Mjesni odbor Vidikovac

Mjesni odbor Vidikovac obuhvaća područja gradskih četvrti Monte-rizzi i Drenovica smješteno na površini od 1.098.976 m2 na kojem živi 5.883 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Voltićeva 1

Prikaz granica mjesnog odbora Vidikovac

MO Vidikovac - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Srećko Lalić
Adresa: Voltićeva ulica 1
Uredovno vrijeme:  ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon/fax: 052/507-155
E-mail: movidikovac(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.