Ustrojstvo i aktivnosti odsjeka

Grad Pula je, unutar Ureda Grada, od 1. siječnja 2012. godine u sklopu Odsjeka za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike odlučio razvijati ljudske resurse s ciljem što efikasnijeg  uključivanja u procese europskih integracija.

 

 

Aktivnosti odsjeka:

  • Razvoj ljudskih resursa u području EU
  • Stručno savjetovanje s aspekta EU politika
  • Izrada strateških dokumenata i projektnih prioriteta
  • Koordinacija gradskih upravnih odjela u EU sektoru
  • Stručna potpora gradskoj upravi u izradi projekata
  • Implementacija projekata razvoja ljudskog potencijale, informiranje i promocija politike EU

Navedene aktivnosti pridonose uspješnoj integraciji našeg grada, a time i naše države u Europsku Uniju, stvaranju mogućnosti veće mobilnosti ljudi, održavanju dobrosusjedskih odnosa u regiji i otvaranju perspektiva za nove generacije kroz kulturnu razmjenu i razmjenu iskustava.

Kontakt e-mail: international(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.