornog studijskog programa
3. Izvješće o načinu podrške projekta TEDx: Istra jučer, danas i sutra
4. Razmatranje prijedloga Kluba mladih IDS-a Pule na temu „Mladi sudjeluju u kreiranju proračuna Grada Pule za 2016. godinu“
5. Razno

Savjet mladih Grada Pule podržao nadolazeći TEDx u Puli

U prostorijama pulske Komunalne palače jučer je održana 8. sjednica Savjeta mladih Grada Pule na kojoj se raspravljalo o brojnim temama, a samoj sjednici prisustvovao je i predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule Robert Cvek.

Najduža rasprava vodila se oko nadolazećeg bezalkoholnog koncerta u kojemu Savjet mladih sudjeluje kao partner u organizaciji, a koji će se održati 14. kolovoza na Trgu Portarata s početkom u 21.30. 

Predsjednik Savjeta mladih Istarske županije Andrej Jurković iznio je svoju viziju suradnje Savjeta mladih Grada Pule i Savjeta mladih Istarske županije. Naglasio je kako se Savjeti mladih svih gradova u Istri moraju udružiti i zajednički raspravljati o problematikama mladih te osmisliti projekte koji će doprinijeti boljoj kvaliteti života i ponuditi dodatne aktivnosti za mlade.

Ivan Dasko osvrnuo se na tek okončanu Ljetnu školu košarke KK Stoja te je članovima Savjeta prezentirao izvještaj o proteklim događanjima. Školu je pohađao 71 polaznik u periodu od 7. do 18. srpnja, a treninzi su se održavali u dvorani Stoja i na vanjskim igralištima u sklopu dvorane. Voditelji škole su po završetku dodijelili diplomu i sladoled svakom polazniku.

Članovi Savjeta mladih Grada Pule, Dino Starčić i Lena Radunić, sudjelovat će na Ljetnoj akademiji savjeta mladih u organizaciji Udruge Alfa Albona.  Akademija se održava unutar kampa Tunarica u četiri ciklusa, u periodu od 20. kolovoza do 6. rujna. Kamp nudi stjecanje novih znanja na području timskog rada, vještina prezentiranja, vodstva i komuniciranja. Osim toga, održavat će se radionice i rasprave na temu Zakona o savjetima mladih, pozitivnih praksi i prethodnih iskustava članova savjeta.

Rasprava se vodila i o nadolazećem projektu TEDx u organizaciji bivših studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Riječ je o projektu kojeg je pokrenula skupina vrlo uspješnih studenata s ciljem širenja ideja, iskustava i vještina iz različitih područja života, od znanosti, ekonomije, tehnologije i zdravstva pa do kinematografije, u obliku 18 minutnih govora koje drže stručnjaci iz navedenih područja. TEDx će se održati u listopadu u prostorijama Kino Valli, a predsjednica Savjeta Sara Bužleta pozivala je sve zainteresirane da poprate ovaj hvalevrijedan projekt i na takav način prepoznaju ambicioznu inicijativu pulskih studenata.

Poziv - 8. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Na temelju članka 10. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Pule (“Službene
novine” Grada Pule br. 01/10) sazivam

                            8. SJEDNICU SAVJETA MLADIH GRADA PULE
za četvrtak, 06. kolovoza 2015. godine, s početkom u 17.00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Suradnja sa Savjetom mladih Istarske županije
2. Izvještaj projekta Ljetna škola košarke K.K. Stoja
3. Predlaganje ideja za Pula Film Festival 2016.
4. Razmatranje projekta TEDx: Istra jučer, danas i sutra
5. Predlaganje načina podrške projektu TEDx: : Istra jučer, danas i sutra
6. Sufinanciranje studentskih udruga iz proračuna Grada Pule u 2016.
7. Promotivni materijali SMGP-a
8. Ljetna akademija SM-ova u organizaciji Alfa Albone
9. Bezalkoholni koncert
10. LPMGP
11. Razno


PREDSJEDNICA
Sara Bužleta

Održana sjednica Savjeta mladih

Savjet mladih Grada Pule ovog ponedjeljka održao je sedmu po redu sjednicu na kojoj su između ostalog prezentirani izvještaji i zaključci doneseni na konferenciji „Za mlade, sa mladima, uz mlade“ održanoj u Puli i Rijeci u svibnju ove godine. Raspravljalo se o kapacitetima udruga za mlade na području grada Pule, nadolazećem Student Festu koji će se održati na Vlakanama 12. i 13. lipnja, o komunikaciji s mladima, podršci u organizaciji Istrian Tourism Competitiona - natjecanja u rješavanju poslovnih slučajeva poduzeća iz turističkog sektora.

Predložite novi slogan Savjeta mladih Grada Pule

Savjet mladih Grada Pule krenuo je u izradu novog slogana koji će biti prepoznatljiv široj javnosti. Ovom prilikom pozivaju se svi zainteresirani građani da se uključe u izradu i predlože novi originalan slogan.

Prijedlozi se dostavljaju putem Facebook stranice SMGP u Inbox, na e-mail adresu savjetmladihpula@gmail.com, ili putem pisarnice Grada Pule s naznakom za Savjet mladih Grada Pule, Upravni odjel za kulturu, Ulica Sergijevaca 2, 52100 Pula, najkasnije do 11. svibnja 2015. godine.

Najbolji prijedlozi bit će nagrađeni sa po dvije karte za kino Valli i promotivnim majicama koje će nositi novi slogan Savjeta mladih Grada Pule.

Savjet mladih Grada Pule obilježio Dan planete zemlje u ugodnoj atmosferi Dječjeg doma „Pula“

Savjet mladih Grada Pule na simboličan je način obilježio međunarodni Dan planete zemlje donirajući stablo masline Dječjem domu „Pula“, ukazujući na odgovornost u cilju skretanja pažnje građanima na značaj očuvanja prirode i sprječavanja negativnih posljedica po životnu sredinu.

 

Naime, diljem svijeta organiziraju se brojne akcije i manifestacije koje za cilj imaju podizanje razine ekološke svijesti, educiranje i motiviranje građana da se aktivno uključe u borbu za očuvanje planeta zemlje. Vodeći se istom, Savjet Mladih Grada Pule odlučio je obilježiti ovaj važan dan u prijateljskom ambijentu Dječjeg doma „Pula“ posadivši stablo masline zajedno s djecom doma. Članovi Savjeta svoj posjet nastavili su u druženju s djecom i njihovim odgajateljima.

Optimus Consulting: Kako projektom do EU bespovratnih sredstava

Budući da je projektna dokumentacija za prijavu na natječaje iz EU fondova sve kompleksnija, iz konzultantske tvrtke za poslovno savjetovanje i izradu projekata Optimus Consulting odlučili su prenijeti svoja znanja i iskustva Vama kako bi sami mogli pripremiti projektnu dokumentaciju ili sudjelovati u pripremi projekta ukoliko angažirate konzultante.

 

Polaznici edukacije za izradu projektnih prijedloga savladat će osnovne pojmove EU programa (prihvatljivost, prioriteti, indikatori, relevantnost, održivost i drugo) te se upoznati s čestim problemima i greškama koje se pojavljuju u pripremi projektne dokumentacije i provođenju projekata.

 

Ovim programom naučit ćete gdje i kako pratiti natječaje za bespovratna sredstva, kada se i kako može prijaviti projekt, kako pripremiti projektnu dokumentaciju, kako povećati mogućnost prolaska projekta te kako provoditi projekt u skladu sa svim pravilima i procedurama.

 

Program ukupno traje 60 sati (predavanje i mentorstvo) te se sastoji od 3 modula.

 

Trajanje programa: od 05. svibnja 2015. do 11. lipnja 2015. godine (utorkom i četvrtkom od 17:00 – 20:00 sati)

 

Mjesto održavanja predavanja i radionica: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula

 

U tijeku je upis polaznika te se mole svi zainteresirani da svoje prijavnice pošalju do 30. travnja 2015. na e-mail optimus@optimusconsulting.eu te će dobiti podatke o plaćanju usluge. Cijena edukativnog programa iznosi 1.500,00 kuna, a uključuje 60 sati predavanja i mentoriranja, pomoć prilikom odabira projektne ideje, radni materijal (skripte), pregled projekta prije same prijave na natječaj, savjetovanje o eventualnim ispravcima projekta te uvjerenje o završenoj edukaciji.

 

Program je namijenjen svim potencijalnim prijaviteljima projekata financiranih iz EU fondova (malom i srednjem poduzetništvu, civilnom sektoru, organizacijama lokalne samouprave, obrazovnim institucijama itd.), kao i pojedincima koji se žele baviti pružanjem savjetodavnih usluga u području izrade projektne dokumentacije ili provedbe projekata.

 

Pregled programa po modulima:

 

MODUL 1:

Sve o EU fondovima i programima – cilj jest upoznati polaznike s osnovama EU fondova.

 

MODUL 2:

Upravljanje projektnim ciklusom – kako pripremiti EU projekt za prijavu na natječaj (uključuje i rad na praktičnim projektima prema prijedlozima polaznika edukacije, izradu logičke matrice, relevantnosti, metodologije, održivosti projekta, opisa projekta, troškovnika i ostalo). Modul se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela stoga se mole polaznici edukacije da razmisle o svojoj ideji ukoliko zaista žele nešto prijaviti na natječaj. Modul uključuje i radionice.

 

MODUL 3:

Rad na implementaciji projekta prema svim pravilima i procedurama. Modul se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela – radionice te upoznavanja s korisnim aplikacijama i web stranicama u vođenju projekta.

 

Tim koji će održati edukacijski program jesu Kristina Rabar, direktorica Optimus Consulting, Nada Katić, konzultantica te gostujući predavači koji imaju iskustva s EU fondovima. Razlika između ovog programa od drugih edukacijskih programa za izradu projektnih prijedloga jest taj što nudimo individualan pristup svakom polazniku te mentorstvo tijekom trajanja cijele edukacije na njegovoj projektnoj ideji. Cijena edukativnog programa niža je od ostalih iz razloga što je nama cilj educirati što veći broj ljudi kako bi se povuklo što više bespovratnih sredstava iz EU fondova koji Vam stoje na raspolaganju. Osim termina u kojem će se odvijati predavanja, svakodnevno ćete nas moći kontaktirati na e-mail, a sve kako bismo Vas što bolje naučili pisanju projekata.

Savjet mladih Grada Pule partner i sponzor u projektu ITC udruge Start up

Na otvorenju ITC studentskog natjecanje u poslovnim slučajevima održanom danas na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli između ostalih sudjelovali su i članovi Savjeta mladih Grada Pule. 

„ITC studentsko natjecanje predstavlja jedinstvenu priliku da sudionici primjene teorijska znanja stečena na fakultetu, u rješavanju zadataka iz realnog poslovnog sektora. Kvalitetu, inovativnost i predan rad zasigurno će prepoznati predstavnici poduzeća čiji su problemi ujedno i natječajni zadaci, stoga postoji realna šansa za uspostavom suradnje ili zaposlenjem najboljih pojedinaca i timova“, rekla je Lena Radunić iz Savjeta mladih Grada Pule.

Sudionici imaju priliku rješavati poslovne slučajeve poduzeća iz područja turizma tako što će odabrati poslovni slučaj koji će potom rješavati u timovima. Na kraju se za svaki poslovni slučaj proglašavaju najbolja tri tima. Sudjelovanje u svim aktivnostima projekta je besplatno za sudionike, a nagradni fond iznosi 15.000,00 kn.

Suorganizatori ovogodišnjeg natjecanja jesu Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Aiesec Zagreb, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Studentski zbor Sveučilišta u Zadru i Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku. U obliku partnerstva i/ili sponzorstva u projekt su uključeni: Maistra, Collegium, Istralandia, Istra Inspirit, Zračna luka Pula, AP Glavani, Istra Adventure, Adrinaut, HBOR, IDA, Istarska županija, Općina Svetvinčenat, Općina Bale, TZ Istarske županije, TZ Pula, TZ Bale, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, FET „Dr. Mijo Mirković“, Savjet mladih Grada Pule, Studentski centar Pula, Pietas Julia, Hostel Pipištrelo, Ciceron komunikacije, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Više informacija možete pronaći na: http://www.startup-udruga.hr/, facebook stranici natjecanja https://www.facebook.com/istriantourismcompetition.

Savjet mladih Grada Pule organizira humanitarno - zabavni događaj „PLESOM do KINE“

Savjet mladih Grada Pule, zajedno s Klubom mladih IDS-a Pule i Studentskom udrugom Pula, pokrenuo je inicijativu prikupljanja financijskih sredstava za atletsku ekipu učenica Gimnazije Pula, kojoj se ukazala prilika da sudjeluje na Svjetskom školskom prvenstvu u atletici u Kini.

Naime, atletska ekipa učenica Gimnazije Pula u svibnju 2014. godine postigla je zapažen uspjeh na državnom natjecanju, te je od Hrvatskog školskog sportskog saveza, u dogovoru s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta dobila poziv i priliku sudjelovanja na Svjetskom školskom prvenstvu u atletici.

Želimo da nam se pomogne i omogući prilika jer nam je uistinu stalo da svoj rad i trud prezentiramo upravo u Kini i da na taj način promoviramo našu državu, grad i županiju, kazale su predstavnice pulske atletske ekipe dodajući da:

- Svaki dan treniramo s obzirom da se većina djevojka bavi atletikom i znamo da ćemo biti fizički i psihički spremne napraviti dobar rezultat ako nam se omogući prilika.

Predsjednik KM IDS-a Puljštine Marin Lerotić je naglasio  kako Klub mladih IDS-a nastoji sudjelovati u aktivnostima ovog tipa gdje se promiče amaterski sport kao zdrav način života, posebice za mlade.

- Uspjeh atletske ekipe učenica Gimnazije Pula zaslužuje svačiju podršku, kazao je Lerotić uputivši apel svim građanima Pule i ljudima dobre volje da pomognu ovu akciju shodno svojim mogućnostima.

Sara Bužleta ispred Savjeta Mladih Grada Pule je istaknula važnost ove akcije koja ima obostrane koristi kako za mlade ljude, u ovom slučaju učenice Gimnazije Pule za odlazak na svjetsko prvenstvo te za razmjenu iskustava, tako i za sam Grad Pulu u cilju promocije samog  Grada i države, kazala je Bužleta napomenuvši:

- Velika je čast, uspjeh i zadovoljstvo sudjelovati na takvom natjecanju stoga, čast mi Vas je pozvati na humanitarno zabavni event, koji će se održati u prostorijama STUDENTSKE UDRUGE Pula u Karlo Rojcu, dana 11. travnja  s početkom u 21h, gdje će se od prodanih ulaznica prikupiti financijska sredstva za naše sugrađanke. Cijena ulaza je simboličnih 10kn, a sav prihod od ulaza namijenjen je atletskoj ekipi učenica Gimnazije Pula.

Članovi Savjeta mladih o mogućnosti zajedničkog rada za mlade

Članovi Savjeta mladih Grada Pule sudjelovali su u Circolu na „Info danima” koje organizira Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Među nizom predstavljenih tema, članovi Savjeta mladih aktivno su sudjelovali na Okruglom stolu „Mogućnosti zajedničkog rada za mlade”, što je ujedno bio prvi korak u razmjeni kontakata i donošenju ideja o budućoj suradnji između predstavnika udruga mladih i za mlade, predstavnika Savjeta mladih općina i gradova u Istarskoj županiji, organizacija i društava koje se bave mladima ili u svome radu imaju programe namijenjene mladima te predstavnika JL(R)S zaduženih za mlade. Okrugli stol omogućio je razmjenu iskustava i ideja o aktivnostima, otvorenu raspravu o problemima s kojima se susreću udruge za mlade i savjeti mladih te je poslužio kao platforma za umrežavanje sudionika.

Također želimo najaviti da će se danas u prostorijama Komunalne palače održati na druga sjednica novog saziva Savjeta mladih na kojoj će se izglasavati Program rada za 2015., financijski plan te izmjene i dopune Poslovnika o radu Savjeta mladih.

Poziv za predlaganje aktivnosti Savjeta mladih Grada Pule u 2015. godini

Savjet mladih Grada Pule poziva sve zainteresirane da svojim prijedlozima daju svoj doprinos izradi Programa rada Savjeta mladih Grada Pule koji će se realizirali u tekućoj godini.

Prijedlozi se dostavljaju putem pisarnice Grada Pule sa naznakom za Savjet mladih Grada Pule, Upravni odjel za kulturu, Ulica Sergijevaca 2, 52100 Pula ili na e-mail adresu  sbuzleta@gmail.com najkasnije do 08.03.2015. godine.

Savjet mladih Grada Pule savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Pule. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječe na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih. Gradski savjet mladih broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Grada Pule

Na temelju stavka 5. članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule 09/14)  Grad Pula objavljuje da je izborom Sare Bužleta za predsjednicu Savjeta mladih Grada Pule na sjednici održanoj dana 13. siječnja 2015. godine konstituiran Savjet mladih Grada Pule.                                                                 

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Pule

Lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pule

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 9/14), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pule  utvrđuje Listu kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Pule. 
Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih , članove Savjeta mladih Grada Pule izabrat će Gradsko vijeće na prvoj sjednici koja će se održati nakon objave ove Liste.

Izvještaj o provjeri formalnih uvjeta kandidatura po javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 9/14) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pule sastavio je Izvještaj o provjeri formalnih uvjeta kandidatura po javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule.

Više

Poziv za isticanje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule

Dana 03. listopada 2014. godine objavljen je u Glasu Istre i web stranici Grada Pule poziv za isticanje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule.

Poziv za isticanje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule
Obrasci za prijavu

Otvoren natječaj "Budi spreman za tržište rada! Aktiviraj se i educiraj! Budućnost je u tvojim rukama!"

START-UP udruga, Udruga Suncokret i Alumni OET Pula, uz financijsku potporu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, obavještavaju da je putem projekta MODEL za Poduzetništvo i Zapošljavanje Mladih do 19.03.2014 otvoren natječaj za mlade "Budi spreman za tržište rada! Aktiviraj se i educiraj! Budućnost je u tvojim rukama!"

Kroz predavanja koja organiziramo saznati ćeš i naučiti:

- Koji su programi/projekti usavršavanja besplatno dostupni mladima

- Kako se predstaviti poslodavcu

- Kako koristiti „elevator pitch“ o tebi

- Radno pravo, uvid u prava i obveze radnika i poslodavca

- Razlike između obrta, d.o.o. i j.d.o.o. (od stupnja odgovornosti, uvjeta i koraka osnivanja, troškova otvaranja, troškova rada,..)

- Kako predstaviti svoj projekt ulagačima, te prikupiti sredstva za realizaciju

- Koji su elementi identiteta tvrtke

- Kakva su iskustva istarskih poduzetnika

 

Kako se prijaviti?

- Pošalji nam životopis najkasnije do 19.03.2014

- Pozvati ćemo te na intervju

- Što očekivati od intervjua? Želimo saznati koje su tvoje želje kako bismo mogli kreirati program koji ti je potreban!

- Jednostavno, zar ne?!

 

Imaš pitanja, dvoumiš se oko prijave?

- Ne razmišljaj previše! Prijavi se!

- Zabavi se i nauči nešto novo!

- Sudjelovanje je za krajnje korisnike, odabrane putem natječaja besplatno.

- Više informacija na mail  start.up.udruga@gmail.com,putem facebook stranica udruge ili na www.startup-udruga.hr

Javni poziv za izradu logotipa Savjeta mladih Grada Pule

Na temelju Zakona o savjetima mladih (NN 23/07), te Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2013. godinu Savjet mladih Grada Pule objavljuje

JAVNI POZIV ZA IZRADU LOGOTIPA

Savjeta mladih Grada Pule

Savjet mladih objavljuje Javni poziv za sve mlade s područja grada Pule od 16-29 godina s ciljem izrade službenog logotipa Savjeta mladih Grada Pule. Svrha je mladima dati priliku da izraze svoju kreativnost, te najbolje nagraditi, a istovremeno dobiti kvalitetan službeni logotip kreiran upravo od strane mladih pulskih kreativaca. Cilj izrade logotipa je stvaranje bolje prepoznatljivosti Savjeta mladih u široj javnosti, te nužnost postojanja službenog logotipa Savjeta Mladih Grada Pule, zbog mogućnosti korištenja službenog logotipa na plakatima, brošurama i ostalim promo materijalima koje će Savjet koristiti u 2014. godini u svrhu provođenja aktivnosti iz svog Programa rada. Logotip treba sadržavati grafički i tekstualni dio, te grafički dio logotipa mora na neki način biti povezan s identitetom Pule kao grada. Povjerenstvo Savjeta mladih Grada Pule donijet će Odluku o najboljim pristiglim logotipima, te će tri najbolja biti nagrađena. Nagrade će se isplatiti u obliku donacije ili namjenski. Prva nagrada iznosi 1.200,00 kn, druga 600,00 kn i treća 300,00 kn. Javni poziv je otvoren od 27.10.2013. do 03.11.2013. godine. Prijave se sa osobnim podacima u kojima treba biti navedena dob i adresa prebivališta autora logotipa šalju na savjet.mladih@pula.hr. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Savjet mladih Grada Pule

Radionica "Kako do pravog posla baš za mene"

Savjet mladih Grada Pule organizira dvodnevne radionice za mlade na temu "Kako do pravog posla baš za mene". Radionice će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, Mletačka 12/IV, 17. i 18. rujna 2013. od 09.00 do 16.00 sati.

Radionica je tematski prilagođena raznim izazovima specifičnim za mlade, neiskusne ili manje iskusne tražitelje posla. Participativnom, otvorenom metodom, sudionici će se postepeno usmjeravati u promišljanje o posebnostima u procesu traženja posla, unutarnjim i vanjskim izazovima, ciljnoj skupini poslodavaca, varijantama vlastitog fokusa i jasnog razlučivanja koju stratešku odluku /inicijativu trebaju donijeti ili se pokrenuti kako bi ostvarili vlastiti razvoj i poslovni cilj. Sadržaj radionice uključuje teorijski i praktični dio, te je osmišljena kao kombinacija upravljanja vlastitom prijavnom dokumentacijom, s naglaskom na upoznavanje karakteristika tržišta rada, potencijalnih poslodavaca i vlastitu prilagodbu na selekcijskom razgovoru, željama i trenutnim mogućnostima. Poradi specifičnosti prirode teme, organizirat će se i igra uloga koja sudionicima omogućava stjecanje uvida u optimalne kompetencije i brušenje vještina predstavljanja vlastitog portfelja resursa.

Tematske cjeline koje se obrađuju:

-uvod u svijet tržišta rada

-osnovni procesi u upravljanju ljudskim resursima i proces selekcije kadrova

-planiranje vlastitog CV-ja

-proces pisanja motivacijskog pisma

-strategija predstavljanja vlastitih resursa (upravljanje vlastitim učinkom i procjena dojma, postavljanje ciljeva za razgovor)

-upravljanje planom karijere

-politika određivanja plaće

-domaća zadaća.

Prijave za radionicu se šalju do 15. rujna na savjet.mladih@pula.hr. Broj polaznika je ograničen na 12, stoga molimo da se prijave polaznici koji su u cijelosti u mogućnosti sudjelovati na radionicama. Sve radionice su besplatne.

Noć istraživača 27. rujna 2013. u Zagrebu, Splitu i Rijeci

Postani dio najzabavnije znanstvene noći 27. rujna u Splitu, Zagrebu i Rijeci od 17 do 23 sata. Tulumari sa znanstvenicima na plesnom podiju, sudjeluj u uzbudljivim pokusima, kvizovima, nagradnim igrama i osvoji brojne nagrade! Budi dio znanstvene priče zajedno s mladima iz više od 300 gradova diljem Europe!

U Splitu, Zagrebu i Rijeci ove će se godine održati manifestacija Noć istraživača, koja se u Europi već tradicionalno održava svake godine zadnjeg petka u rujnu u tristotinjak gradova u 35 zemalja diljem kontinenta.

Događaj financira Europska komisija kroz Marie Curie akcije u Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj (Seventh Framework Programme - FP7), za čiju je provedbu u Republici Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Noć istraživača organizira se kako bi se na zabavan i jednostavan način podigla svijest šire javnosti o važnosti znanstvenog istraživanja za društvo te srušile predrasude koje često postoje prema znanstvenoistraživačkoj zajednici. Jedan od pozitivnih učinaka manifestacije svakako je i povećana zainteresiranost mladih za profesionalnu karijeru u znanosti.

Uz Agenciju kao koordinatora projekta, u organizaciji ovogodišnje Noći istraživača u Hrvatskoj kao partnerske institucije sudjeluju najveće hrvatske znanstvenoistraživačke institucije u tri najveća hrvatska grada: Društvo znanost.org, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković te Institut za fiziku.

Hrvatska inačica Noći istraživača obuhvaća mnoge aktivnosti povezane s temom „Znanost i tehnologija u službi zdravlja i kvalitete života“ koje će se istodobno održavati na glavnim gradskim trgovima, trgovačkim centrima i pješačkim zonama u sva tri grada. U Zagrebu će se aktivnosti odvijati na Cvjetnom trgu i susjednim ulicama, u Rijeci u popularnom riječkom Tower Centru, dok će u Splitu znanstvenici svoje aktivnosti smjestiti u Marmontovu ulicu i oko nje.

Posjetitelji će u svim gradovima moći sudjelovati u znanstvenim eksperimentima na otvorenom, razgovarati sa znanstvenicima različitih znanstvenih disciplina, okušati sreću u nagradnim igrama i kvizovima o znanosti te pogledati neke od dokumentarnih filmova ili zabavno-edukativnih isječ             

U Splitu će se na štulama prošetati kostimirani znanstvenici Marie Curie, Nikola Tesla i Ruđer Bošković. Posjetitelji će imati priliku vidjeti znanstvene umjetničke fotografije, zanimljive sprave i družiti se na znanstvenoj zabavi. U Rijeci će okupljene građane zabavljati jedan od najpopularnijih hrvatskih istraživača, kostimirani profesor Baltazar, a svi zainteresirani moći će još štošta naučiti, između ostalog i kako 'čitati' kostur, kako vidjeti nevidljivo i tko su superjunaci našeg tijela. Zagrebački posjetitelji moći će vidjeti kako se spravlja nitrogenski sladoled, posjetiti Malu snimaonicu mozga, naučiti nešto o materijalima budućnosti, otkriti kako nas bombardiraju kozmičke zrake, sudjelovati u brojnim pokusima, prošetati se znanstvenim crvenim tepihom te vidjeti zanimljive projekcije i izložbe.

PISCOPIA Marie Curie - program stipendija za postdoktorski studij na Sveučilištu u Padovi

Sveučilište u Padovi nudi 19 Marie Curie stipendija za postdoktorski studij u okviru programa PISCOPIA koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.

Program PISCOPIA namijenjen je istraživačima koji žele provesti individualni istraživački projekt na Sveučilištu u Padovi. Kandidati za stipendiju mogu prijaviti istraživački projekt u bilo kojem znanstvenom području koje je zastupljeno na Sveučilištu u Padovi. Prijava projekta podnosi se u suradnji s profesorom Sveučilišta u Padovi koji će u projektu imati ulogu mentora.

Prvi natječaj objavit će se u rujnu 2013. godine i bit će otvoren dva mjeseca.

Detalje o stipendijama i procesu prijave možete pronaći na službenim internetskim stranicama PISCOPIA programa: www.unipd.it/en/piscopia-fellowships.

Za dodatne informacije obratite se na e-mail piscopia.grants@unipd.it ili telefonski na broj +39 049 827 3931/3984.

Raspisan natječaj ‘Mali projekti za bolje sutra’

Raspisan je natječaj Zaklade ‘Mali projekti za bolje sutra’ za organizacije civilnog društva s područja ukupno šesnaest istarskih gradova i općina. Rok za prijavu: 02. listopada 2013.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i mjesni odbori koji imaju sjedište registrirano u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Kanfanar, Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Motovun, Ližnjan, Gračišće i Medulin.

Ovim natječajem se nastoji potaknuti građane na uključivanje u rješavanje problema koje su prepoznali u svojoj lokalnoj zajednici.

Ukupna vrijednost natječaja je 100.000,00 kn, a iznos pojedinačne financijske potpore je od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Zaklade, u dijelu ‘Natječaji zaklade’/’Mali projekti 02.09.2013.’ na: http://www.civilnodrustvo-istra.hr/index.php?id=38

Natječaj za građanske inicijative 'Naš doprinos zajednici'

Natječaj za građanske inicijative "Naš doprinos zajednici" na koji udruge, ustanove i mjesni odbori mogu prijaviti svoje jednokratne akcije kojima poboljšavaju kvalitetu življenja u lokalnoj zajednici, otvoren je do 31. listopada 2013. godine. Prijavite Vaše inicijative i 15 najkvalitetnijih ostvariti će financijsku podršku do visine od 15.000,00 kn.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je u dijelu „Decentralizirani model dodjele potpora/Građanske inicijative“  na:  http://www.civilnodrustvo-istra.hr/index.php?id=432

Nagrada 'Mladi Europljanin/Europljanka godine'

Zaklada Schwarzkopf zaprima nominacije za nagradu ‘Mladi Europljanin/Europljanka godine’ u 2014. godini. Rok za nominaciju: 15. listopad 2013.

Kandidirati se mogu mladi ljudi koji su se u svom dobrovoljnom djelovanju istaknuli u poticanju razumijevanja među narodima u Europi te koji su postigli značajne rezultate na tom području i žele aktivno promovirati ovu ideju i u budućnosti.

Nagrada iznosi 5000 eura i namijenjena je financiranju šestomjesečnog stažiranja u jednoj od europskih institucija.

Stažiranje se može ostvariti u Europskom parlamentu ili u nekoj drugoj europskoj instituciji. Također, moguće je koristiti ova sredstva za financiranje projekta koji promovira ideju europske integracije (za što je potrebno prethodno odobrenje Zaklade).

Više o Zakladi pronađite na: http://www.schwarzkopf-stiftung.de/area.11.Promotion.html

Obrazac za nominaciju pronađite na: polls.eyp.org/young-european-of-year-nomination-form

Poziv na dijalog s potpredsjednicom Europske komisije

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj organizira Dijalog građana s potpredsjednicom Europske komisije Vivian Reding koji će se održati u Trstu 16. rujna 2013.

U suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj, Istarska županija organizira putovanje u Trst i sudjelovanje građana s područja Istre.

Potpredsjednica Europske komisije biti će na raspolaganju za pitanja i mišljenja građana o EU, europskom državljanstvu, te će poslušati njihove prijedloge kako poboljšati život Europljana. Govorit će o reformama koje su potrebne za poboljšanje života građana EU.

Dijalog s građanima u Trstu je jedan od događaja koji se odvija u okviru Europske godine građana 2013., a sudjelovat će državljani Italije, Slovenije, Austrije i Hrvatske.

Konferencija će se od 14.30 do 17 sati održati u Kongresnom centru u Trstu na adresi Molo Bersaglieri 3. Osiguran je simultani prijevod na hrvatski, talijanski, slovenski i njemački jezik.

Za sudionike s područja Istarske županije osiguran je besplatan autobus iz Pule.

Zainteresirani građani mogu se prijaviti na e-mail adresu: ana.simic(at)istra-europa.eu.

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Zaklade „prof. Zlate Bartl“

Zaklada “prof. Zlata Bartl” raspisala je natječaj za dodjelu dvije stipendije redovnim izvrsnim studentima preddiplomskih i diplomskih studija – državljanima Republike Hrvatske, s afinitetom za područje elektroničkog učenja. Rok za prijavu: 18. rujna 2013.

Naime, Podravka je u želji da očuva uspomenu na ime i djelo profesorice Zlate Bartl, osnovala zakladu čiji je cilj promicanje i poticanje stvaralačkog i inovativnog znanstveno-istraživačkog rada među mladim visokoobrazovanim ljudima, državljanima Republike Hrvatske.

Ovo je prvi natječaj nakon 2008.godine, a namijenjen je mladim i inovativnim ljudima koji imaju interes za e-learning te su spremni predstaviti koncept idealan za izradu e-tečaja. Prioritet predloženih tema imat će ideje vezane uz izradu e-tečaja i promicanje e-learninga, relevantnost za poslovanje Podravka grupe te promicanje vrijednosti Zaklade “prof. Zlata Bartl”.

Naziv natječaja je „Znanje u fokusu“, a specifičan je i po tome što je povezan s istoimenom e-learning konferencijom, budući da će se donirati sredstva koja su prikupljena od kotizacija na prošlogodišnjoj e-learning korporativnoj konferenciji „Znanje u fokusu“. Studenti prilikom natječaja prilažu i ideju jednog e-tečaja na slobodnu temu, a organizacijom konferencije i donacijom sredstava Zakladi, Podravka promiče inovativnost i kreativnost u korištenju novih tehnologija.

Podravkin sektor Upravljanje ljudskim potencijalima u suradnji s programskim pokroviteljem Cognitom prošle je godine organizirao međunarodnu e-learning konferenciju „Znanje u fokusu“, a sav iznos od uplate kotizacija namijenjen je Zakladi. Ove će se godine stipendije dodijeliti na drugoj konferenciji koja će se održati 11. listopada u Podravki.

Opširnije informacije o natječaju, kriterijima i vrednovanju te dokumentima potrebnima za sudjelovanje u prijavi mogu se pronaći na internetskim stranicama Zaklade http://www.zakladazlatabartl.hr/.

Poziv na sudjelovanje na natjecanju iz prevođenja "Juvenes Translatores"

Rok: 20. listopada 2013.

Natjecanje "Juvenes Translatores" od 2007. godine organizira Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije s namjerom povezivanja europskih i građanskih, obrazovnih i gospodarskih težnji. Od ove godine, budući da je Hrvatska postala 28. članica Europske unije, učenici Republike Hrvatske imaju pravo sudjelovanja na navedenom natjecanju.

Mladi prevoditelji iz odabranih škola svake zemlje imaju zadatak prevesti jednu stranicu teksta. Jezici s kojih i na koje prevode službeni su jezici Europske unije. Prijevode ispravljaju profesionalni prevoditelji Europske komisije, a jedan se pobjednik iz svake zemlje u pratnji svojeg nastavnika poziva u Bruxelles na svečanu dodjelu nagrada u sjedištu Komisije.

Ovim se natjecanjem kod mladih Europljana nastoji pobuditi zanimanje za višejezičnost koja je sve više dio njihove svakodnevice i naglasiti koliko su jezične vještine koje stječu tijekom školovanja bitne za njihov intelektualni i društveni razvoj.

Sve informacije o navedenom natjecanju dostupne su na web stranici europskog povjerenika za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade.

Ukoliko su potrebne dodatne informacije, uputite upit na mail: DGT-TRANSLATORES(at)ec.europa.eu

Stipendije za diplomske studije u Republici Turskoj

Rok: 27. rujna 2013.

Vijeće za znanstveno i tehnološko istraživanje Turske dodjeljuje stipendije za strane studente koji žele nastaviti diplomski studij u Turskoj "2215 Graduate Scholarship Program for International Students" u područjima prirodnih i medicinskih znanosti, inženjerstvo i  tehničke znanosti, poljoprivredne znanosti te društveno i humanističke znanosti.

Detaljne informacije o gore navedenim stipendijama mogu se pronaći ovdje.

Rok za prijavu je 27. rujna 2013. godine (za zimski semestar)

Prijave za stipendije vrše se online putem internet stranice: ebideb.tubitak.gov.tr

Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2014.-2015.

Rok: 1. prosinca 2013.

Bavarsko Državno ministarstvo znanosti, istraživanja i umjetnosti putem Bavarskog visokoškolskog centra za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-Ost- und Südosteuropa) nudi u akademskoj godini 2014./15. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomske studije na bavarskim visokim učilištima.

Obrasci za prijavu, upute o potrebnim prilozima i dodatna objašnjena nalaze se na mrežnoj stranici BAYHOST-a.

Rok za podnošenje prijave na adresu BAYHOST-a je 1. prosinca 2013. godine.

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Universitätsstraße 31

D-93053 Regensburg

E-mail: info@bayhost.de

Internet: www.bayhost.de

Poziv na seminar „Korištenje ICT alata u planiranju i provedbi EU projekata”

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji s Istarskom županijom i Ministarstvom  regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva Vas na dvodnevni seminar na temu „KORIŠTENJE ICT ALATA U PLANIRANJU I PROVEDBI EU PROJEKATA“ koji će biti održan prema sljedećem rasporedu:

l. četvrtak, 12. rujna 2013. od 09.00 do 16.00 sati - Osnovne tehnike planiranja i praćenja projekata

ll. petak, 13. rujna 2013. od 09.00 do 16.00 sati - Praktična primjena ICT alata u praćenju EU projekata

Mjesto događanja:  Algebra centar – Pula, Ciscuttijeva 2, 52000 Pula

Seminar se provodi u okviru provedbe edukacija za djelatnike javnog sektora na lokalnoj i područnoj (regionalnog) razini u Istarskoj županiji, s ciljem jačanja ljudskih potencijala za učinkovito korištenje EU fondova u nadolazećem razdoblju. Navedenu aktivnost bespovratnim sredstvima potpomaže Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU unutar potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2013. godinu.

Semiar će voditi Tomislav Rastovski koji je certificirani voditelj projekata po International Project Management Association (IPMA Level C). Svoje iskustvo kao voditelj projekta odnosno kao ekspert za planiranje, praćenje i kontrolu projekata je stekao radeći na više od 30 projekata u proteklih 10 godina. Tomislav je magistrirao je u području planiranja, praćenja i kontrole projekata, a svoje znanje i vještine u upravljanju projektima je stekao sudjelovanjem na više od 20 radionica, seminara i konferencija. Objavio je 6 znanstvenih radova na različitim konferencijama kao autor ili koautor.

Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika (informatička učiona je opremljena za točno 12 sudionika).

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite na telefon 052/381-900 ili da ispunjeni prijavni obrazac pošaljete na fax 052/381-905  ili na e-mail alek.dragojevic@ida.hr  najkasnije do ponedjeljka, 9. rujna 2013. godine.

Novi kreditni programi HBOR-a za mlade i početnike uz subvenciju kamata

Mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 1. rujna na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u kojima će kamatnu stopu subvencionirati Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Unutar programa "Poduzetništvo mladih", društva koja su u većinskom vlasništvu jedne ili više osoba mlađih od 30 godina i čiju upravu vodi osoba u dobi do 30 godina, moći će kandidirati za kredite u iznosu od 80 tisuća do 700 tisuća kuna, bez vlastitog učešća to jest uz stopostotni udio HBOR-a.

Rok otplate je 12 godina, uključujući dvogodišnji poček. Kamatna stopa je četiri posto, ali kako Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatu s dva postotna boda, tako će kamatna stopa u konačnici za korisnike biti dva posto.

Više na: www.minpo.hr

U Grožnjanu 7. hrvatski bubnjarski kamp!

Od 19. do 25. kolovoza u Grožnjanu će se održati 7. hrvatski bubnjarski kamp - Susret bubnjara Istoka i Zapada u Hrvatskoj, vodeći ljetni seminar za bubnjare i udaraljkaše u Europi, na kojem će, kao i svake godine, nastupiti eminentni predavači koji će polaznike upoznati s tajnama bubnjanja, a prijave traju i dalje, po principu "tko prvi" do popunjenja svih mjesta. Na bubnjarski kamp ove godine dolaze Benny Greb, Howard Curtis, Emiliano Bassi, Gabor Dornei i, dakako, Petar Ćurić koji je ovaj kamp i pokrenuo te ga organizira uz podršku Hrvatske glazbene mladeži. Bit će tu i posebni gosti, Dr Donald Bousted i Dušan Kranjc. Ove se godine nudi i radionica "Komponiranje za bubnjare" koju će voditi doktor glazbene kompozicije iz Londona Donald Bousted koji će objasniti osnove skladanja da bi bubnjari počeli i sami pisati glazbu. Puljanin Dušan Kranjc, pak, bubnjar je globalne senzacije 2Cellos i također bivši polaznik ovog kampa, a sada svira po rasprodanim stadionima i arenama širom svijeta.

Recimo i da se ovogodišnji kamp održava kao sjećanje na ubijenog bubnjara Leeja Rigbyja. Hrvatski bubnjarski kamp polaznicima seminara nudi tjedan dana intenzivnih radionica, predavanja, bubnjarskih klinika, masterclassova, koncerata, diskusija, okruglih stolova, VIP gostovanja i sl. Svi bubnjari i udaraljkaši svih starosnih dobi i bez obzira na tehničku razinu, dobrodošli su rezervirati svoje mjesto na seminaru. Organizator poručuje i svim bubnjarskim entuzijastima koji ne sviraju, a željeli bi početi učiti da se prijave uz pasivnu registraciju. Broj mjesta je ograničen, a prijaviti se može na groznjan@gmail.com. Facebook stranica kampa je na adresi www.facebook.com/croatiadrumcamp.

Počinje 11. Seasplash Festival !!

Sa 17. 07. , nultim danom počinje novo desetljeće ovog mnogima dragog i veoma popularnog nezavisnog festivala koji se od prošle godine ponovno održava na mjestu gdje je sve i počelo – Tvrđava Punta Christo u Štinjanu narednih je 5 dana mjesto najveće regionalne dub / reggae / dubstep / bass fešte ovog mjeseca. Po prvi puta, zbog čestih upita i povećanog broja inozemnih gostiju kojima vozni redovi prijevoznih sredstava određuju dolazak u Pulu dan prije početka festivala, Seasplash festival otvara Nulti dan. Tom prigodom u srijedu, 17. srpnja, održat će se FreeDay – četvrto izdanje novog programa Seasplash Summer Cluba s konceptom otvorenog pulta. Svi zainteresirani za nastup na Nultom danu, prezentirajući glazbene pravce 11. Seasplasha, mogu se prijaviti na freeday@seasplash.net.

Zbog povećanog broja stranih posjetitelja koji pristižu na festivalsku lokaciju već u srijedu, registracija u kamp otvorena je 17. srpnja, od 17 sati. Također, od ove godine po prvi puta na Seasplash festivalu postoji i mogućnost doručka i večere za posjetitelje, te Safe Room, prostor gdje ćete moći ostaviti sve vrijednosti na sigurnom. Radno vrijeme korisnih punktova 11. Seasplasha provjerite na: www.seasplash-festival.com/hr/festival-hr/working-hours

“Pula Rocks” – specijalno, obljetničko izdanje Viva La Pola Festivala

Pulsko festivalsko ljeto nastavlja se po već ustaljenom programu te je za kolovoz poseban prostor rezerviran za Viva La Pola! Festival koji ove godine slavi punih deset godina održavanja. Ovogodišnje posebno izdanje naziva “Pula Rocks – Viva La Pola!” – Special Edition, održat će se na dobrom poznatom mjestu rock susreta – otvoreni dio komleksa kluba Uljanik u Puli okupit će ljubitelje žestoke glazbe svih generacija tijekom petka i subote, 9. i 10. Kolovoza. Ove godine, „Viva La Pola!“ u svojoj produkciji donosi posebno izdanje za 2013. godinu pod nazivom „Pula Rocks“ koje u svojemu programu donosi dvodnevnu manifestaciju koja će biti spletom prezentacije dosadašnjih deset godina rada, izložbenog, glazbenog, kontakt i koncertnog programa. Tako će se u petak, 19. 07. uz besplatan ulaz, uživati i u izložbi i videoprojekcijama koje će podsjetiti na najbolje trenutke ovog festivala u njegovih prvih 10 godina, a zainteresirani će moći prisustvovati i otvorenom stolu na temu autorske, nezavisne i nekomercijalne glazbe. Subotu ćemo pak provesti na koncertu koji će ponovno okupiti pomno odabrane regionalne perjanice glazbene rock scene, a ovoga puta u čast prerano preminulome Branku Črncu Tusti, frontmenu KUD Idijota koji je krajem prošle godine izgubio bitku sa teškom bolešću.

You’ve been Trumped – Ovog petka pogledajte odličan film pod vedrim nebom u Rojcu!

Već četiri godine zaredom traje Solarno kino u Rojcu gdje pod okriljem noći posjetitelji besplatno uživaju u filmovima koji se prikazuju uz pomoć solarne energije prikupljene tijekom dana. Ovo je ujedno i četvrta suradnja Udruge Zelena Istra, međunarodne organizacije Solar World Cinema i domaće filmske perjanice, Pula Film Festivala, zahvaljujući čemu je Solarno Kino u Rojcu dio popratnog programa Festivala igranog filma u Puli.

Solarno svjetsko kino putujuće je mobilno kino na otvorenom koje se u potpunosti napaja solarnom energijom. Porijeklom iz Nizozemske, ono se napaja pomoću tri solarna panela na krovu kombija, a umjesto klasičnog goriva za vožnju se pogoni biogorivom ili električnom energijom. Mobilno solarno kino dio je Festivala igranog filma u Puli već četvrtu godinu zaredom. Putujući kroz razne kampove, turistička naselja, igrališta, gradske parkove i trgove Pule, pulski turisti i usputni prolaznici gledaju zanimljiv filmski program.

Tako će se i ovog petka 19. srpnja u 21 sat, na košarkaškom igralištu ispred DC Rojc-a održati ovogodišnja ‘solarna’ projekcija, a na redu je hvaljeni dokumentarac “Nasamareni ste” iz 2011. godine. “Nasamareni ste” (“You’ve been Trumped”, Montrose pictures, UK 2011.) potresni je dokumentarac u režiji Anthonyja Baxtera i produkciji Richarda Phinneyja dok je za glazbu bio zadužen Jonny Pilcher. Dosad je oduševio publiku širom svijeta te odnio nagrade na nizu filmskih festivala (pobjednik festivala u Sedoni, Sheffieldu, Edinburghu, Denveru, San Franciscu…). Više o filmu može se saznati i putem njegovih službenih stranica. Stanovnici mirnog mjesta na sjeveroistoku Škotske nisu ni sanjali što im se sprema kad je početkom 2006. građevinski poduzetnik i poznati celebrity tajkun Donald Trump najavio izgradnju jednog od najvećih golf resorta na svijetu upravo u njihovom susjedstvu. Ono što je slijedilo (i traje i dan danas) je bespoštedna borba Trumpa i lokalnog stanovništva oko jednog od posljednjih dijelova netaknute prirode u Velikoj Britaniji.

Pulsko festivalsko ljeto nastavlja se po već ustaljenom programu te je za kolovoz poseban prostor rezerviran za Viva La Pola! Festival koji ove godine slavi punih deset godina održavanja. Ovogodišnje posebno izdanje naziva “Pula Rocks – Viva La Pola!” – Special Edition, održat će se na dobrom poznatom mjestu rock susreta – otvoreni dio komleksa kluba Uljanik u Puli okupit će ljubitelje žestoke glazbe svih generacija tijekom petka i subote, 9. i 10. kolovoza.

Edukativno – zabavni međunarodni događaj u sklopu Vodnjanskog ljeta

U Vodnjanu 3. kolovoza održati će se B-Urban Meeting 2013, manifestacija urbane kulture koju organiziraju mladi aktivisti iz Vodnjana.

B-Urban Meeting je edukativno-zabavni međunarodni događaj koji se prvi puta održao 2006. godine u Vodnjanu, i okupio mnoštvo poznatih imena sa europske breakdance scene. Nakon više godina, organizatori su odlučili taj događaj oživjeti i s vremenom ga učiniti sve boljim i jačim. U cilju je istaknuti one grane hiphop kulture koje su inače manje zastupljene, a to su breakdance i graffiti writing. Stoga su mladi Vodnjana ove godine okupili broj kvalitetnih umjetnika koji će svoje znanje prezentirati na nadolazećem B-Urban Meetingu. Manifestacija će se održati u sklopu Vodnjanskog ljeta. Organizator događaja je DND Vodnjan, uz potporu i suradnju Savjeta mladih Grada Vodnjana te Grada Vodnjana.

Glavne točke su: natjecanje u breakdanceu i cjelodnevni graffiti writing. Nagrada breakdance battlea iznosi 600 eura, a suci su slijedeći: bboy Froz (Italija), bboy Airdit (Njemačka), bboy Tomy (Slovenija). Zainteresirani se mogu prijaviti na: b_urbanmeeting@yahoo.com ili na facebook stranicama.

Osim toga, zainteresirani mogu pristupiti i breakdance radionice, koje će održati bboy Airdit i bboy Froz.

Writeri koji će prezentirati svoje umijeće crtanja su: Maska, Shtae, Inak, Metas, Show, Etik, Rookie, Mars, Mosk, Seven, Sock, Rock. (svi su writeri iz Hrvatske). Za posjetitelje koji budu zainteresirani, writer Etik će održati graffiti radionicu.

Nakon breakdance djela, slijedi live show slijedećih izvođača: MC Sunny Sun i Ghet (Slovenija), Soundcheck Regaz (Hr). Za glazbu će se pobrinuti DJ Woody (Slovenija). Uz to, održat će se radionica fotografije koju će voditi Matteo Cardin.

Tematska sjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske „Uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole“

U Ministarstvu socijalne politike i mladih održana je 12. lipnja 2013. godine tematska sjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske pod nazivom „Uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole“.

Uvodnim izlaganjem Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske obratio se ministar znanosti, obrazovanja i sporta doc. dr. sc. Željko Jovanović te je predstavio dosadašnji rad i planirani napredak u uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole. Nevenka Lončarić-Jelačić iz Agencije za odgoj i obrazovanje održala je izlaganje o statusu građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu 2012./2013. školske godine. Prisutnima su se nadalje izlaganjima obratili Monika Rajković kao predstavnica Mreže mladih Hrvatske predstavljajući zagovaračke pozicije Mreže mladih Hrvatske i Good inicijative za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav, Emina Bužinkić kao stručna konzultantica u Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske i predlagateljica tematske sjednice, iznoseći bitne aspekte koji čine okvir uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole i prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš govoreći o eksperimentalnom praćenju provedbe Kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja i važnosti uvođenja građanskog odgoja i obrazova u osnovne i srednje škole.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava u koju su se uključili predstavnici Mreže mladih Hrvatske te članovi i zamjenici članova Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske će, sukladno zaključcima rasprave, uputiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta preporuke za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovni sustav.

Raspisan natječaj za pilot-projekte "Trostruko A za građane"

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je u suradnji s Europskom organizacijom za građansku akciju (European Citizens Action Service - ECAS) iz Belgije natječaj za pilot-projekte 'Trostruko A za građane’(Triple A for Citizens: Access to information, Advice & Active help), za koji je odobrena podrška Europske komisije. Natječaj je otvoren do 21. kolovoza 2013. godine.

Glavni cilj projekta je širenje koncepta savjetovanja i podrške građanima na jugistočnu Europu i Tursku te osnaživanje organizacija civilnoga društva u jačanju uloge građana i nadzoru djelovanja vlada.

Pilot-projekti su zamišljeni kao podrška organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu i Turskoj koje već imaju iskustva u informiranju, pružanju besplatne pravne pomoći i savjetovanju građana, ili to iskustvo namjeravaju steći te će poslužiti kao primjeri dobre prakse za sljedeće aktivnosti u sklopu projekta Trostruko A za građane, pri čemu prijave moraju biti sukladne uvjetima navedenima u natječajnoj dokumentaciji.

Natječajna dokumentacija dostupna je na zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/345

Neka se i Vaš glas čuje u Europi

U sklopu mrežnih stranica Europske komisije na hrvatskom dostupna i podstranica ‘Vaš glas u Europi' koja nudi mogućnost sudjelovanja u savjetovanjima i raspravama, te ostale alate putem kojih se možete aktivno uključiti u procese stvaranje europske politike.

Stranica je podijeljena u tri osnovna dijela, odnosno načina aktivnog sudjelovanja građanki i građana u oblikovanju europskih politika:

Savjetovanja su namijenjena za davanje mišljenja o politikama EU te se na taj način utječe na njihovo kreiranje

Rasprave su postavljene s ciljem raspravljanja o temama dana, te razgovora s vodećim osobama u EU putem interneta

Ostali alati služe kako biste pronašli neke druge načine da bi se vaš glas čuo u Europi.

Podstranicu 'Vaš glas u Europi' možete posjetiti na ec.europa.eu/yourvoice/index_hr.htm

Poziv za prijavu projekata prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima. Rok za podnošenje prijava je 12. kolovoz 2013. godine.

Prioritetna područja aktivnosti:

•Prevencija nasilja nad i među djecom

•Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja, prevencija elektroničkog nasilja i sl.)

•Prevencija nasilja među djecom

•Prevencija nasilja nad i među mladima

•Nenasilno rješavanje sukoba među mladima

•Prevencija nasilja u partnerskim odnosima među mladima

•Prevencija govora mržnje na internetu

Sva natječajna dokumentacija dostupna je na stranicama www.mspm.hr

Poziv na sudjelovanje na natjecanju iz prevođenja "Juvenes Translatores"

Rok: 20. listopada 2013.

Natjecanje "Juvenes Translatores" od 2007. godine organizira Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije s namjerom povezivanja europskih i građanskih, obrazovnih i gospodarskih težnji. Od ove godine, budući da je Hrvatska postala 28. članica Europske unije, učenici Republike Hrvatske imaju pravo sudjelovanja na navedenom natjecanju.

Mladi prevoditelji iz odabranih škola svake zemlje imaju zadatak prevesti jednu stranicu teksta. Jezici s kojih i na koje prevode službeni su jezici Europske unije. Prijevode ispravljaju profesionalni prevoditelji Europske komisije, a jedan se pobjednik iz svake zemlje u pratnji svojeg nastavnika poziva u Bruxelles na svečanu dodjelu nagrada u sjedištu Komisije.

Ovim se natjecanjem kod mladih Europljana nastoji pobuditi zanimanje za višejezičnost koja je sve više dio njihove svakodnevice i naglasiti koliko su jezične vještine koje stječu tijekom školovanja bitne za njihov intelektualni i društveni razvoj.

Više na stranici: public.mzos.hr/fgs.axd;

Dan otvorenih vrata Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - 13. i 14. lipanj 2013. godine

MJESTO: Sjedište Zaklade, Riva 8, Pula

DATUM: 13. i 14. lipanj 2013. godine

VRIJEME: 10.00 - 14.00 sati

ŠTO: Zainteresirani mogu dobiti informacije o civilnom društvu i radu Zaklade

MJESTO: Gradska knjižnica i čitaonica Pula (sala za predavanja), Kandlerova 39, Pula

DATUM: 13. lipanj 2013. godine

VRIJEME: 10.00 - 14.00 sati

PROGRAM:

10.00 - 11.00 - Prezentacija natječaja Zaklade „Razvoj društva“ raspisan dana 31. svibnja 2013. godine

11.30 - 14.00 - Okrugli stol na temu „Uloga Zaklade u razvoju civilnog društva Istarske županije“

Molimo svoje sudjelovanje potvrditi mailom na: romina@civilnodrustvo-istra.hr.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o savjetima mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o savjetima mladih.

Ovo je posljednje internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona nakon široke rasprave provedene u četiri grada (Rijeka, Osijek, Zagreb i Split) s predstavnicima savjeta mladih, jedinica lokalne i regionalne samouprave te udruga mladih i za mlade. Predloženi tekst rezultat je dugotrajnog usuglašavanja s dionicima i ima za cilj učiniti sudjelovanje u odlučivanju i savjetovanje o pitanjima od značenja za mlade u lokalnoj zajednici učinkovitijima te ispraviti nedorečenosti i nelogičnosti koje sadrži aktualni Zakon o Savjetima mladih.

Ovaj Zakon donosi konkretnije određenje savjeta mladih, njihovog djelokruga, načina izbora i odnosa s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakon jasnije definira nadzor i praćenje provedbe od strane ministarstva nadležnog za mlade te pokušava doskočiti problemu neosnivanja savjeta mladih u jedinicama lokalne samouprave koje su premale ili nemaju dovoljan interes za osnivanje savjeta. Smatramo da ovaj Prijedlog predstavlja iskorak u uređivanju pitanja savjeta mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u Republici Hrvatskoj, a dosadašnji proces oko njegove izrade bio je izrazito transparentan i participativan.

Javna rasprava otvorena je do 17. lipnja 2013. godine.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Prijedloga Zakona o savjetima mladih kojeg je Ministarstvo izradilo uz savjetovanje s predstavnicima savjeta mladih, jedinica lokalne i regionalne samouprave te udruga mladih i za mlade.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na konkretne članke i dijelove teksta Nacrta Prijedloga Zakona, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju koji možete preuzeti ovdje. Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: ante.martic@mspm.hr

Po završetku procesa savjetovanja, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva, uz obrazloženja za one koji eventualno neće biti prihvaćeni o tome zašto nisu prihvaćeni.

Mediteranski plesni centar u Svetvičentu

Mediteranski plesni centar u Svetvinčentu od ove godine djeluje uz Festival plesa i neverbalnog kazališta i mjesto je kreacije, umjetničkog istraživanja i plesne edukacije.

Popis zbivanja:

Rezidencija „How To Fall (instinct before identity)" 9. lipnja - 19. lipnja 2013.

Prezentacija: 16. lipnja 2013., 20h

Sudionici: Cohdi Harrell (Novi Meksiko),

„How To Fall (instinct before identity)" / „Kako padati (instinkt ispred identiteta)" akrobatski je istraživački laboratorij koji su američki umjetnik Cohdi Harrell i njegov europski kolega Oriol Domnench inicirali u siječnju 2013. Koristeći trapez, ples, pod i jedan drugoga, istražuju temeljne fizičke i mentalne strukture stabilnosti i puštanja u odgovoru na iznenadnu promjenu.

Rezidencija „I Saw Eros : Sore Was I" 20. lipnja - 28. lipnja

Prezentacija: 27. lipnja 2013., 20h

Sudionici: Daniel Gulko (SAD/Francuska) s izvođačima.

Daniel Gulko ravnatelj je radikalne francuske cirkuske skupine Cahin-Caha. Rođen u Americi, ovaj poliglotskipolidisciplinarni lutalica u svom je stvaralačkom pokolju u 30 godina prošao četiri kontinenta. Gulko je 80-te godine proveo u Quebecu, navigirajući između eksperimentalne i ulične izvedbe, političke umjetnosti i modernih rituala. Pridruženi je umjetnik francuskog CNAC-a, gdje je začeo projekt Nomadski kreacijski lab, za međunarodna istraživanja u cirkusu. Kao klaun i plesač surađivao je s umjetnicima kao što su Mimes Omnibus, Cirque du Soleil, Ctibor Turba, Keith Hennessy i Jiyu Geki Jyo. Danas živi u Francuskoj, gdje je osnivač i redatelj cirkuskog kolektiva Pocheros.

Radionica cirkuserije za djecu i mlade, 18. lipnja 2013., 17:30h - 20:30h

Voditeljice: Nikolina Komljenović, Dana Auguštin

Radionica podrazumijeva upoznavanje polaznika sa cirkuskim vještinama. Potreba za ovim vidom aktivnosti postoji, a ova kratka "škola" pokušaj je da se ova aktivnost pruži kao moguca opcija mladima…Vještine akrobacija, žongliranja i druge, primjenjive su u svakodnevnom životu kao kvalitetna rekreacija i zabavan hobi, a istovremeno poticu kreativnost, pomažu razvoju psihomotornih sposobnosti i improvizacijskih mogucnosti.

Za sve informacije i upite o radionici cirkuserije: zagrebdancecompany@gmail.com

Rezidencija pod vodstvom Bo Madviga, 15.srpnja - 19.srpnja

Prezentacija: 19. arpnja 2013., 21.15h

Sudionici: Sara Barbieri, Aleksandra Mišić, Ognjen Vučinić, Petra Valentic, Petra Chelfi, Martina Nevistic, Iva Cevizovic, Ivana Pavlović i Luka Švajda.

Radionica kontakt improvizacije za plesače Zagrebačkog plesnog ansambla, pod vodstvom koreografa i pedagoga, Bo Madviga održavat će se u Mediteranskom plesnom centru u Svetvinčentu od 15. do 19.srpnja, a prezentacija rada bit će prikazana na otvorenju Festivala plesa i neverbalnog kazališta 19. Srpnja u 21.15h. Rezidencija u Svetvinčentu je nastavak rada na radionici koja se održava u Zagrebu od 17. do 28. lipnja u Zagrebačkom kazalištu mladih . Na radionici i rezidenciji sudjeluje devet profesionalnih plesača Zagrebačkog plesnog ansambla.

Radionica „Divne katastrofe", 17.srpnja - 20.srpnja

Prezentacija: 20. srpnja 2013., 20.30h

Voditeljice: Iva Nerina Sibila, Nataša Govedić

Sudionici: MARTE - Organizacija pulskih žena koje se bave statusom žene u ekonomskoj krizi.

Raspisan natječaj za projekte „Razvoj društva“

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je dana 31.05.2013.godine raspisala natječaj za prijavu projekata iz područja „Razvoj društva“.

Cilj natječaja je poticanje partnerstava među organizacijama civilnog društva s naglaskom na sljedeće prioritete: aktivno (su)djelovanje građana, povećanje mogućnosti zapošljavanja, ekološki razvoj.

Nositelji prijave mogu biti udruge sa sjedištem u Istarskoj županiji koje djeluju najduže 3 godine od dana osnivanja do dana raspisivanja natječaja, a koje projekt prijavljuju u suradnji sa najmanje jednim partnerom (udrugom ili ustanovom).

Na raspolaganju su sredstva u ukupnom iznosu od Kn 200.000,00, a pojedinačna potpora može iznositi najviše Kn 50.000,00.

Rok za prijavu na natječaj je 01.07.2013. godine.

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti putem e-pošte na adresu natjecaji(at)civilnodrustvo-istra.hr najkasnije do 22.06.2013. godine. Više na: www.civilnodrustvo-istra.hr/index.php

Europska komisija, uz podršku Agencije za mobilnost i programe Europske unije, organizira predstavljanje inicijative Mladi u pokretu 19. i 20. lipnja 2013. u povodu Europske godine građana 2013. Dvodnevni događaj odvijat će se u šatoru i na vanjskoj pozornici na Trgu bana Josipa Jelačića od 11 do 19:30.

Predstavnici projekata koji se financiraju iz Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu, dva najveća programa EU namijenjena obrazovanju, znanosti i mladima koje na području Republike Hrvatske provodi Agencija za mobilnost i programe EU, održat će prezentacije, predavanja, debate i radionice. Ujedno će to biti prilika da posjetitelji iz prve ruke doznaju sve o njihovim projektima, iskustvima i dojmovima te sudjeluju u kreativnim radionicama. Uz to, moći će uživati i u zabavnom programu koji obuhvaća koncerte, nastupe plesnih skupina te Eurokviz u kojem će posjetitelji moći osvojiti nagrade.

Na svečanom otvaranju prisustvovat će Jan Truszczyński, glavni direktor Opće uprave Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, kulturu i mlade, Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih, ministar obrazovanja, znanosti i sporta Željko Jovanović te Tina Šarić, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU. Na događaju će se predstaviti i hrvatski ambasadori inicijative Mladi u pokretu mladi znanstvenik Marko Košiček i uspješna glazbenica Tamara Gal.

Program događaja Mladi u pokretu možete pogledati na sljedećoj poveznici: ec.europa.eu/youthonthemove/events/2013/20130615-zagreb_en.htm.

Kako biste saznali više o inicijativi Mladi u pokretu, posjetite stranicu:

ec.europa.eu/youthonthemove/

Kako biste saznali više o Europskoj godini građana 2013., posjetite stranicu:

europa.eu/citizens-2013

Posjetite FB stranicu Mladi u pokretu:https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope?ref=tn_tnmn

Posjetite Twitter profil Mladi u pokretu: https://twitter.com/tweetYoM

Poziv za ciklus radionica „Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira te Pisanje prijedloga projekta za fondove/programe EU u Puli“

Radionice se provode u okviru partnerskog projekta "Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta - MRRAK".Radionice ce se održati u Puli, u prostorijama IDA d.o.o Istarske razvojne agencije, Mletačka 12/IV u dva ciklusa. Rok za prijavu: 14. lipnja 2013. godine.

Prvi dio: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada logičkog okvira 18.-20. lipnja (3 dana)

Drugi dio: Pisanje prijedloga projekta za fondove/programe EU 02.- 03. srpnja (2 dana)

Radionice će trajati u vremenu od 10,00 do 17,00 sati. Prisustvovanje radionici se NE plaća, ali je obavezno prisustvovanje svih 5 dana.

Uvjet za prijavu je sudjelovanje na svih 5 dana edukacije. Uz prijavnicu potrebno je dostaviti osnovne informacije o organizaciji i o motivaciji sudionika. Radionice će voditi: Gordana Forčić i Igor Bajok

Sve zainteresirane molimo da se prijave na e-mail: info@mrrak.info.

Broj sudionika je ograničen na 20 osoba i prijave se zaprimaju do popunjenosti, selekcija će ovisiti o motivaciji sudionika. Više na: www.civilnodrustvo-istra.hr/index.php

Poziv na „Upravljanje projektnim ciklusom za početnike“

Zbog, u posljednje vrijeme,  povećanog interesa za izradu projektnih prijedloga za natječaje, te logičkog okvira i proračuna za EU projekte Savjet Mladih Grada Pule odlučio se organizirati  dvodnevnu radionicu za mlade s područja Istarske županije čiji je cilj proširiti znanje mladih ljudi s područja Istarske  županije o pripremi sažetaka za EU projekte.

Savjet Mladih Grada Pule poziva Vas na trodnevnu radionicu koja će se održati 27., 28. i 29. 05. 2013.  u prostorijama Istarske Razvojne Agencije (IDA) Mletačka 12/IV 52100 Pula. Predviđeno trajanje radionice je od 9:00 do 16:00 sati prva dva dana radionice, a posljednji dan od 09:00 do 14:00.

Na radionici će polaznici dobiti uvid u osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog prijedloga za natječaje, tj. naučit će na koji način i kojim alatima se definiraju problemi, potrebe, aktivnosti, rezultati i ciljevi projekta. Fokus će biti na pisanju projekta za inicijative mladih i program Youth in Action, ali polaznicima će biti upoznati i s drugim vrstama projekata i programa.

Sudjelovanje na radionici je bez naknade, ali je broj sudionika ograničen, uz obaveznu prijavu (životopis) putem e-maila: savjet.mladih(at)pula.hr  zaključno do 20. svibnja, a o rezultatima selekcije oni koji su se prijavili biti će obaviješteni do 23. svibnja.

Voditelj radionice prva dva dana bit će Monika Brščić iz udruge Informo. Udruga Informo kao nacionalna kontakt točka međunarodne organizacije European Projects Association  (EPA)  te predstavnik partnerskih organizacija kao što je European Academy for Education and Social Research bavi se europskim fondovima od pripreme, prijave i provedbe projekata do edukacija i tečaja o istima kako bi ojačali apsorpcijski kapacitet pojedinaca i tvrtki Istarske županije i šire.

Treći dan radionice vodit će Andrej Pevec, suradnik za međunarodnu suradnju u Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, koji će predstaviti programe za mlade, te će u sklopu EU projekta „Youth for EU“  na kojem je Zaklada partner, biti organiziran kviz o EU i između polaznika će se odabrati četvero njih koji će biti polaznici šestodnevnog EU kampa u Umagu u prvom tjednu rujna 2013. Tijekom „europskog kampa“ mladi će se dodatno upoznati – kroz razne radionice, okrugle stolove, rasprave – s europskim strukturnim i kohezijskim fondovima, kao i s mogućnostima što ih nude europski programi nakon ulaska Hrvatske u EU. U EU kampu biti će održana predavanja, okrugli stolovi, radionice s međunarodnim stručnjacima: partneri iz Hrvatske, Italije (Trst i Giosef Italy), ALDA. Također, odraditi će se radionice za snimanje Tv spota i radio programa, kao i priprema za pitanja za dokument "Glas Mladeži" koji će sadržavati želje mladih i biti predan regionalnim vlastima tijekom završnog eventa u Osijeku.

OBJAVLJENA SURADNJA FESTIVALA IGRANOG FILMA U PULI I UDRUGE FOTO DANI MLADIH

Na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji, koja se održala u Zadru povodom proglašavanja pobjednika Foto dana mladih 2013. godine, Sanela Omanović, organizatorica Festivala igranog filma u Puli i Filip Trezner, voditelj Foto dana mladih, objavili su zajedničku suradnju na 60. Pula Film Festivalu.

Festival igranog filma u Puli nudi raznovrstan izbor filmskih i ne-filmskih programa. Uz glavne filmske programe - Nacionalni i Međunarodni,  godinama su ustaljeni i dobro prihvaćeni popratni programi; radionice za djecu (dječji program Pulica), izložbe, natječaj za amaterski film, radionica stvaranja filma, glazbeno - zabavni programi, te ove godine pokreću i suradnju sa udrugom Foto dani mladih kako bi obogatili popratni program i natječajem za mlade fotografe. Trezner je dodao kako je jedan od glavnih ciljeva okupiti mlade fotografe i fotografkinje,  te im pružiti priliku da pokažu što mogu i znaju, istaknu svoje talente i da za to dobiju priznanje svojih vršnjaka i vršnjakinja, ali i stručnjaka.

Natječaj za mlade fotografe biti će otvoren od 20. svibnja do 7. lipnja na internetskim stranicama Foto dana i Pula Film Festivala a namijenjen je mladima iz cijele Hrvatske u dobi od 16 do 20 godina koji će tematski zabilježiti Pulu - grad filma. Potencijalni se sudionici prijavljuju na natječaj uz svoje autorske radove, te će se nakon selekcije izabrati 20 polaznika koji će sudjelovati na 60. festivalu u razdoblju od 20. do 23. srpnja, a stručni Ocjenjivački sud izabrati će najbolji rad koji će biti i nagrađen. Kotizacija za polaznike iznosi 300,00kn a uključuje tri noćenja u hostelu, prehranu te ulaz na sve festivalske programe.

Ocjenjivački sud Foto dana mladih, uz objavu ovogodišnjih pobjednika, predložio je i deset kandidata koji mogu izravno sudjelovati na 60. festivalu igranog filma  u Puli, a na njima je da do 20. svibnja odluče hoće li sudjelovati ili ne.

Portal Mladiinfo traži suradnike za pisanje članaka

Mladi ste i imate wooow iskustvo koje želite podijeliti sa svijetom? Želite da preko 90.000 čitatelja vidi Vašu priču? Ako ste mlada osoba ili predstavnik organizacije za mlade, a želite pisati za online magazin portala Mladiinfo, sada to možete učiniti javljanjem na article(at)mladiinfo.com.

Kriteriji za slanje članka:

- Originalnost i osobnost (opisati vlastito iskustvo),

- Ne više od 1000 riječi, veličina fonta 12,

- Članak mora biti na engleskom jeziku.

Članci sa slikama će imati prednost pri odabiru. Slika mora biti snimljena na mjestu opisanog događaja i mora biti originalna.

Za više informacija posjetite http://www.mladiinfo.com/2011/03/30/mladiinfo-collaborators/

Natječaj za najAktivca godine

Eurodesk traži najAktivca ili najAktivku godine!

Natječaj je otvoren od 26. travnja do 15. svibnja 2013. godine. Na natječaj se mogu prijaviti mladi između 13 i 30 godina koji su organizirali neku akciju kojom su na pozitivan način utjecali na zajednicu u kojoj žive.

Za sudjelovanje na natječaju potrebno je ispuniti prijavni obrazac (https://docs.google.com/forms/d/1nCOepMw8Do8RlcQv2HdwW4lLSAm8878dxylBMGmMOk/viewform?pli=1) i poslati fotografije koje potkrjepljuju akciju, na adresu eurodesk(at)mobilnost.hr

Misao vodilja natječaja jest citat Anite Roddick: „Ako misliš da si premalen da bi imao utjecaja, pokušaj zaspati s komarcem u sobi.“ 

Pet najboljih priča objavit će se na Facebook stranicama, a pobjednik će biti onaj tko osvoji najviše 'lajkova'. Sve prijave koje zadovolje formalne kriterije natječaja nagradit će se simboličnim nagradama.

Glavnu nagradu - povratnu avio kartu za europsku destinaciju po izboru pobjednika - dodijelit će se za vrijeme Europskog tjedna mladih, 28. svibnja, na zagrebačkom trgu Zrinjevac (u sklopu Festivala mladih Europe).

Više o uvjetima sudjelovanja možete pročitati u Općim uvjetima natječaja koji se nalaze na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije http://mobilnost.hr/index.php?id=758.

Zaklada ADRIS raspisala natječaj za dodjelu sredstava

Dana 25.travnja 2013. godine Zaklada Adris raspisala natječaj za dodjelu sredstava za svoje programe i stipendije. Rok prijave je 25. svibnja 2013. godine.

Programi Zaklade Adris:

• ZNANJE I OTKRIĆA, program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
• STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA, program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, potpore projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te potpore humanitarnim projektima i pomaganju djece bez roditelja
• Projekt "ZAKLADA ADRIS DARUJE VAM SVJETLOST", operacije očiju u Poliklinici "Svjetlost"

Stipendije za školsku/akademsku godinu 2013./2014. za:

- Učenike srednje škole koji nisu stariji od 18 godina i redovni studenti na preddiplomskom i diplomskom (dodiplomskom) ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina.
- Polaznike poslijediplomskog stručnog i znanstvenog usavršavanja koji nisu stariji od 35 godina.
- Polaznike poslijediplomskog doktorskog studija koji nisu stariji od 35 godina, pri čemu je osnovni kriterij dosadašnja izvrsnost podnositelja prijave na doktorskom studiju i u znanstvenostručnom radu.

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koje udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d.o.o. i d.d.) i obrta.

Prijave na natječaj zaprimaju se u roku 30 dana od dana objave, a podnose se isključivo putem službenih obrazaca Zaklade.

Svi obrasci i uvjeti natječaja dostupni na stranicama www.adris.hr

Poziv za prijavu projekata udruga mladih i za mlade

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je Poziv za prijavu projekata udruga mladih i za mlade za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu. Rok za podnošenje prijave je do 27. svibnja 2013.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti projekti udruga mladih i za mlade koji predstavljaju ispunjenje Mjere 4. Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj, Područja 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine i to isključivo u sljedećim prioritetnim područjima aktivnosti: međunarodna suradnja. aktivno sudjelovanje, mobilnost, programsko umrežavanje, osnaživanje za sudjelovanje u zajednici, osposobljavanje za poduzetništvo i samozapošljavanje, razvoj tolerancije, uključivanje mladih u humanitarne akcije.

Više na: www.mspm.hr

Natječaj ‘Ekstravagantna tijela: Ekstravagantne godine’

Kontejner (biro suvremene umjetničke prakse) poziva autore da se odazovu na natječaj otvoren do 3. lipnja, i sudjeluju u istoimenom festivalu koji obuhvaća izložbu, performanse, konferenciju, radionice i projekcije filmova.

Ekstravagantna tijela naziv je međunarodnog  transdisciplinarnog umjetničkog festivala koji se od 2007. održava svake tri godine, a bavi se načinima na koje društvo određuje granice normalnog i patološkog, bilo da je riječ o tjelesnosti, izgledu, ponašanju, seksualnosti ili životnom stilu. Tema trećeg izdanja festivala,Ekstravagantne godine je starost, odnosno individualna iskustva i društvene implikacije tzv. treće dobi.

Festival će predstaviti umjetničke radove, filmove, performanse, predavanja i tekstove koji se kritički bave starošću, uzimajući u obzir razgranatost podtema i implikacije koje one podrazumijevaj u – od ekonomije, zdravlja, demencije, dokolice, ljepote, samoće, dosade, ljubavi, seksualnosti, smrti, do znanstvenih inovacija u produženju života, proteza, regenerativne medicine i pitanja besmrtnosti.

Programska suradnja: Kiosk (Beograd), Live Art Development Agency (London), Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka). Partneri: Galerija Klovićevi dvori (Zagreb), Galerija12 HUB (Beograd), Zaklada Zajednički put (Zagreb), Bezanijska kosa umirovljenički dom (Beograd), Atelier Frankfurt (Frankfurt).

Prijedlozi se podnose putem prijavnice, a prijave se primaju na e-mail:natjecaj(at)kontejner.org ili poštansku adresu:

Kontejner
Kvaternikov trg 2
10 000 Zagreb

Obavijest o rezultatima dobiti će oni koju su prošli natječaj i to do 15. 6. 2013.

Video radionica “Druga strana Rojca”

Kao dio projekta MM lab radionica 'Druga strana Rojca' održati će se u razdoblju od 13. do 27. svibnja 2013. godine u prostorijama Društvenog centra Karlo Rojc u Puli, na adresi Gajeva 3.

Program MM lab financijski su podržali Grad Pula, Istarska županija, Ministarstvo kulture RH, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te Ministarstvo socijalne obitelji I mladih.

Cilj radionice je polaznicima video radionice približiti sve faze video stvaralaštva - od početne ideje do montaže i finalne realizacije glazbenog video spota. Polaznici će dobiti nova saznanja o tijeku izrade glazbenog video uratka.

Rezultati radionice biti će prezentirani na zasebnom audio vizualnom performansu “Druga strana Rojca” početkom ovoga ljeta, ali i tijekom gostujućih nastupa na festivalima i galerijskim prostorima. Voditelj radionice je Matija Debeljuh.

Prijave na radionicu je moguće izvršiti slanjem maila na: contact(at)metamedia.hr, osobnim kontaktom u Metamedia klubu od 10-14 svakog dana ili pozivom na broj 052 544266.

OET dobitnik nagrade „Pametno rješenje za pametnu Pulu“

U petak, 19. 04. je u Domu Hrvatskih branitelja prvi put dodijeljena nagrada „Pametno rješenje za pametnu Pulu“ čiji je dobitnik Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli s projektom „Osjeti Pulu“. Nagradu u obliku čeka od 10 tisuća kuna studentima je uručio pulski gradonačelnik Boris Miletić.
Na natječaj se prijavilo 28 projekata i ovim putem bih im svima zahvalio. Čestitam dobitnicima, asistentu 
Ivici Petriniću i studentima. U Gradu Puli potrudit ćemo se realizirati i ostale projekte koji su se prijavili na natječaj, rekao je Miletić.

Natječaj je Mreža za razvoj i kreativnost pokrenula u partnerstvu s Gradom Pulom, a u užoj konkurenciji su, uz dobitnika, nominirani bili projekti „Pula na dlanu“ Convergent media group d.o.o. i „S.E.E.P. grada Pule“ Kazimira Berljavca.

 

Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na teme žena

Centar za ženske studije raspisuje 'Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na teme žena odnosno rodne problematike'. Rok za predaju radova je 1. listopad 2013.

Cilj natječaja je: utjecati na povećanje interesa mladih, budućih stručnjaka, za teme vezane uz žene, rodnu problematiku i rodnu ravnopravnost, a cjelokupnu akademsku zajednicu potaknuti na provedbu rodno-osjetljivih politika prihvaćenih od Vlade Republike Hrvatske.

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studenti i studentice preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija hrvatskih Sveučilišta, svih znanstvenih i umjetničkih područja. 
Više na: http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=51836

Poziv za sufinanciranje programa lokalnih volonterskih centara

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisuje Poziv za su/financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2013. godini. Rok za prijavu na natječaj je 17. svibnja 2013. godine.

Financirati će se aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja te promociju vrijednosti i prakse volontiranja.

Više na :http://www.mspm.hr/

 

Studenti OET-a osvojili prvo mjesto na e9. – 9. Ekonomijadi u Sarajevu

U snažnoj konkurenciji sedmeročlani tim OET-a drugu godinu zaredom obranio naslov prvaka. Studenti OET „Dr. Mijo Mirković“ od 04. – 07. travnja 2013. godine sudjelovali su na e9 - 9. Olimpijadi ekonomista i poduzetnika u Sarajevu.

Delagacija iz Pule sastojala se od natjecateljskog tima u sastavu: Marko Brkljača, Denis Jalušić, Larisa Kontošić, Ivan Milovan, Samanta Požega, Tanja Radeka i Denis Taletović, studenata 1. i 2. godine diplomskog studija, pod vodstvom asistentice Roberte Kontošić, mag.oec., te prošlogodišnjih pobjednika Sanje Dolenec, Sendi Glavina, Patrika Paronića i Martina Valića Vale koji su ove godine u Sarajevu boravili kao počasni mentori Ekonomijade. Natjecateljski tim OET-a, u snažnoj konkurenciji, pobijedio je izuzetno motivirane timove Ekonomskog fakulteta u Zenici, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Veleučilišta u Rijeci, izradom projekta o poboljšanju Ekonomijade kroz SOSTEC analizu. Pulska ekipa istakla se svojim poduzetničkim duhom, upornošću, originalnošću, ali i komunikacijskim i prezentacijskim vještinama kojima su osvojili ne samo članove žirija, već i ostale natjecateljske ekipe.

OET otvorio natječaj za studentski poduzetnički inkubator

Sveučilište Jurja Dobrile - Odjel za ekonomiju i turizam „dr. Mijo Mirković" uputilo je u petak, 5. travnja 2013. godine Javni poziv za podnošenje prijava za prijam u Studentski poduzetnički inkubator. Podsjetimo, OET je u ožujku svečano otvorio prostore inkubatora čije je uređenje i opremanje omogućeno sredstvima Ministarstva poduzetništva „Poduzetnički impuls".

Ovim pozivom za prijam u Studentski poduzetnički inkubator Pula (u nastavku SPIN), pozivaju se sve zainteresirane fizičke osobe koje imaju status studenta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (redovitog ili izvanrednog) da se prijave za predinkubacijski i inkubacijski boravak u prostoru SPIN-a Pula. Prijave su otvorene do 12. svibnja 2013.

Predinkubacijski boravak uključuje korištenje prostora bez naknade u razdoblju od 10 mjeseci unutar kojeg korisnik prostora razrađuje poslovnu ideju, izrađuje detaljan poslovni plan, pronalazi izvore financiranja, priprema dokumentaciju, odnosno vrši pripremne radnje za formiranje organizacijskog oblika pod kojim planira poslovati (obrt, jednostavni d.o.o., d.o.o. ili dr.).

Inkubacijski boravak predviđen je za korisnike SPIN-a Pula koji su u predinkubacijskoj fazi osnovali trgovačko društvo ili obrt te započeli s obavljanjem djelatnosti. Predviđeno trajanje boravka u fazi inkubacije iznosi 3 godine od osnivanja trgovačkog društva ili obrta. U inkubacijskom boravku SPIN Pula će svojim korisnicima pružiti usluge na sljedeći način:
tijekom prve godine korištenja usluga SPIN-a korisnik je oslobođen plaćanja najamnine;
u drugoj godini (od 12. do 24. mjeseca) korisnik plaća jednu trećinu tržišne cijene najamnine;
u trećoj godini (od 24. do 36. mjeseca) korisnik plaća dvije trećine tržišne cijene najamnine prostora.
Detaljnije informacije o SPIN-u Pula, tekst javnog poziva i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj internet stranici SPIN-a, Facebook stranici ili pak iste dobiti putem mail-a.
Za sve dodatne informacije i upite kontaktirati možete: Doc.dr. Robert Zenzerović (T: 052/377 - 051) i Kristina Hlavati, stručna suradnica (T: 052/ 377 - 032).

Novinarska radionica u Puli

TEMA: MEDIJI I KULTURA

Za sve ljubitelje kulture i medija u Puli će biti održana višednevna radionica  o tome kako razmišljati o kulturi u širem društvenom kontekstu. Voditeljice radionice bit će povjesničarka umjetnosti Branka Benčić te spisateljica i novinarka HRT-a Danijela Stanojević, uz goste i suradnike.
Osim teorijskih predavanja, polaznicima će biti organizirani studijski posjeti, gostujuća predavanja koja će biti otvorena za javnost, te mentoriranje i prezentacija  i objavljivanje radova. Radionica će završiti otvorenim javnim razgovorom uz goste iz područja medija i kulture

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a termini su 19. i 20., te 11. svibnja. Studijski posjeti i individualan mentorski rad bit će organizirani u tjednu od 22.- 29. 04. 2013. Radionica će pristupiti oblasti kulture i "mišljenju kulture" kao proizvodnji značenja u društvenom procesu uvjetovanom nizom kompleksnih odnosa različitih uvjeta i institucija. Zainteresirani polaznici se mole da popunjenu prijavnicu pošalju na 
contact@metamedia.hr do 17.04.2013.

Spring break krajem mjeseca u Poreču

Tisuće mladih željnih dobre zabave okupirat će Istru na ovogodišnjem Spring Break-u. The Shapeshifters dolaze u Poreč, a  tisuće mladih moći će uživati u vrhunskim zaraznim house ritmovima.
Krajem mjeseca travnja Istru će okupirati tisuće mladih iz Hrvatske i regije. Najpopularnije okupljanje mladeži SPRING BREAK predstavlja engleske DJ zvijezde The Shapeshifterse koji će  30. travnja u resortu Lanterna u Poreču prirediti party za pamćenje. Na zabavnom druženju bez fakultetskih briga studente uz vrhunsku glazbu očekuje i atraktivni performansi, te brojni sportski sadržaji. Iza imena The Shapeshifters krije se dvojac Max Reich i Simon Marlin, koji su 2003. godine svojim hitom Lola’s Theme svjetsku glazbenu scenu promijenili zauvijek. Oni su svojim inovativnim pristupom stvaranju glazbe nametnuli nove standarde na sceni, a kombinacijom underground house glazbe s elementima funka, soula i techy doba, inicirali plesnu groznicu na podijima širom svijeta. Popularni SPRING BREAK rezerviran je za sve studente koji fakultetske obaveze i brige nakratko žele ostaviti iza sebe i dobro se zabaviti! Na ovogodišnjem zabavnom druženju uz popularne Shapeshifterse atmosferu će dovesti do usijanja i domaće DJ snage kao što su Alex Cvetkov, Mr. Marley, Lemon i Bar Zu.
Ulaznice za Spring break po ekskluzivnoj pretprodajnoj cijeni od 99 kuna mogu se kupiti u sustavu Eventima. Na dan događanja cijena ulaznica biti će 119 kuna.

Eurodesk otvorio natječaj za mlade sudionike programa mobilnosti

Eurodesk je na europskoj razini pokrenuo kampanju „right2move“, vezanu uz Europsku godinu građana 2013.

U sklopu kampanje otvoren je natječaj za kreiranje postera u kojem mogu sudjelovati mladi između 18 i 30 godina koji su sudjelovali u programima mobilnosti, među ostalima u Programu za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius...) ili u programu Mladi na djelu. Ako mislite da je iskustvo sudjelovanja u mobilnosti utjecalo na vaš osjećaj europskoga građanina, kreirajte poster koji odgovara na pitanje: „Kako je iskustvo mobilnosti utjecalo na vaše osjećaje kao europskoga građanina?“ („How has the right2move shaped your feelings as European citizen?“). Svoj poster možete prijaviti putem stranice na Facebooku do 13. travnja 2013.

 https://www.facebook.com/Eurodesk?v=app_448952861833126&rest=1.

Autori tri najbolja postera bit će nagrađeni putovanjem u Bruxelles, gdje će sudjelovati u trodnevnoj manifestaciji „Yo!Fest“ koja se održava za vrijeme Europskog tjedna mladih potkraj svibnja. Deset najviše ocijenjenih postera tiskat će se i izložiti ispred zgrade Europskog parlamenta u Bruxellesu tijekom Europskog tjedna mladih.

Cilj kampanje „right2move“ jest povezati prava građana s opipljivim koristima za mlade ljude, primjerice pravo na kretanje unutar Europske unije, slobodan boravak u drugoj državi te druga prekogranična prava i koristi za mlade ljude unutar EU-a. Cilj je natjecanja promicanje europskog državljanstva kroz slobodno kretanje. To može uključivati studij, volontiranje, stažiranje, usavršavanje i razmjene mladih u europskim zemljama.

Perspektive Društvenog centra Rojc u EU - Javna tribina

Savez udruga Rojca je u proteklih godinu dana započeo iznimno važne procese za razvoj Društvenog centra Rojc među kojima se kao najvažniji ističe učlanjenje SUR-a i Društvenog centra Rojc u Trans Europe Halles - TEH, mrežu 48 nezavisnih kulturnih centara Europe (http://www.teh.net/).Republika Hrvatska uskoro će postati članicom Europske unije, što partnerstvo s TEH mrežom, odnosno kulturnim centrima Europe čini iznimno važnim, ne samo zbog razmjene znanja, ideja i iskustava, već i zbog pozicioniranja Društvenog centra Rojc u europskom kontekstu kojim se otvaraju velike mogućnosti i u pogledu financiranja.Savez udruga Rojca poziva sve zainteresirane na javnu tribinu naziva „Perspektive Društvenog centra Rojc u EU“ u petak, 5. travnja 2013. godine u 19 h u prostoru Dnevnog boravka u DC Rojc, Gajeva 3.

Gosti/govornici:
gđa. Fazette Bordage – ambasadorica TEH mreže
gosp. Michele Bee – predstavnik kulturnog centra Manufatture Knos, Lecce, Italija
gosp. Marko Brumen – predstavnik kulturnog centra Pekarna, Ljubljana, Slovenija
gđa. Emina Višnjić – ravnateljica kulturnog centra Pogon, Zagreb
 

Novi natječaj Delegacije EU-a: "Hrvatska – 28. EU članica"

Povodom skorog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Delegacija EU-a u RH raspisala je novi natječaj pod nazivom "Hrvatska – 28. EU članica". Cilj natječaja je podići svijest vezano za pitanja koja se tiču EU-a te obilježiti pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, planirano za 1. srpnja 2013. Natječaj je otvoren do 20. svibnja 2013. Natječaj se sastoji od tri kategorije. Za prvu kategoriju mogu se prijaviti učenici osnovnih škola od  5.-8. razreda. Za prijavu na natječaj učenici će trebati napraviti kartu Europske unije koja uključuje 28 zemalja članica, s Hrvatskom kao 28. članicom. Na natječaj se prijavljuju cijeli razredi, a ne učenici individualno. Tri najbolja razreda osvojit će stolno računalo za svoj razred i jednodnevni izlet u park prirode Lonjsko polje. Druga kategorija namijenjena je učenicima srednjih škola, koji trebaju osmisliti i nacrtati strip o Europskoj uniji, zemljama članicama ili Hrvatskoj u EU. Radovi se također mogu baviti pitanjima europskog građanstva i demokratskog sudjelovanja građana u EU te na taj način obilježiti i Europsku godinu građana 2013. Nagrade za ovu kategoriju uključuju put u Bruxelles te tablet računala. Treća kategorija namijenjena je profesionalnim i amaterskim dizajnerima. Svi zainteresirani za dizajn mogu poslati svoja kreativna vizualna rješenja koja obilježavaju ulazak Hrvatske u EU kao 28. članice. Uz vizualno rješenje, potrebno je osmisliti i uključiti prigodni slogan ili poruku. U ovoj kategoriji, tri najbolja rada će osvojiti novčane nagrade u iznosima od 15.000 kn, 10.000 kn ili 5.000 kn. Autori najboljih radova u sve tri kategorije bit će objavljeni na web stranici Delegacije EU-a, a najbolji radovi bit će izloženi prilikom svečanosti dodjele nagrada, koja će se održati u drugoj polovici lipnja 2013. godine.

Više informacija o samome natječaju uključujući i pravila natječaja dostupni su na web stranicama Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj.

MALI-POSLOVI.COM NOVI PORTAL NA NAŠIM PROSTORIMA

Velike i ozbiljne tvrtke u svijetu sve više koriste freelance ‘kadrove’, koji se bave različitim poslovima u domenu grafičkog i web dizajna, pisanje članaka, arhitekture i slično. S obzirom da znamo koliko je teško ljudima s naših prostora, a pogotovo studentima, da nađu poslove, pa ipak mnogi mladi ljudi su se okrenuli Internet poslovanju. Većina njih su samouki mladi ljudi, koji nisu završili tečajeve iz ovih oblasti, već su sami, svojim radom stekli znanje koje je neophodno jednom freelancer-u. Naravno, potrebno je mnogo rada i usavršavanja na malim projektima da bi se došlo do razine da se dobije projekt koji ima budžet veći od 200 $. Kod nas se pojavio portal koji se bavi upravo manjim projektima i omogućuje ljudima iz ove oblasti poslovanja da se usavršavaju i da zarade novac za to. Mali-poslovi.com je novi portal na našim prostorima, gdje možete ostaviti svoju ponudu, gdje se možete oglasiti i pokazati vaše znanje iz oblasti Internet poslovanja. Ovo je savršena web lokacija za početnike u ovoj oblasti poslovanja. Također, ovo je dobra prilika da se na našim prostorima razviju dobri kadrovi i da mladi ljudi zarade za ‘džeparac’ i usput razviju vještine Internet poslovanja. Student ekonomije je  podijelio svoje iskustvo:-Kada sam počinjao s Internet poslovanjem imao sam osnovno znanje Photoshop-a, za koji sam se zainteresirao iz hobija. Prvo sam radio manje projekte, zarađivao 20e po projektu na mali-poslovi.com, a onda su me ‘scout-ovali’ za veće projekte. Sada za samo 2h dnevno zarađujem prijeko 200e mjesečno.
Internet poslovanje je definitivno budućnost svjetskog poslovanja, prema istraživanju društvene  mreže LinkedIn, a možda je upravo mali-poslovi.com prilika da Hrvatska i regija postanu lideri u području Internet poslovanja. 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisala natječaje za 7 radnih mjesta

Na temelju čl. 10. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 107/07), čl. 20. Statuta Agencije za mobilnost i programe EU, čl. 5. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe EU te čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Agencija za mobilnost i programe EU raspisuje natječaj za radna mjesta.

Više na: http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=175

Beirut Unisport Festival 2013 - Pulske stolnotenisačice Dina i Ljiljana zlatne i srebrne, Filip Šetić pobjednik turnira

Pulski studenti sportaši ponovo briljantni na međunarodnom sveučilišnom natjecanju u Libanonu! Studentske sportke ekipe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli po drugi su puta nastupale na međunarodnom sveučilišnom natjecanju Beirut Unisport Festival 2013 i ostvarile vrhunske rezultate. Stolnotenisačice Dina Pervan (Odjel za humanističke znanosti) i Ljiljana Janković (Odjel za ekonomiju i turizam) ponovo su briljirale osvojivši prvo i drugo mjesto u konkurenciji 58 natjecateljica dok je Filip Šetić (alimni Odjela za ekonomiju i turizam) osvojio prvo mjesto u konkurenciji tenisa.

Četvrto izdanje turnura održalo se u Bejrutu (Libanon) od 21. do 26.ožujka 2013. u organizaciji renomiranog sveučilišta Saint Joseph iz Bejruta uz pokroviteljstvo libanonskog Ministarstva sporta.  Ovogodišnje izdanje okupilo je oko 2700 studenata iz cijelog svijeta, i to u osam sportskih disciplina, čime je Beirut Unisport Fetival postao jedan od najvećih studentskih sportskih manifestacija u svijetu odmah nakon Univerzijade.

13 MLADIH PODUZETNIKA ĆE STJECATI NOVA ISKUSTVA U ZEMLJAMA DILJEM EUROPE

Kao predstavnik Udruge Informo te obnašajući ulogu voditeljice projekta "Održivo partnerstvo za inovativne i kompetitivne mlade poduzetnike" (Sustainable Partnership for Innovative and Competitive Young Entrepreneur (SPICYe)) Monika Brščić je u veljači 2013 prisustvovala na mrežnom sastanku programa Erasmus za mlade poduzetnike organiziranom u Bruxellesu.  Udruga Informo je jedina posrednička organizacija u Istri uključena u program ERASMUS za mlade poduzetnike. U Hrvatskoj je još samo jedna organizacija dio ovog programa. 
U tijeku je peti ciklus provedbe programa te ujedno i prvi put da Hrvatska može sudjelovati. Cilj programa je suradnja i razmjena znanja poduzetnika početnika s iskusnim poduzetnicima koji vode mala poduzeća u zemljama EU. Novim poduzetnikom se smatraju sve osobo koje žele postati poduzetnici ili koji su poduzetnici manje od 3 godine. Razmjena znanja i iskustava se odvija tijekom posjete odnosno usavršavanja u trajanju od 1 do 6 mjeseci. Ovaj način učenja kroz rad poduzetniku s malo iskustva omogućava stjecanje novih vještina potrebnih za vođenje malih poduzeća, dok iskusnom poduzetniku osigurava svježu i objektivnu perspektivu metodologije njegovog / njezinog poslovanja te priliku za uspostavljanje suradnje sa stranim partnerima ili stjecanje znanja o stranim tržištima.

Savjetovanje o programima neformalnog obrazovanja

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske, provodi savjetovanje s organizacijama civilnoga društva o programima neformalnog obrazovanja. Savjetovanje se provodi u okviru aktivnosti uspostave online kataloga programa neformalnog obrazovanja koje provode organizacije civilnoga društva predviđene Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine. Ured za udruge Vlade RH stoga poziva organizacije civilnog društva da ispune obrazac i na taj način doprinesu kvaliteti i relevantnosti budućeg kataloga programa neformalnog obrazovanja koje provode organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj. Više informacija preuzime na:

https://docs.google.com/a/civilnodrustvo-istra.hr/forms/d/1ZNScxETC0E_vAtBRKmy590d4PsAgDSU6FP93tQWWWlI/viewform?pli=1

Ured za udruge Vlade RH - Dani otvorenih vrata udruga 2013.

Ured za udruge Vlade RH najavljuje Dane otvorenih vrata udruga 2013., koji će se održati od 12. do 15. lipnja 2013. godine te poziva sve zainteresirane udruge iz svih područja djelovanja da se uključe u Dane otvorenih vrata i osmisle sadržaje kojima će se predstaviti građanima na odgovarajući način, sukladno resursima i sredstvima kojima raspolažu. Dani otvorenih vrata udruga trebali bi biti spoj dosadašnje tradicionalne konferencije Dani udruga i Dana otvorenih vrata održanog po prvi puta prošle godine. Cilj događanja jest građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj organiziranjem različitih događanja u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Prošlogodišnjem Danu otvorenih vratiju priključilo se oko 130 udruga iz cijele Hrvatske. Rok za prijavu za sudjelovanje je 13. svibnja 2013. Više informacija možete naći na: http://www.uzuvrh.hr/ufokusu.aspx?pageID=36&newsID=2275

Učini svoje studentske dane drugačijima i reci „Hoću na praksu“

AIESEC je najveća međunarodna studentska organizacija koja svake godine tisućama studenata pruža mogućnost odlaska na praksu u jednu od 114 zemalja diljem svijeta. Osim nezaboravnog iskustva, studentima se pruža mogućnost da se razvijaju kao pojedinci te steknu vrijedno iskustvo koje im može pomoći i u profesionalnom smislu. Od siječnja ove godine AIESEC djeluje i u Puli, te će u nastojanju da se studente pobliže upozna s mogućnostima odlaska na međunarodne prakse, u narednom periodu za sve zainteresirane biti organizirana informativna predavanja.

Za sve dodatne informacije:https://www.facebook.com/pages/AIESEC-Pula/286166678181009?fref=ts

Erasmus natječaj za studente pulskog sveučilišta

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 18.03.2013. godine otvara Erasmus natječaj za studente za akademsku godinu 2013./2014. Sve detalje pročitajte na:  www.unipu.hr/index.php

Nacionalna zaklada objavila Poziv za iskaz interesa - Znanjem do uspjeha

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je Poziv za iskaz interesa za inicijalnu suradnju u području razvoja sposobnosti i ljudskog kapitala novoosnovanih udruga - Znanjem do uspjeha.

Cilj Poziva je ulaganje u razvoj ljudskog kapitala i potencijala novoosnovanih udruga u Republici Hrvatskoj kroz suradnju s Nacionalnom zakladom, Centrima znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u specifičnim područjima djelovanja novoosnovanih udruga te Regionalnim centrima podrške kroz jačanje organizacijskog razvoja udruge.

Poziv će biti otvoren kontinuirano, do 1. studenoga 2013. godine, ili do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava.

Sva potrebna dokumentacija za prijavu, uključujući osnovne podatke o novoosnovanoj udruzi, kao i o motivaciji i interesima osobe koja želi steći potrebna znanja za daljnji uspješan rad udruge objavljeni su na mrežnoj stranici Nacionalne zaklade zaklada.civilnodrustvo.<wbr></wbr>hr/category/104/subcategory/<wbr></wbr>157

Stipendije MZOS-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: program Fulbright za akademsku godinu 2014./2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za mobilnost i programe EU i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2014./2015.

1.   1. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra

2.   2. Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra(uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH

Više na: www.mobilnost.hr/nio.php

Izložba mladih fotografa stiže u Pulu

Na Portarati će biti postavljena velika galerija fotografija gdje će biti prezentirani najbolji uratci sudionika Foto dana mladih iz 2012. godine kao uvod u novo ovogodišnje natjecanje. Dvadeset fotografija prikazuju prirodne ljepote, kulturnu bašitnu i mlade u hostelu s Velog Lošinja. Fotografije će u obliku izložbe biti 17. ožujka od 10 sati na Trgu Portarata. Nakon Rijeke, Pula je jedan od 10 gradova u Hrvatskoj gdje će biti postavljena izložba. U slučaju lošeg vremena, fotografije se sele u Galeriju Cvajner ili neku drugu lokaciju po dogovoru. Prijave za ovogodišnje Foto dane mladih traju do 10. travnja pa ako još uvijek ima nekoga tko bi se htio priključiti, to može na www.fotodanimladih.com.hr

Jedinstveni plesni spektakl najveći u Hrvatskoj i regiji

International Dance Star Festival ove se godine po prvi puta u svibnju održava u Poreču. Riječ je o jedinstvenom plesnom spektaklu koji je organiziran na više lokacija te uz programe za plesače iz cijeloga svijeta (stručni seminari, specijalizirane konzultacije, party program) nudi i atraktivne popratne sadržaje za posjetitelje. "DanceStar Night" je najvažnije događanje u sklopu samog Festivala, a na njemu je prisutno nekoliko stotina najboljih odabranih plesača u dvorani koja je uvijek unaprijed rasprodana. DanceStar Night se održava u sklopu višednevnog finalnog programa International DanceStar Festivala u dvorani Žatika, gdje je čitav kompleks na raspolaganju organizaciji i njezinim gostima (15.-19.5.2013.), pa tako dostupan i sponzorima te medijskim partnerima plesnog festivala. U Laguna Resortu tada boravi nekoliko tisuća sudionika iz čitave Europe, uključujući i natjecatelje/plesače iz Hrvatske.

Link : www.youtube.com/watch

Na OET-u otvoren Studentski poduzetnički inkubator

Dana 15. 03. 2013  na Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković"  pulskog Sveučilišta svečano je otvoren Studenski poduzetnički inkubator skračeno- SPIN. „Riječ je o projektu koji predstavlja prvi korak na putu ostvarenja poduzetničkog sveučilišta i prvi je takav inkubator u regiji", izjavio je voditelj i autor projekta SPIN, doc.dr.sc. Robert Zenzerović. Pojasnio je da se u rad inkubatora mogu uključiti svi studenti koji imaju poduzetničkih ambicija i ideja, a u njihovom radu pomoći će im studenti dodiplomskog studija. Dodao je da su studenti već iskazali interes za sudjelovanje u radu SPIN-a, te su pristigle prve ideje. Vrpcu je prilikom svečanog otvaranja prerezao  Dražen Pros - zamjenik ministra Ministarstva poduzetništva i obrta.Uređenje i opremanje inkubatora omogućeno je sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta u okviru programa poticanja poduzetništva „Poduzetnički impuls" sredstvima u visini od 70.000 kuna, a opremanje je potpomognuo i Odjel za ekonomiju i turizam Sveučilišta „Jurja Dobrile" s dodatnih 20.000 kuna. Fotogalerija na: regionalexpress.hr/site/more/na-pulskom-sveuchilishtu-svechano-otvoren-studentski-poduzetnichki-inkubato/

Raspisan natječaj za građanske inicijative

Zaklada je 15.03.2013. godine raspisala natječaj za građanske inicijative "Naš doprinos zajednici" na koji udruge, ustanove i mjesni odbori mogu prijaviti svoje jednokratne akcije kojima poboljšavaju kvalitetu življenja u lokalnoj zajednici. Putem ovog natječaja sufinancirat će se do 15 inicijativa u maksimalnom iznosu od Kn 15.000,00. Organizacije mogu svoje prijave slati kontinuirano do 31.10.2013.godine. Ako se prije tog roka iskoriste sva raspoloživa sredstva Zaklada će na svojim stranicama objaviti informaciju o tome. Natječajna dokumentacija dostupna je na http://www.civilnodrustvo-istra.hr/index.php?id=432

Natječaj: The European Parliament - 'Why should I care?'

Otvoren je natječaj za mlade osobe (pojedince i grupe) od 16 do 30 godina iz zemalja država članica EU i Hrvatske 'The European Parliament - 'Why should I care?'. Rok za prijavu je 28. ožujka 2013. godine. Pobjednici će biti nagrađeni putovanjem u Bruxelles. Cilj natječaja je na inovativan i uvjerljiv način iskazati zašto je Europski parlament za njih važan i zašto postoji potreba za glasovanjem na idućim izborima za ovu instituciju. Kandidati mogu pisati, pjevati, slikati, plesati, snimati ili koristit se drugim kreativnim načinima kako bi predstavili njihova mišljenja. Dvadeset pobjednika biti će nagrađeni putovanjem u Bruxelles, gdje će imati priliku predstaviti svoje uspješne doprinose, saznati više o EU institucijama te razmijeniti ideje s europskim donositeljima odluka i mladim istomišljenim Europljana. Više informacija o natječaju i prijavama možete pronaći na https://www.facebook.com/ep.competition

Otvoreno glasovanje za najuspješniji lokalni EU projekt u Hrvatskoj 2010.- 2012.

Predloženi projekti pokrivaju brojna područja - izgradnju kapaciteta, ljudska prava, zapošljavanje, poduzetništvo i drugo. Aktivnosti su provedene diljem Hrvatske – od istočne Slavonije i Zagreba, do Istre i Dalmacije. Važno je prepoznati ulogu lokalnog stanovništva kao potencijalnih subjekata koji mogu sudjelovati u projektnim aktivnostima, bilo u svojstvu investitora, bilo u svojstvu korisnika kvalitetnije usluge ili dobra, u cilju razvoja regije i podizanja kvalitete života stanovništva. O tome kakva je korist ostvarena od samog projekta za razvoj određenog područja, možete pročitati klikom na naslovnicu pojedinog projekta. Glasati možete klikom na poveznicu http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1347

Pametno rješenje za pametnu Pulu

Grad Pula i Mreža za razvoj i kreativnost pozivaju sve pravne i fizičke osobe koje djeluju na području Istarske županije da prijave svoje kreativne i inovativne projekte usmjerene razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana Pule na natječaj Pametno rješenje za pametnu Pulu. Natječaj je otvoren do 19. ožujka ove godine. Organizacije i pojedinci mogu se prijaviti s projektima koji rješavanju specifične probleme zajednice, koji su društveno korisni odnosno poboljšavaju kvalitetu života građana Pule s naglaskom na područje promicanja i zaštite ljudskih prava, zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja, djelovanja mladih, razvoja socijalnog poduzetništva s pružanjem specifičnih usluga lokalnoj zajednici ili unapređenja rada gradskih institucija i organizacija. Najkvalitetnije projekte odabrat će stručni žiri kojeg čine istaknuti stručnjaci iz društvenog i gospodarskog djelovanja, od državnih tijela do korporativnog sektora. Dobitniku će nagrada - financijski iznos od 10.000,00 kuna biti dodijeljeni na svečanoj dodjeli Nagrada za kreativnost i inovativnost 19. travnja ove godine u Puli. Više informacija možete pronaći na: http://www.dki.mrak.com.hr/

Program Mladi na djelu - osposobljavanje "Mlade razmijeni - znanje primjeni!"

Agencija za mobilnost i programe EU organizira nacionalno osposobljavanje "Mlade razmijeni, znanje primjeni!" koje će se održati u Koprivnici (hotel Podravina). Program će započeti 02. travnja u 13,30h, a završit će 06. travnja u 15,30h. Osposobljavanje će se usmjeriti na produbljivanje znanja o važnim temama vezanim uz projekte razmjena mladih: neformalne metode učenja, interkulturalno učenje, projektni management, partnerstvo i dr. Agencija pokriva troškove sudjelovanja na ovom osposobljavanju (smještaj, hrana, treneri). Od sudionika će se očekivati da djelomično sudjeluju u pokrivanju putnih troškova. Prijaviti se možete do 15. ožujka ispunjavanjem prijavnog obrasca koji možete preuzeti na internet stranicama Agencije za mobilnost i programe EU. Više informacija potražite na http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=445

Kako mladi vide budućnost EU?

Međunarodni susret mladih ''rEUnited'' završio je sinoć u Mlinima projekcijom kratkog filma o tome što su mladi sve radili proteklih šest dana, gdje su bili, što naučili te kako, na posljetku, vide budućnost Europske unije. Susret je okupio 28 mladih iz Hrvatske, Austrije i Slovenije. Film je napravljen uz pomoć članova gimnazijske udruge ''Luža'' iz Dubrovnika tijekom filmskih radionica te će ubuduće ostati dostupan na internetu. Susret je organizirao Europski dom Dubrovnik, a njegova predsjednica Adriana Kremenjaš-Daničić ocijenila ga je vrlo uspješnim. Glavne teme bile su europsko građanstvo te urbani i ruralni razvoj u Europskoj uniji, a mladi koji su sudjelovali dolaze iz isto tako i urbanih i ruralnih područja Europske unije i buduće članice Hrvatske. Skup je održan uz financijsku potporu europskog programa Mladi na djelu i Grada Dubrovnika, priopćili su iz Europskog doma Dubrovnik.

Kulturna udruga "Arte Libera"

Spomenuta kulturna udruga osnovana je od strane mladih ljudi s prosječnom dobi od 25 godina, a cilj udruge jest širenje nove kulture kroz umjetnost na ljudskoj razini, održivo i protiv individualizma i sebičnosti koje pogađa današnje društvo. Prvi posao udruge jest video koji prikazuje preuređenje i prilagođavanje starog zida osnovne škole potrebama i viđenju mladih. Slika je nazvana "M' Arte Libera" i predstavlja dio evoluirajućih crteža nazvanih "paintin of rebellion". Video uradak možete pogledati na: http://www.youtube.com/watch?v=_AUA7CNghDw

Natječaj IPA: prezentacije s informativnih radionica

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s Vladinim Uredom za udruge i regionalnim  centrima podrške  održala je informativne radionice na kojima je predstavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva" u okviru IV. komponente IPA programa "Razvoj ljudskih potencijala". Prezentacije s radionica možete preuzeti ovdje: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3317

"WORK4YOUTH" foto natjecanje

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization) pokrenula je foto natjecanje usmjereno na mlade u poslu. Foto natječaj organiziran je u suradnji više međunarodnih organizacija, a sponzoriran od strane Master Card Fundacije. Cilj natjecanja je istaknuti izazove mladih ljudi na radnom mjestu, kao i inovativne ideje za njihovo rješavanje.

Prijavljene fotografije trebaju prikazivati mlade ljude na poslu (u različitim mjestima i pod različitim uvjetima) na kreativan i originalan način. Fotografi su pozvani da se posebno usredotoče na uvjete rada, ravnopravnost spolova, diskriminaciju, neformalnost, poduzetništvo, radno siromaštvo, migracije i drugo.

Komisija će dodijeliti ukupno pet nagrada podjeljenih u dvije kategorije: za najbolju pristiglu fotografiju i za najbolju fotografiju iz središnje i istočne Europe. Nagrade su raličiti novčani iznosi. Sudionici mogu prijaviti najviše pet slika do 15. travnja 2013. godine. Više informacija o uvjetima natjecanja i nagradama možete dobiti na:

http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/photo-contest/lang--en/index.htm

Pula svrstana uz malobrojne gradove koji i u krizi provode projekte za mlade

Provedbom projekta Youth Adrinet, Grad Pula napravio je važan iskorak u jačanju uloge i uključenju mladih u društveni i politički život, a broj kvalitetnih projekata i inicijativa usmjerenih na mlade u posljednjih je nekoliko godina u porastu. Podaci su to iz jedne od triju analiza koje je na području Istarske županije kroz projekt Youth Adrinet, a u okviru programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, provela Udruga ZUM koja se bavi razvojem lokalne politike za mlade. Grad Pula se kao predstavnik lokalne vlasti i partner u projektu aktivno uključio u provedbu istraživanja koje je za cilj imalo utvrditi stanje nacionalne, regionalne i lokalne politike za mlade uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Prema rezultatima analize Udruge ZUM, Pula se svrstala među malobrojne hrvatske gradove koji i u otežanim gospodarskim uvjetima poduzimaju konkretne aktivnosti usmjerene na mlade, a u cilju boljeg razumijevanja njihovih potreba te osiguravanja okvira za kvalitetan život i ostanak u Puli. Više informacija može se pronaći na: http://regionalexpress.hr/site/more/pula-svrstana-uz-malobrojne-gradove-koji-u-krizi-provode-projekte-za-mlade/.

 

Provedba projekta "Incontri Generazionali - Valorizza le Differenze"

Forum mladih iz provincije Campobasso inaugurira aktivnosti iz 2013. godine s fotografskim natjecanjem pod nazivom "Incontri Generazionali - Valorizza le Differenze". Natjecanje ima za cilj prikupljanje novih fotografskih materijala, koji će postati imovinom provincije te koji će biti objavljeni i izloženi, s ciljem promicanja kulture integracije između generacija i poštovanja prema drugima, koristeći fotografiju kao jezik komuniciranja. Natječaj je besplatan i otvoren za sve ljubitelje fotografije, bez dobne granice i nacionalnosti.
Žiri sastavljen od stručnjaka pregledati će i odabrati najbolje fotografije te će se imenovati pobjednika. Krajnji rok za prijavu je 15. svibnja 2013. Više informacija na: http://www3.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/878 .

EuroparlTV

Sve što ste oduvijek željeli znati o Europskoj uniji! Bilo da ste učitelj ili student EuroparlTV vam daje 20 video sekvence na 20 različitih europskih pitanja koja imaju izravan utjecaj na mlade živote.  Materijali se mogu pogledati online na:  http://www.europarltv.europa.eu/en/about-europarltv/europarltv-dvd.aspx ili ih se može besplatno naručiti na: http://bookshop.europa.eu/en/discover-the-european-union-with-europarltv-pbBD3212153/?CatalogCategoryID=ljAKABstfuoAAAEjQZEY4e5L. Materijali su dostupni na 22 jezika.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

UNDP i UNODC pokrenuli su akciju kojom pozivaju sve mlade ljude, koji žele sudjelovati u promociji i razvoju globalne antikorupcijske kampanje, da dizajniraju logo kampanje. Međunarodni dan protiv korupcije obilježava se 09. prosinca, a ovim natjecanjem daje se prilika mladima da na svoj način prikažu borbu protiv korupcije. Natjecati se mogu svi mladi u dobi od 15-25 godin, a pobjednik će biti proglašen od strane izabranog žirija. Pobjednik će biti pozvan u New York kako bi preuzeo prvu nagradu. Svi uvjeti natjecanja mogu se pronaći na: http://www.actagainstcorruption.org/actagainstcorruption/en/competition_tor.html

 

Urbana rješenja – razvoj potencijala urbane mladeži

U sklopu SALTO-Youth istraživačkog centra provedeno je istraživanje o negativnosti, ali i mogućnostima te izazovima urbanih područja za mlade. Publikacija govori o važnosti potpore lokalne zajednice mladim ljudima u urbanim sredinama kako bi se dostigao puni potencijal i lakši prijelaz u „svijet odraslih“, a sama brošura istražuje i obuhvaća neke od najvećih problema mlade populacije u našim gradovima poput nezaposlenosti, školovanja, nepovjerenja i dr. Nadalje, studija identificira ključne komponente vezane uz mladu populaciju te ističe nekoliko uspješnih i pozitivnih primjera diljem Europe. Samu studija možete pronaći na sljedećem linku: http://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionforall/urbansolutions/

Radio emisija "Info centar"

Radio emisiju provodi udruga za mlade Alfa Albona u suradnji sa Radio Labinom, a projekt podupire Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva preko Filantropskog fonda 'Prijatelji Istre'. Radio emisija Info centar je zabavno edukativna radio emisija namijenjena mladima s ciljem informiranja mladih u skladu sa nacionalnim programom djelovanja za mlade. Live stream emisije pratite na linku: http://www.radiolabin.hr/.

Međunarodni natječaj „Esej za mlade 2013“

Goi Peace Fundacija i UNESCO pokrenuli su međunarodni natječaj na temu "The Power of Culture to Create a Better Future" za mlade. Mladi ljudi ključni su za oblikovanje naše budućnosti, stoga, imperativ je zajednice da se omogući njihov razvoj u ​punom potencijalu. UNESCO-ov cilj putem ovog projekta jest pomoći osnažiti mlade ljude, doprijeti do njih, odgovarajući na njihova očekivanja i ideje. Putem Eseja mladi mogu predstaviti glavne kulturne aspekte svoje zemlje ili regije te iznijeti ideje poboljšanja i napretka. Svoj rad zainteresirani mogu predati preko online aplikacije najkasnije do 30 lipnja 2013., a prva nagrada jest novčana naknada i putovanje u Tokio na prijemnu konferenciju zakazanu u studenom 2013.  

Detaljnije informacije o uvjetima sudjelovanja, roku prijave i nagradama možete pronaći na sljedećoj web adresi: http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1301.html.

Dostupan je Programski vodič Mladi na djelu 2013.

Na internet stranicama Europske komisije od 22. siječnja dostupan je programski vodič za program Mladi na djelu (Youth in Action) za 2013. godinu. Programski vodič je alat za svakoga tko želi sudjelovati u spomenutom programu i uključuje sve potrebne informacije o prioritetima, akcijama i samim značajkama Programa, kao i kriterije i uvjete o tome tko može sudjelovati. Na istoj stranici, također, može se preuzeti i obrazac za aplikaciju na spomenuti Program. Za više informacija posjetite http://ec.europa.eu/youth/news/20130122-programme-guide-2013_en.htm.

Savjet mladih Grada Labina najaktivniji na području Istre

Prema podacima prikupljenim od strane Stručne službe Skupštine Istarske županije Savjet mladih Grada Labina od svog konstituiranja 2008. godine pa do danas najaktivniji je Savjet mladih na području Istarske županije. U sadašnjem mandatu koji traje od 2012. do 2014. godine održane su tri sjednice na kojima je doneseno 24 odluka i zaključaka. Također, organizirali su četiri radionice u sklopu Dana umjetnosti, pet radionica u sklopu stručne prakse i jednu debatu u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, a u sklopu projekta Think EU, na temu "Aktivizam mladih". Cjelokupan razgovor sa predsjednicom Savjeta – Jelenom Batelić možete pročitati na navedenoj web adresi: http://regionalexpress.hr/site/more/savjet-mladih-grada-labina-najaktivniji-na-podruju-istre/

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.