Doneseni akti od 07. do 20. prosinca 2012. godine

U petak, 21. prosinca 2012. godine s početkom u 11,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 07. do 20. prosinca 2012. godine

 

 1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za prodaju cvijeća i svijeća
 2. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima
 4. Odluka o imenovanju koordinatora projekta implementacije projekta YOUTH ADRIANET
 5. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Sulejmana Bijasovića
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 7. Odluka o donaciji informatičke opreme
 8. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli u predmetu posl.br. Povrv-517/11
 9. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije „Seasplash platforma 2012“
 10. Zaključak o odobravanju mogućnosti produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima u gradu Puli
 11. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Društvo multiple skleroze Istarske županije – za ulaganje – izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Keršovanijeva br. 35
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina
 13. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Ganibegović Midhet
 14. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Ilić Anton
 15. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Kadić Mirsad
 16. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Krizman Marino
 17. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Franjul Manolito
 18. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Rukavina Zlatko
 19. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Mikac Edi
 20. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Bertetić Boro
 21. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Buršić Damir
 22. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Aničić Bruno
 23. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Butina Goran
 24. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule – Jovetić Petar
 25. Zaključak o odobravanju povrata uplaćene pričuve – Nedeljković Marija
 26. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2012. godine
 27. Izmjene Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2012. godinu

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.