Mjesni odbor Arena

Mjesni odbor Arena obuhvaća područja gradskih četvrti Arena, Croatia i Kolodvor smješteno na površini od 467.687 m2 na kojem živi 4.971 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Emova 1.

Prikaz granica mjesnog odbora Arena

MO Arena - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Slobodan Kokotović
Adresa: Emova ulica br. 1
Uredovno vrijeme: utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon/fax: 052/540-990
E-mail: moarena(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.