Mjesni odbor Monvidal

Mjesni odbor Monvidal obuhvaća područja gradskih četvrti Monvidal smješteno na površini od 349.259 m2 na kojem živi 2.044 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Valturska 2.

Prikaz granica mjesnog odbora Monvidal

MO Monvidal - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Slobodan Kokotović
Adresa: Valturska ulica 2
Uredovno vrijeme:  ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/555-961
Kontakt fax: 052/555-962
E-mail: monvidal.mjesniodbor(at)pula.hr

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.