Mjesni odbor Gregovica

Mjesni odbor Gregovica obuhvaća područja gradskih četvrti Pragrande, Sveti Mihovil, Bolnica i Gregovica smješteno na površini od 1.408.490 m2 na kojem živi 2.680 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Mutilska ulica 44

Prikaz granica mjesnog odbora Gregovica

MO Gregovica - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Anita Sponza
Adresa: Mutilska ulica br. 44
Uredovno vrijeme: utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/393-370
Kontakt fax: 052/393371
E-mail: mogregovica(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.