Partnerski gradovi i ostali oblici suradnje

 • Ningbo, Kina - Memorandum o razumijevanju i suradnji na području gospodarstva, trgovine i turizma 2015.
 • Katowice, Poljska - Pismo namjere o prijateljstvu i suradnji iz 2012.
 • Pečuh, Mađarska – Protokol o kulturnoj suradnji iz 2009.
 • Banja Luka, BIH – Memorandum o suradnji između gradova i udruženja nacionalnih manjina iz 2009.
 • Budaörs, Mađarska - Pismo namjere o prijateljstvu i suradnji iz 2008.
 • Segedin, Mađarska - Pismo namjere o suradnji iz 2003.
 • Veles, Makedonija - Nacrt sporazuma o prijateljstvu i kulturnoj suradnji iz 2002.
 • Beč, Austrija – donacija dokumentacije Austrijskog državnog arhiva o pulskom graditeljskom nasljeđu iz doba Austrougarske monarhije
  • suradnja s Magistratskom direkcijom – Direkcijom za gradsku suradnju na području komunalnih djelatnosti (Pula je lokalni partner u okviru programa Interreg IIIB Cadses – Urban Technology Network) iz 2002.
 • Novorossijsk, Rusija - Protokol o suradnji i bratimljenju iz 1997.
 • Varaždin, Hrvatska - Povelja o prijateljstvu 1979.

Suradnja s gradovima iz jadranske regije na projektima koji su financirani EU pretpristupnim fondovima:

 • Rimini, Italija – projekti ADRIA.Net, TESCOS, ADRIA-TUR, ADRIA.LINK, IN.RO.SE. 
 • Ravenna, Italija – projekti INFIORE, ADRIA – TUR, ADRIA.LINK, IN.RO.SE. 
 • Gorica, Slovenija – projekt YOUTH ADRINET (Više pod Projekti)

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.