Mjesni odbor Kaštanjer

Mjesni odbor Kaštanjer obuhvaća područje gradske četvrti Kaštanjer smješteno na površini od 688.533 m2 na kojem živi 5.166 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Kaštanjer 8 i 10

Prikaz granica mjesnog odbora Kaštanjer

MO Kaštanjer - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Brigita Žufić
Adresa: Ulica Kaštanjer 8 i 10
Uredovno vrijeme:  ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon/fax: 052/540-128
E-mail: mokastanjer(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.