Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Pule za 2013. godinu

U pripremi je nacrt Proračuna Grada Pule za 2013. godinu. Premda su proračuni Grada Pule i do sada bili nadasve racionalni, nastavak negativnih gospodarskih kretanja nameće potrebu za dodatnom pozornošću.

Želja nam je u proces kreiranja Proračuna Grada Pule uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna, kako dohodovne strane tako i ukupnih mogućih rashoda u kojima će poseban značaj imati izravni socijalni transferi i potpora pulskom gospodarstvu.

Pozivam sve građane da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule za 2013. godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu.

Rok za dostavu prijedloga je 10. listopada 2012. godine. Prijedloge možete predati u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1; uputiti poštom na adresu: Grad Pula, Forum 1, 52100 Pula, n/p gradonačelnika; elektronskom poštom na adresu: proracun(at)pula.hr ili putem eKonzultacija na www.pula.hr

Gradonačelnik
Boris Miletić

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.