Mjesni odbor Stari Grad

Mjesni odbor Stari Grad obuhvaća područja gradskih četvrti Grad, Sveti Martin, Portarata i Arsenal smješteno na površini od 1.803.570 m2 na kojem živi 4.803 stanovnika.

Sjedište je u Puli, H. Dalmatina 4.

Prikaz granica mjesnog odbora Stari Grad

MO Stari Grad - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Anita Sponza
Adresa: Ulica Hermana Dalmatina 4
Uredovno vrijeme:  srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/380-745
Kontakt fax: 052/380-747
E-mail: mostarigrad(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.