Mjesni odbor Veruda

Mjesni odbor Veruda obuhvaća područja gradskih četvrti Veruda, Valsaline, i gradskih turističkih predjela Monsival, Saccorgiana i Verudella smješteno na površini od 1.807.715 m2 na kojem živi 5.698 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Banovčeva 4. i 6.

Prikaz granica mjesnog odbora Veruda

MO Veruda - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Srećko Lalić
Adresa: Banovčeva ulica 4 i 6
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/217-071
E-mail: moveruda(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.